Hold snor i byggeriet med byggemøder | Dit Nybyggeri
Hold snor i byggeriet med byggemøder Hold snor i byggeriet med byggemøder

Hold snor i byggeriet med byggemøder

Byggemøderne hjælper dig som bygherre med at styre byggeprojektet og følge med i processen. Samtidig fremmer møderne dialogen mellem dig og håndværkerne.

Der er mange tanker, der fylder i hovedet på nybyggere. Det kan være alt fra, hvordan byggeriet går, om tidsplanen holder, til om der er opstået problemer undervejs. Med byggemøder bliver du jævnligt opdateret på, hvordan byggeriet går, og samtidig er byggemøderne også en god mulighed for løbende dialog mellem dig og håndværkerne. Dialogen skal sikre, at der opstår færre misforståelser, og så kan I drøfte eventuelle problemer i forbindelse med byggeriet løbende. I tilfælde af at der opstår problemer, kan byggemøderne gøre, at I hurtigt at finder en løsning og dermed reducerer dine ekstraomkostninger.

Læs også artiklen: Tidsplaner giver styring og overblik over byggeriet

Dagsorden for byggemøderne

Der er ikke nogen regler for, hvor ofte der skal afholdes byggemøder. Det er dog en fordel, hvis I holder dem med jævne mellemrum, så du lettere kan danne dig et overblik over forløbet. På møderne vil I, som nævnt ovenfor, drøfte eventuelle problemstillinger. Derudover kan dagsordenen også bestå af projektændringer, spørgsmål, status på tidsplan samt koordinering af indsats. Det vil også være her, man indgår og registrerer aftaler, skader og handlinger. Har du nogen indsigelser i forhold til byggeriet, så er formålet også, at du kan nævne dem på møderne. Dagsordenen kan altså være meget forskellig fra møde til møde, ligesom der kan være forskellige tidsintervaller mellem hvert møde. 

Læs også artiklen: Klar kommunikation skaber det bedste samarbejde

Byggemødereferat

Efter hvert møde skal der skrives et byggemødereferat. Det er vigtigt, at alle aftaler er skriftlige, da de fungerer som dokumentation for, hvilke aftaler der er indgået. Det er desuden en god ide, at referaterne underskrives af begge parter som en sikkerhedsforanstaltning, hvis der senere opstår uenigheder.

Et byggemødereferat indeholder følgende punkter:

 • Tid og sted
 • Udsendelsesdato
 • Deltagere
 • Bemærkninger til sidste referat
 • Bemærkning til tidsplan
 • Aktuel bemanding
 • Arbejdets stade
 • Spilddage i perioden
 • Spilddage i alt
 • Kontraktforhold
 • Projektændringer
 • Nye eller reviderede tegninger (gældende tegningsliste)
 • Kvalitetssikring og -sikring

Samt:

 • Kommende arbejder
 • Projektet (afklaring)
 • Eventuelt
 • Dagbodsdage
 • Mer/mindreydelser (økonomi)
 • Kvalitetssikringsdokumentation, stade
 • Eventuelt


KILDER:
Hovmøller & Thorup Advokatfirma, http://www.building-supply.dk/article/view/72692/klumme_glemt_byggemode_hvad_nu#.V9-eOJOLSV4

Bygningskultur Danmark, http://www.byggeguide.org/eksempler/udforelse.html