Din boligs idealmål og minimumskrav Din boligs idealmål og minimumskrav

Din boligs idealmål og minimumskrav

Du må hverken bygge under jorden, eller så du kun lige kan stå oprejst. Samtidig skal der være plads til madlavning. Der er mange mål og krav, som enhver ny husejer bør kende.

Én ting er kravene til husets udvendige mål, men indenfor er der også visse krav, du skal overholde. Du bestemmer nemlig ikke helt selv, hvor stort du tegner dit køkken, eller hvor højt der skal være til loftet. Du finder en række fastsatte regler i bygningsreglementet.

Generel loftshøjde

Loftshøjden i beboelsesrum og køkken skal mindst være 2,3 meter i fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse samt fritidshuse, men det mest optimale er mål er 2,5 meter.

Lidt om gulve

Gulvet i beboelsesrum og køkken må ikke være lavere end terrænet udenfor. Derfor må disse rum ikke være placeret i kælderen. Er grunden skrånende, gælder der selvfølgelig andre regler, men der skal blot være én væg, hvor gulvet er over terræn.

to linealer og en kuglepen ovenpå et blankt stykke papir klar til at bestemme idealmål og minimumskrav

Køkkenet

Der skal være plads til, at køkkenarbejde kan foregå på en hensigtsmæssig og betryggende måde, og det vil sige, at der skal være minimum 1,1 meter ud for arbejdspladser og opbevaringspladser. Men bygningsreglementet anbefaler, at der er minimum 1,2 meter, hvis mere end én person skal kunne arbejde i køkkenet af gangen. 

Et køkken skal rumme bordplads til tilberedning, vask til rengøring af madvarer og brugt service samt plads til komfur og køleskab. Der skal desuden være plads til opbevaring af mad og service.

Kun når boligen er under 50 m² må du nøjes med en kogeniche. 

Læs også artiklen: Hvilket køkken skal du vælge?

Badeværelser

Der skal altid være et eller flere toiletter med håndvask, wc og bruseplads i en bolig, og der skal være et i boligens adgangsetage – det vil sige den etage, hvor du har din hoveddør.

Er der mere end tre værelser i boligen eller flere end én etage, er det smartest at have mere end ét badeværelse.

Døren til selve badeværelset skal være mindst 77 cm bred. Ud for installationer som håndvask og toilet skal der være 1,1 meters afstand til andet.

Der skal være en særskilt udsugning, enten mekanisk eller via naturligt aftræk, hvor aftrækskanalen skal have en åbning på mindst 200 cm2.

For at du kan få frisk luft ind i badeværelset, skal der enten være en ventilationsåbning på mindst 100 cm2, en spalte under døren, eller en rist i selve døren eller væggen ud mod det rum, hvorfra du går ind i badeværelset.  

Hvis det er muligt, skal der være et oplukkeligt vindue, en lem, yderdør eller udluftningsventil med en åbning på mindst 30 cm2.

Alle gulvarealer, der har et vandafløb, skal have en hældning på 1-2 procent, så vandet løber korrekt ned mod afløbet og ikke oversvømmer gulvet.

Læs også artiklen: Badeværelset - type, stil og behov?

Døre

Udvendige døre, døre til vindfang, forstuer og gange skal have en fri passagebredde på mindst 0,77 meter.

Højden på dørtrin til yderdøre må højst være 25 mm.

Gange

Der skal være en fri bredde på mindst 1 m. i gange, men er der skabe eller døre i siden af gangarealet skal bredden forøges med mindst 0,3 m.

Bruger du for eksempel et gangareal til at hjælpe børn i og ud af tøjet, bør der være mindst 1,3 meter.

Læs også artiklen: Ruminddeling, stikkontakter og sollys

 

Få det fulde overblik over byggeriet med vores årbog

 

 

KILDE:

Bygningsreglementet 3.3.1, http://bygningsreglementet.dk/