Den 5. facade: seks forskellige tagtyper

De har været anvendt i århundreder på eksempelvis danske rundkirker, norske stavkirker og vikingernes langhuse. Vi kender dem også fra spir på tårne – og i dag har også flere boligejere fået øje på de smukke træspån som tagmateriale. 

Måske er det givet i din lokalplan, hvilket materiale der må anvendes. Måske har du frit valg på alle hylder. Det kan være en god idé at tænke naturen ind i forhold til, hvordan dine naboers huse ser ud. Medmindre det ligger meget isoleret, vil dit hus indgå i en kontekst med de øvrige huse i nærheden, og du bør vurdere, i hvor høj grad du vil følge traditionen i området eller gå egne veje. Ud over design er et godt råd at du tænke på, hvilken naturpåvirkning dit hus får i hverdagen.

Ligger det eksempelvis tæt på kysten, bør du tænke det ind i dit materialevalg. Nybyggerne begynder nu også at arbejde mere med alternative materialevalg til tage, der tidligere har været domineret af betontegl og tagpap. Det betyder både, at gamle, kendte materialer som strå får ny opmærksomked i opdateret design, og at nye, spændende materialer som kork også ser dagens lys på den flade, der populært kaldes husets 5. facade. Se med her, hvor vi viser seks forskellige tagtyper, du ikke ser på hvert et gadehjørne.

”Træspån er et fantastisk naturmateriale, der kun bliver smukkere med årene, som de patinerer. De kommer i flere størrelser og mønstre og fås også indfarvet i naturolier, i brune og grønne nuancer. De er fantastisk holdbare og kan eksempelvis også bruges på facader, hvor de også skaber stor effekt,” fortæller Riko Lundqvist, arkitekt og partner hos Novaform Arkitekterne, der har tegnet dette sommerhuset, der netop har træspån på taget. 

1 STÅLTAG:

Ståltaget er minimalistisk og industrielt i udtrykket. Her deler det facaden op og ligger som baner i bredder på en halv meter – en spændende effekt på denne nyrenoverede villa.

ETÅNDBAREHUS. 

2 STRÅTAG

Det Åndbare Hus er et smukt eksempel på, hvordan strå-tag og moderne familieboliger kom-plementerer hinanden helt fantastisk. Huset indgår i et udviklingsprojekt, hvor målet har været at skabe et godt indeklima og samtidig sikre en meget lav belastning af miljø og ressourcer. Det Åndbare Hus er primært opført af træ, strå, ler, gips og glas, malet med naturmaling og isoleret med papiruld, træfiber og hør samt terrænisolering af opskummet genbrugsglas.

”Stråtag er noget af det bedste, vi kan gøre, hvis vi ser på bæredygtighed og cirkulær økonomi. Miscanthus-strå, som vi har brugt i Det Åndbare Hus, udmærker sig blandt andet ved at kunne vokse uden gødning langs ek-sempelvis vandløb og søer, hvilket er godt for miljøet, fordi de her opsamler de næringsstoffer, som kommer fra markerne. Her frigiver de en masse ilt, og når de ligger på taget, afgiver de CO2, som stråene langsomt bliver nedbrudt,” fortæller Lars Jørgensen, leder af udviklingsarbejdet i Egen Vin-ding og Datter, der står bag projektet.

”Designmæssigt gav vi huset en di-mension mere ved at bruge strået ned ad facaden, også for at vise, hvordan materialet nemt kan udfordres rent designmæssigt af dygtige tækkefolk. Herudover lagde vi som et eksperi-ment strået helt ned i forbindelse med isoleringen nedenunder. Det er lidt teknisk, men det vi fik ud af det var, at vi hermed kunne undgå en luftspalte på bagsiden, som man traditionelt bygger med. Og netop fordi vores isoleringsmateriale er dif-fusionsåbnet, vandrede fugten fint igennem som ønsket. Herved har vi også mindsket brandfaren – fordi der ikke er luft – og har samtidig kunnet bygge uden branddug,” forklarer Lars Jørgensen.

3 HVIDE TEGL:

Flere studier peger på at hvide tagflader reflekterer sollys tilba-ge i atmosfæren i stedet for at absorbere det, og samtidig reducerer stenene de indvendige temperaturer i rummene ne-denfor. Alene af den grund kan det fore-komme underligt, at vi ikke ser flere hvi-de tage i Danmark. Herudover er stenen utrolig flot og har alle de samme gode egenskaber, vi ellers kender fra de røde og sorte. Eksemplet her er fra V. Meyer og hedder Vario Perlehvid glaseret vinge-fals tagsten. Stenen er fremstiller af 100% skiferler. 

4 GRØNT TAG

Græsser og stenurt opsamler effektivt og forsinker regnvandet, så kloakker og nedløb ikke overbelastes ved store mængder nedbør. Planterne fås i forskellige kombinationer og i flotte nuancer fra grønne til røde og brune. Overvej at skele til den naturlige fauna i jeres område, når du vælger planterne i jeres kommende tag. 

5 DE MEST ALMINDELIGE TAGTYPER

Et tag af betontagsten eller eternit vil typisk være bil-ligere i anskaffelse end et tegltag eller tag af træs-pån, mens de sidstnævnte har noget længere le-vetid og derfor vil være billigere over tid. Ydermere skal du vide hvilken tagtype din konstruktion kan bære. Man skelner mellem lette tage og tunge tage, hhv.: tagpap/eternit og beton/tegl.

 

6 NYE MATERIALER OVERRASKER

Den-ne usædvanlige bolig er opført med tag og faca-de i kork. Huset er opført i Berlin, og arkitekterne bag – Rundzwei Architekten – fandt det usæd-vanlige materiale i Portugal, hvor kork- granulat som et biprodukt fra produktionen af propper til flasker formes til facadeplader under tryk og varme. Under processen frigives korkens natur-lige harpiks, som binder granulatet til dette let-vægts-beklædningsmateriale. Panelerne er na-turligt vejr- og skimmelbestandige uden kunstige tilsætningsstoffer. Herudover har naturkork en høj isoleringsværdi og kan akustisk reducere lyden af dryppende regn. I første omgang var det gennem kundens interesse i at opnå en god akustisk yde-evne, at arkitekterne stødte på dette usædvanlige materialevalg. 

Hvad synes du om denne artikel?

Gode råd og leverandøranbefalinger

Durian Media og Kommunikation
Dalgas Avenue 40
8000 Aarhus C

Få et overblik over de bedste byggefirmaer

Klik her