Tag

Tagbelægningen er betydning for husets pris, holdbarhed og udtryk. Tagpap er meget oppe i tiden, her i 20'erne, i de mange funkishuse, der bygges. Holdbarheden i tagpap er udviklet betydeligt.