Inden du påbegynder en ombygning eller renovering, anbefales det, at du kontakter dit forsikringsselskab. Det er vigtigt, at du har helt styr på alle dine forsikringer, inden byggeriet går i gang. Er forsikringerne ikke i orden kan du i værste fald risikere, at du i tilfælde af skader ikke er dækket ind af husforsikringen.

Mange vælger at tegne en såkaldt all risk-forsikring, der er en entrepriseforsikring. Denne forsikringstype er for dig, som gerne vil være fuldstændig sikker på, at du er afdækket rent forsikringsmæssigt. 

Hvilke skader bør være forsikret ved ombygning eller renovering?

Når renoveringen er i gang, kan der opstå et væld af forskellige uheldige situationer. Det betyder, at der er risiko for skader eller ekstraudgifter som du kan ende med selv at skulle betale. Eksempler på dette er:

 • Brand
 • Hærværk
 • Storm
 • Vandskader
 • Tyveri
 • Skader på ting og personer.

Hvad dækker husforsikringen?

Typisk dækker husforsikringer skader, der er opstået som følge af storm, vandskade og brand. For at vejret er kategoriseret som storm, skal vindstyrken være mere end 24,5 meter i sekundet. Derudover indeholder de fleste husforsikringer en retshjælpsforsikring, der i nogle tilfælde dækker advokatbistandsomkostninger og lignende. Dette kan være fordelagtigt i sager, hvor der opstår uenigheder mellem dig og byggefirmaet/ håndværkeren omkring emner såsom betaling eller fejl og mangler.

Du skal være opmærksom på, at husforsikringer ikke dækker for materialer, som endnu ikke er indbygget i huset. Sker der tyveri af byggematerialer, vil dette altså ikke være indbefattet af husforsikringen. 

Kontakt forsikringsselskabet

Det er som sagt en god idé at kontakte dit forsikringsselskab, inden du starter et større byggeprojekt. Her oplyser du forsikringsselskabet om renoveringsprojektet, således du er sikker på, at husforsikringen har den rette dækning. I nogle tilfælde vil husforsikringer nemlig ikke dække, hvis ikke forsikringsselskabet er blevet gjort opmærksom på projektet inden opstart.

Du bør kontakte forsikringsselskaber i forbindelse med:

 • Indretning af opholdsrum i kælder eller på loft
 • Ændring ved anvendelse af huset – f.eks. indretning af nyt badeværelse
 • Tilbygning eller nybygning, hvor husarealet forstørres
 • Pålægning af stråtag på huset
 • Etablering af nedgravet svømmebassin.

Har du indgået en aftale med en håndværker eller entreprenør efter AB92, skal du ligeledes kontakte dit forsikringsselskab. AB92 er en betegnelse for de almindelige betingelser for leverancer og arbejder i anlægs- og byggevirksomhed. På denne måde sikres du, at skader på ufærdige bygninger eller byggematerialer også er omfattet en forsikring, hvis der skulle opstå storm eller brand. 

Hvad dækker håndværkernes forsikring?

Oftest er det håndværkerens forsikring, som er dækkende, i tilfælde af at der opstår skader på ting eller personer under byggeriet. Dette er ligeledes gældende, hvis der begås hærværk mod den ufærdige bygning.

Normalvis dækker håndværkerens forsikring ikke, hvis der opstår skader ved brand eller storm. I sådanne tilfælde vil det altså være din personlige husforsikring, som skal sørge for at dække skaderne.

Det er langt fra alle håndværkere, der er godt forsikret. Opstår der en større skade på renoveringen og håndværkeren ikke er dækket ind hos et forsikringsselskab, kan det betyde konkursbegæring for håndværkeren. Sker dette, vil det være dig, som står tilbage med en stor ekstraregning. Af denne grund bør du altid sørge for at undersøge, at den anvendte håndværker er godt forsikret i tilfælde af tyveri og skader.

 

Læs de mest populære artikler i vores årsmagasin Læs årsmagasinet gratis her

Bestil på print 249,00 kr. (ekskl. levering)

 

Hvornår er det en god idé at tegne en entreprise/all risk-forsikring?

Når du engagerer et byggefirma eller håndværkere til at stå for en renovering, er det i teorien ikke nødvendigt at tegne en entrepriseforsikring eller all risk-forsikring. Her vil eventuelle skader nemlig typisk være dækket af din personlige husforsikring eller håndværkerens/entreprenørens forsikring.

Dog kan det i nogle tilfælde være en god idé at tegne entrepriseforsikring alligevel. Dette skyldes, at det kan være din redning i nogle situationer, så du undgår at komme i klemme. Er din håndværker f.eks. ikke forsikret godt nok, eller opstår der uenighed blandt renoveringsprojektets håndværkere i forhold til ansvar og betaling af skade, vil entrepriseforsikringen netop være din redning.

Entrepriseforsikringer er specielt anbefalelsesværdigt, når:

 • Byggeopgaven er kompliceret eller besværlig
 • Der er stor risiko for personskader
 • Byggeriet er dyrt og stort
 • Byggeprojektet er længerevarende
 • Mange forskellige håndværkere er involveret
 • De leverede materialer på pladsen er betalt af dig – her er de nemlig dit ansvar og ikke håndværkerens. Her dækker husforsikringer typisk ikke, da materialerne endnu ikke er bygget ind i huset. I sådanne situationer vil entrepriseforsikringen dække skaderne.

Forsikring ved medbyg  

Består din renovering af gør-det-selv-arbejde, bør du altid tegne en all risk-forsikring. Er du ansvarlig for dele af renoveringsarbejde, er det ligeledes fordelagtigt at tegne en entrepriseforsikring. Som selvbygger eller medbygger er du nemlig ansvarlig for opståede skader. 

Hvad koster en entreprise/all risk-forsikring?

Den mest almindelige pris for entrepriseforsikringer er som minimum 2.000 kr. – og den vil sjældent overstige 10.000 kr.

Når du skal fastsætte forsikringssummen, er det væsentligt, at dette gøres ud fra den værst tænkelige situation. Forsikringsselskaber vil ud fra dette beløb regne ud, hvad du kan få i forsikringspræmie og erstatning ved opståede skader. Det er ikke muligt at få mere erstatning end det, som forsikringssummen har fastsat. Normalvis sættes forsikringssummen til beløbet, som ombygningen anslås at koste – inklusive moms og projektering. 

Hvad dækker en entreprise/all risk-forsikring?

Entreprise/all risk-forsikringer dækker kun i byggeperioden. Som all risk-navnet antyder, vil en sådan forsikring dække alle tænkelige skader, som kan ske under renoveringen.

Herunder:

 • Hærværk
 • Tyveri
 • Skader på det, som bliver bygget
 • Personskader
 • Skader på andres bygninger eller ting
 • Skader på eksisterende bygning som følge af byggeriet. 

Hvad dækkes ikke?

All risk-forsikringer vil ikke dække skader, som den almindelige husforsikring dækker. Dette gælder eksempelvis ved skader forårsaget af brand, storm, insekt- og svampeangreb, vandskader, skader på stikledninger eller rørskader. All risk-forsikringen dækker heller ikke ved nabohjælp, hvor der ødelægges noget.

Hvad skal du overveje, når du tegner en entreprise/all risk-forsikring?

 • Forsikringen er kun dækkende i 12 måneder – dog har du typisk mulighed for at forlænge. I denne periode er forsikringen uopsigelig.
 • Du skal tegne entrepriseforsikringen i samme forsikringsselskab som husforsikringen – og den kan typisk kun tegnes, hvis du i forvejen har en husforsikring.
 • Selvrisikoen er ofte høj.
 • Er der indgået en aftale med AB92 med håndværkeren/entreprenøren, er det din pligt at sikre, at vedkommende er medforsikret på din personlige husforsikring.
 • Ønsker du at være medbygger, er det nødvendigt, at dette oplyses til dit forsikringsselskab, da forsikringen ellers ikke vil dække. Typisk bliver forsikringspræmien højere, hvis du er medbygger.
 • Specielle opgaver såsom understøbning og pilotering kræver, at du tegner særskilt forsikring hos forsikringsselskabet. Dette skyldes, at entreprenørens erhvervsforsikring normalvis ikke dækker sådanne opgavetyper. Her skal du bl.a. selv oplyse, hvordan og hvor byggeriet foregår, således forsikringsselskabet har mulighed for at vurdere risikoen for, at der opstår naboejendomsskader.