Fem-års gennemgangen: Sidste mulighed for udbedring af fejl | Dit Nybyggeri
Fem-års gennemgangen: Sidste mulighed for udbedring af fejl

Fem-års gennemgangen: Sidste mulighed for udbedring af fejl

Det er nu fem år siden, dit byggeri stod færdigt. Det betyder, at fem-års gennemgangen af huset skal foretages. Fem-års gennemgangen er din sidste mulighed for at få udbedret eventuelle fejl og mangler ved byggeriet.

Princippet ved fem-års gennemgangen minder meget om ét-års gennemgangen, hvor formålet er at identificere fejl og mangler ved byggeriet. Hvis I under ét-års gennemgangen rapporterede fejl eller mangler, så vil der under fem-års gennemgangen blive tjekket op på, hvorvidt disse er blevet udbedret. Derudover er formålet også at notere fejl eller mangler, som er dukket op efter ét-års gennemgangen. Fejl og mangler er kun relevante, hvis de vedrører byggetekniske forhold, der kan have betydning for dit byggeris levetid og indeklima. I praksis betyder det, at slitage og lignende ikke går ind under kategorierne fejl og mangler.

Hvis I under ét-års gennemgangen ikke rapporterede fejl eller mangler, og du efterfølgende heller ikke er fundet nogen, så vil en fem-års gennemgang ofte være overflødig. ”I dag står man oftest med et helt færdigt hus efter ét-års gennemgangen, og derfor er der sjældent grund til en fem-års gennemgang i praksis,” siger arkitekt og byggerådgiver Metin Aydin.

Læs også artiklen: Byggeskadeforsikringen og det, den ikke dækker

Ligesom ved ét-års gennemgangen, så er det dig som bygherre, der har ansvaret for indkaldelsen til fem-års gennemgangen. Reglerne for tidsfristen er de samme som ved ét-års gennemgangen, hvor det gælder, at indkaldelsen skal varsles maks. 60 arbejdsdage og mindst 20 arbejdsdag før. Du skal dog være opmærksom på, at I skal lave gennemgangen senest 30 dage før der er gået fem år siden du fik husnøglen i hånden.

Læs også artiklen: Fejl og mangler

I tilfælde hvor du som bygherre ikke husker at indkalde til eftersynet, kan entreprenøren godt indkalde til eftersynet med en skriftlig varsel mindst ti arbejdsdage før. Det vil dog sjældent ske i praksis.

Gennemgangen af byggeriet vil følge proceduren for A + B eftersynet, som omfatter både alle de synlige og ikke synlige bygningsdele. På den måde bliver byggeriet tjekket systematisk, og I kommer omkring hele huset.

Læs også artiklen: Èt-års gennemgangen

KILDE:
Byggesagkyndig.nu,
http://www.byggesagkyndig.nu/ydelse/1-og-5-ars-gennemgang/