Nyt tag: Hvilken type tag skal jeg vælge? Nyt tag: Hvilken type tag skal jeg vælge?

Nyt tag: Hvilken type tag skal jeg vælge?

Ligesom med husets mur er det ret vigtigt, hvilken type tag du vælger til dit hus. Du skal tænke i både udtryk, type og miljøvenlighed samt levetid, når du vælger nyt tag.

I forhold til taget er der en masse arkitektoniske overvejelser, som vi har skrevet mere om i afsnittet om design og udformning. Men materialevalget er mindst lige så vigtigt som selve tagets arkitektur. Hvilket materiale bør du vælge til dit tag og hvorfor? Vi guider til nogle af de mest gængse tagbeklædningstyper. Husk samtidig altid at tjekke lokalplanen, da ikke alle typer af tag, der er tilladt i alle områder. 

Teglsten

Sammen med de klassiske mursten er tegltaget et af de mest almindelige i Danmark.

Udseendet er klassisk og du kan vælge mellem mange former, farver og glaseret eller ikke glaseret. Den glaserede type har tidligere primært været brugt til herregårde og slotte, men ses nu flere og flere steder på almindelige huse. Men pas på, at de passer til arkitekturen, hvis du vælger en glaseret sten. De egner sig for eksempel ikke til en lav bebyggelse, da de i så fald vil give meget genskin til naboerne.

Tegltaget holder enormt længe, er et miljøbevidst valg og kræver stort set ingen vedligehold. Faktisk kan et tegltag holde op til 50 år eller i nogle tilfælde mere.

Pris-overvejelser: Teglsten er ikke den billigste løsning, men ser man på dem i forhold til hvor lidt vedligehold de kræver og holdbarhedstid, så er de nok prisen værd.

Læs også artiklen: En jungle af mure

Tagpap

Vælger du et tag af tagpap har du stor frihed i forhold til tagets udformning, da det er et meget fleksibelt materiale. Tagpappen brændes på taget og består af to forskellige lag: underpap og overpap. Overpappet er beklædt med små skifersten, som gør det mere modstandsdygtigt mod solen og forlænger levetiden. Husk blot at tjekke taget en gang om året for skader.

De fleste tror kun at tagpappet fås i den klassiske sorte farve, men det kan faktisk også fås i både gråt, grønt, rødt og hvidt. Tagpap er typisk for huse fra omkring 60’erne og 70’erne, men bruges også i stor stil i dag i nybyggeri og det er udviklet, så holdbarheden er blevet bedre. Et tag med tagpap kan i dag holde i op til 50 år. Levetiden er dog afhængigt af kvalitet, hustype og monteringsmåde.

Pris-overvejelser: Det er hverken dyrt eller billigt at få monteret tagpap, men det er en billigere løsning en teglsten.

Forskellige tagtyper i forskellige farver hvor et hus har fået nyt tag

Grønt tag

Et grønt tag vil sige, at det rent faktisk er beklædt med planter, som græs eller stenurt. Tidligere har det typisk været set i sommerhusområder, men er nu også mere almindeligt på helårshuse.

Fordelen ved et grønt tag er, at det opsuger regnvand og anden nedbør og dermed aflaster kloakken. Samtidig er det utroligt miljøvenligt, koster næsten ingenting at producere og er derfor ret CO2-neutralt. Ofte er der tagpap under vegetationsmåtterne og da det er beskyttet fra sollys, forlænger det tagpappets levetid.

Da planterne optager meget vand, er taget brandhæmmende og det fungerer også isolerende mod kulde. Husk bare at undersøge grundigt om dit tags hældning kan bære vegetationens vækst.

Det kræver en lille smule vedligehold, men det er mest i form af indimellem at rense taget for nedfaldne blade, grene og lignende. I Tyskland er der set eksempler på at et grønt tag har holdt i op til 30 år og det kan godt være endnu længere.

Pris-overvejelser: En ret billig løsning, som kan monteres på alle plane former for tagbeklædning.

Læs også artiklen: Vælg materialer med omhu

Se mere i vores årbog

 

Stråtag

Stråtag forbindes mest med gamle bindingsværkshuse og i det hele taget gammeldags idyl, men i for eksempel Holland vinder det mere og mere frem at bruge stråtag på moderne byggeri.

Hvis du vil have stråtag på din nye bolig, skal du dog være opmærksom på, at der gælder andre regler i forhold til afstand til skel på grund af brandfare. Der skal være mindst 10 meter til naboskel og veje og er to bygninger placeret på samme grund, skal der være 12,5 meter. Har begge bygninger stråtag skal afstanden mellem bygningerne være 20 meter. 

Stråtaget er et 100% naturprodukt og smyger sig omkring taget og rent arkitektonisk kan taget formes næsten som du ønsker det.

Stråtaget er stadig i risiko for brand, men i dag lægges der en membran udover taget, som beskytter det. Taget kan i princippet holde i 30-50 år, men kræver vedligehold og udskiftning af kanter og samlinger. Men generelt bør du tale med en fagmand, for at høre om de forskellige typer.

Pris-overvejelser: Et stråtag er en dyrere løsning end andre tagtyper og koster også lidt ekstra i forsikring. 

Læs også artiklen: Tagtyper

KILDER:
Idényt, http://www.idenyt.dk/huset/tag/find-ud-af-hvilket-tag-du-skal-valge-til-dit-hus/

Husogtag.dk, http://www.husogtag.dk/tagtyper/

Byg-erfa, https://byg-erfa.dk/groenne-tage