Dit byggeri er ved at stå færdigt, men inden du begynder at fylde dit nye sommerhus med flyttekasser, så skal tætheden af huset testes, og det gøres bedst med en tæthedsprøve.

Utætheder kan være en dyr affære

En tæthedsprøve kan være med til at opdage utætheder, og dermed spare dig for varmetab og dårlig komfort, som er nogle af de konsekvenser, utætheder i boligen kan medføre. I værste tilfælde kan konsekvensen ved utætheder være skimmelsvamp. Skimmelsvampen opstår, hvis der er utætheder i byggeriets klimaskærm, og hvis den luft, der kommer ind, har et højt vandindhold. Det resulterer i fugtophobninger, som danner det perfekte miljø for skimmelsvamp. Det er derfor vigtigt at få testet tætheden og tætne eventuelle utætheder, da det ellers kan blive dyrt.

En blowerdoor test

Tæthedsprøven er også kendt under navnet blowerdoor testen. Testen indikerer, hvorvidt sommerhuset er tæt eller ej. Det foregår således, at der bliver monteret et specielt apparat med en indbygget ventilator i døråbning - deraf navnet. Ventilatoren blæser luft ud, og påviser ved hjælp af over- og undertryk, hvorvidt luften siver ind og ud af sprækker og utætheder.

Hvis det viser sig, at der er utætheder, så bør de naturligvis tætnes, og det kræver, at utæthederne bliver lokaliseret. Der er tre kendte fremgangsmåder, når man skal finde frem til, hvor utæthederne er; termografi, brug af røg eller måling af lufthastigheder. Termografering er den mest anvendte metode til at finde utæthederne. Ved denne metode laver et varmesøgende kamera en termografisk fotografering. Kameraet kan finde frem til utæthederne og påvise, hvor kulden kommer fra. 

Krav om tæthedsprøve

Ifølge Bygningsreglementet skal alle nybyggerier have foretaget en tæthedsprøve for at sikre, at huset lever op til de krav, der er til tætheden. Som nybygger er det dit ansvar, at testen bliver foretaget, så energiforbruget kan fastlægges. Det gør du ved at kontakte en fagmand, der kan udføre tæthedsprøven. Hvis du derimod har købt et typesommerhus, så er det firmaet bag, der har ansvaret for at lave testen.

Ifølge Energistyrelsen skal du altid have dokumentation for tætheden, hvis dit nybyggeri er opført efter lavenergiklasse 2015 eller bygningsklasse 2020. Du er som nybygger ansvarlig for tætheden i dit sommerhus, og for at kunne fremlægge dokumentation i fem år, efter afleveringen af sommerhuset har fundet sted. Hvis du ikke kan dokumentere, at bygningen lever op til kravene om tæthed, så kan kommunen kræve byggeriet lovliggjort eller anføre manglen i BBR-meddelelsen.

Ifølge BedreBoligliv.dk så ligger den gennemsnitlige pris for en blowerdoor test mellem 7.500 til 10.000 kroner, hvis du skal have et firma til at foretage testen. Prisen inkluderer ikke nødvendigvis, at firmaet finder frem til, hvor utæthederne er, så det vil i nogle tilfælde blive lagt oveni prisen.

 

 

Læs de mest populære artikler i vores årbog Læs årbogen gratis her

Bestil på print 249,00 kr. (ekskl. levering)