Markedsanalyse 2021

Nærværende markedsundersøgelse har til formål, at give indblik i udviklingen af det private nybyggeri samt give indsigt i nybyggernes vigtigste valgkriterier og største bekymringer.

Datagrundlaget er indsamlet igennem Dit Nybyggeri, der er Danmarks største portal for nybyggere. 15% af respondenterne har deltaget i undersøgelsen via vores Facebook side. Undersøgelsen er desuden beriget med data fra Dansk Industri og Danmarks Statistik.

Respondenterne er indsamlet igennem hele 2020 fra hele landet. Konklusionerne er lavet for hele Danmark uden stillingtagen til eventuelle regio- nale forskelle. I alt har 321 personer deltaget i undersøgelse.

Spørgeskemaet er udarbejdet efter indledende fokusgrupper i målgruppen.