Hvad er et energimærke og hvilke krav gælder der for nybyggeri?

Et energimærke er et certifikat, der viser en boligs energimæssige stand. Energimærkning af huse er indført for at vise husets energiforbrug og energieffektivitet.

Der er lavet en skala fra A-G, hvor et energimærke i kategorien ”A” gives til de huse og boliger med den bedste energieffektivitet.

I september 2013 foretog energistyrelsen nogle ændringer af skalaen for energimærker. Årsagen til ændringen er blandt andet, at nybyggeri, der opfylder kravene i Bygningsreglementet 2020 (BR20), skal fremgå af skalaen. Derudover blev ændringerne foretaget for mere klart at vise sammenhængen mellem energimærket og kravene i Bygningsreglementet.

Den gældende energimærkeskala ser således ud:

Overblik over den gældende energimærkeskala

Som man kan se, er kategorien ”A” nu opdelt i tre underkategorier; ”A 2020”, ”A 2015” og ”A 2010”. På den måde er det nu muligt at energimærke huse svarende til det bygningsreglement, som huset opfylder (BR20, BR15 eller BR10).  

Et hus med energimærke ”B” opfylder kravene i Bygningsreglement 2008 (BR08).

Det er helt naturligt, at nyere huse har væsentligt bedre energimærke end gamle huse. Et energimærke i kategorien ”E” er derfor ikke så dårligt, hvis der er tale om et meget gammelt hus. Energistyrelsen har lavet en statistik, som viser boligers energimærke i forhold til byggeåret. Som statistikken bl.a. viser, er det helt sædvanligt, at ældre boliger fra før år 1973 typisk maksimalt er energimærket i kategori ”D”:

Overblik over hvor huse fra forskellige årgange kan befinde sig på energimærkeskalaen

Ud over at beskrive husets generelle energimæssige stand, indeholder energimærket også forslag til energiforbedringer. Ved at udføre de anbefalede energiforbedringer, har man således mulighed for at forbedre husets energimærke.

Hvornår skal der laves et energimærke og hvor lang tid gælder det?

Der findes en lang række krav og regler for, hvornår og i hvilke tilfælde der skal udarbejdes energimærke.

Overordnet set skal boliger energimærkes i følgende situationer:

  • Ved salg eller udlejning (i mere end 4 uger) af huse eller rækkehuse (men ikke sommerhuse), der er større end 60 m2, skal sælgeren eller udlejeren betale for udarbejdelse af energimærket
  • Nybyggede huse og sommerhuse, der er større end 60 m2, skal energimærkes

Formålet med kravet om, at nye huse skal energimærkes, er at kontrollere, om huset overholder de energikrav, der er angivet i byggetilladelsen. Ansøgningen om byggetilladelse skal nemlig ledsages af en såkaldt energirammeberegning, som angiver, i hvilket omfang huset har behov for energi til opvarmning, ventilation, køling og varmt vand. Energirammeberegningen bliver således ”efterprøvet” ved det endelige energimærke.  

Energimærkets gyldighedsperiode afhænger af, hvornår energimærket er lavet. Gyldighedsperioden er 7 år for energimærker, der er lavet efter den 1. september 2006, mens gyldighedsperioden som udgangspunkt er 10 år for energimærker, der er lavet efter den 1. februar 2011.

Perioden for, hvor lang tid energimærket gælder, skal regnes fra den dag, energimærket udstedes.

Den 10-årige gyldighedsperiode for energimærker, der er lavet efter den 1. februar 2011, kan dog reduceres til 7 år, hvis energikonsulenten konstaterer besparelser på mere end 5 % af husets samlede energiforbrug.

Læs mere om byg sommerhus

Hvordan laves energimærket og hvem laver energimærket?

Energimærket udarbejdes af en energikonsulent ved en gennemgang af huset.

I vurderingen indgår husets el-, gas-, olie- og fjernvarmeforbrug samt husets almindelige installationer, herunder eksempelvis det elforbrug, der går til at drive varmeanlægget. I vurderingen medtages derimod ikke elforbrug, der går til husets TV og belysning. Det energiforbrug, der relaterer sig til den konkrete husholdning, og som dermed afhænger af de konkrete beboeres forbrugsmønster, indgår derfor som udgangspunkt ikke.

Energimærket er således ikke udtryk for, på hvilken måde huset konkret anvendes, men derimod et udtryk for husets beregnede energiforbrug og dermed generelle energieffektivitet.

Vurderingen af husets energimæssige stand foretages ud fra nogle standardiserede beregninger. Ved beregningerne inddrages bl.a. husets størrelse samt kvaliteten af husets isolering, vinduer og døre mv.

 

Hvad synes du om denne artikel?

Læs de mest populære artikler i vores e-magasin

Bestil på print

249,00 kr. (ekskl. levering)

Durian Media og Kommunikation
Dalgas Avenue 40
8000 Aarhus C

Få et overblik over de bedste byggefirmaer

Klik her