Disclaimer | Dit Nybyggeri

Betingelser for brug af www.ditnybyggeri.dk

12. september 2017

1. Omfang

Hjemmesiden www.ditnybyggeri.dk (herefter "Hjemmesiden") ejes og drives af virksomheden Nybyg17 ApS, Dalgas Avenue 40 1., 8000 Aarhus C, CVR: 38381148.

Nybyg17 Aps stiller via Hjemmesiden værktøjer og information gratis til rådighed for brugeren. Indholdet på Hjemmesiden er tænkt som generel information omkring nybyggeri og kan på ingen måde sidestilles med rådgivning. Brugerne af Hjemmesiden opfordres til at søge relevant teknisk og juridisk bistand inden projektering eller igangsættelse af nybyggeri.


2. Ansvarsfraskrivelse

Nybyg17 Aps fraskriver sig ethvert ansvar for tab, skader eller ulempe, både direkte og indirekte af enhver art, herunder tab af rettigheder, der skyldes eller er en følge af brugen af Hjemmesiden og de dertilhørende værktøjer. Nybyg17 Aps kan ikke gøres ansvarlig for tab af data, systemnedbrud, skader som følge af computervirus eller driftsforstyrrelser på brugerens eller tredjemands computer.

Nybyg17 Aps fraskriver sig ethvert ansvar for fejl, udeladelser og mangelfulde opdateringer, der måtte være i informationer og værktøjer på Hjemmesiden, herunder i tekst, vejledninger, dokumenter mv. Nybyg17 Aps giver ingen garanti for rigtigheden eller fuldstændigheden af Hjemmesidens indhold.

Nybyg17 Aps påtager sig intet ansvar for indholdet af hjemmesider, hvortil der henvises eller linkes fra IP-Handelsportalen.


3. Anvendelse af værktøjer

Nybyg17 Aps stiller via Hjemmesiden gratis værktøjerne til rådighed uden garanti af nogen art, heller ikke for anvendelighed eller egnethed til et bestemt formål. Anvendelsen af værktøjerne sker på brugerens eget initiativ og skaber i intet tilfælde et retsforhold mellem Nybyg17 Aps og brugeren. Anvendelse af Hjemmesiden og værktøjerne kan ikke træde i stedet for brugerens egen vurdering af, hvorledes der skal disponeres i en given situation, og brugeren opfordres i alle tilfælde til at undersøge, om professionel rådgivning er nødvendig.

Vejledninger, værktøjer og dokumenter på Hjemmesiden opdateres løbende af Nybyg17 Aps. Regler og praksis på området for nybyggeri kan imidlertid skifte hurtigt, og der kan opstå perioder, hvor indholdet i vejledninger, værktøjer og dokumenter ikke er fuldt opdateret.

Nybyg17 Aps forbeholder sig retten til på et hvilket som helst tidspunkt og uden forudgående varsel at foretage ændringer af Hjemmesiden, begrænse adgangen til Hjemmesidens indhold eller helt at lukke Hjemmesiden.


4. Immaterielle rettigheder og brug af Hjemmesidens indhold

Nybyg17 Aps har alle immaterielle rettigheder til hele indholdet på Hjemmesiden, medmindre andet eksplicit fremgår af Hjemmesiden.

Indholdet af Hjemmesiden må alene gengives efter forudgående skriftligt samtykke fra Nybyg17 Aps og med behørig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at linke til materiale og værktøjer på Hjemmesiden (såkaldt "Deep Linking").

Uanset om Nybyg17 Aps har givet samtykke til gengivelse, fremførelse eller kopiering af indholdet af Hjemmesiden, kan Nybyg17 Aps ikke gøres ansvarlig for eventuelle krænkelse af tredjemands immaterielle rettigheder.