Ejendomsværdiskat og ejendomsskat Ejendomsværdiskat og ejendomsskat

Ejendomsværdiskat og ejendomsskat

Det kan være svært at holde styr på reglerne, når du bygger nyt hus. Hvis du er nybygger, er det dog vigtigt, at du har styr på, hvad ejendomsværdiskat og ejendomsskat er. Hvad er forskellen på de to begreber, hvordan beregnes skatterne, og hvornår skal du betale? Det kan være forvirrende for mange, og derfor har vi lavet et overblik over, hvad det helt præcist indebærer. Bliv klogere på skattereglerne her.

Der findes to skattebegreber, du skal kende. Det ene er ejendomsværdiskatten, og det andet er ejendomsskatten, der også bliver kaldt for grundskylden.

 

mænd sidder ved deres computer og noterer regler ned indenfor ejendomsværdiskat og ejendomsskat

Ejendomsværdiskat

Ejendomsværdiskatten beregnes ud fra ejendommens værdi – fastlagt efter SKATs offentlige vurdering. Helt overordnet udgør: ”Ejendomsværdiskatten udgør 1 procent af ejendomsværdien op til 3.040.000 kr. og 3 procent af resten, hvis ejendomsværdien er højere”. Således står det beskrevet sort på hvidt på SKATs hjemmeside. Denne skat betales til staten.

Boligskattereformen, der blev vedtaget i maj 2017, betyder, at det skattestop på ejendomsværdiskatten, der har været siden 2002, bliver opløst. Derfor vil boligejerne fra 2021 komme til at betale ejendomsværdiskat af boligens reelle og tidsvarende værdi. Læs mere om de nærmere omstændigheder ved boligskattereformen på www.skat.dk.

Læs også artiklen: Typer af boliglån

Ejendomsskat / grundskyld

Det giver næsten sig selv, at der her er tale om en skat, som enhver husejer betaler af den grund, hvorpå huset ligger. Grundskylden beregnes som en andel af ejendommens grundværdi, og er en skat, der betales til den kommune, hvori ejendommen ligger.

Det er SKAT, der fastlægger grundværdien og herefter den enkelte kommune, som regulerer, hvor stor en promilledel af din grund, du skal betale ejendomsskat af. Promilledelen skal være mellem 16 promille og 34 promille af grundværdien. Hvis for eksempel din kommune har en grundskyldspromille på 18 promille, betyder det, at du skal betale 1,8 procent af grundværdien – herudover fratrækkes fradrag i grundskylden. 

Helt aktuelt blev der i maj 2017 vedtaget en ny skattereform angående ejendomsskatterne, som træder i kraft fra 2021. Det vil kort og forenklet sagt betyde, at grundskatten øges i byområderne, mens den bliver en smule billigere på landet. Læs mere om de nærmere omstændigheder ved boligskattereformen på www.skat.dk

Se mere i vores årbog

 

Hvornår skal jeg betale ejendomsværdiskat som nybygger?

I skal som udgangspunkt ikke betale ejendomsværdiskat af jeres bolig, før den er helt færdigbygget. Hvornår det er, er op til vurderingsmyndighederne at vurdere.

Alle ejendomme vurderes per 1. oktober hvert andet år, og det er derfor også 1. oktober, der er skillelinjen for, om du skal betale ejendomsværdiskat i indkomståret eller ej, jævnfør følgende på revisionsvirksomheden Deloitte’s hjemmeside:

”I undgår at skulle betale ejendomsværdiskat i hele indkomståret 2017, hvis jeres nybyggede hus er meldt færdigbygget efter den 1. oktober 2016, og I derfor også først er flyttet ind i huset efter denne dato. Ejendomsværdiskatten vil således først blive opkrævet fra og med indkomståret 2018”.

Med hensyn til grundskylden skal den altid betales, så snart man ejer en grund. Lige meget om der er bygget på den eller ej. 

Læs også artiklen: Start- og færdigmelding af byggeriet

 

 

Kilder:

Deloitte, www.deloitte.com 
Skatteministeriet, www.skm.dk
SKAT, www.skat.dk