Sådan laves fundamentet

Man støber fundamentet i beton på det sted, hvor tilbygningen skal stå. Mere konkret graver man ned til det jordlag, der er bærende, hvorefter man støber et fundament, som kan placeres på laget.

Man graver mellem 70 og 120 centimeter ned i jorden i en rende eller enkelte huller. Herefter støber man fundamentet ned i enten renden eller hullerne. Dybden er således, fordi det gør, at fundamentet er sikret mod frost. Hvis fundamentet ikke har den rette dybde, kan tilbygningen risikere at bevæge sig, når det er vinter, fordi vandet i jorden fryser og dermed udvides.

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt, at man graver over 300 centimeter ned i jorden. Det er for eksempel, hvis undergrunden har en dårlig bæreevne. Du kan få hjælp fra en kvalificeret fagperson til at bestemme dybden.

Nedenfor beskriver vi en række forskellige typer af fundament.

Et punktfundament

Denne form for fundament er støbt i enkelte huller under din tilbygnings bærende vægge og andre konstruktioner. Det betyder, at din tilbygning hviler på specifikke steder. Det er praktisk at benytte sig af et punktfundament, hvis man skal lave en tilbygning på noget jord, som har en dårlig bæreevne. Det kan hurtigt blive dyrt og meget besværligt, hvis man skal grave en rende på to til tre meters dybde.

Et stribefundament

Stribefundamentet bliver også kaldt for randfundament. Der graves en rende langs med tilbygningens rand, hvori fundamentet støbes.

Denne form for fundament er den mest anvendte, når man for eksempel skal bygge et almindeligt enfamiliehus. 

Stribefundamentet foregår ved, at man graver en rende, hvor yder- og indervæggene skal være. Herefter støber man fundamentet ned i renden.

Det er afgørende, at stribefundamentet er lige så bredt som selve ydervæggen. Samtidig er det også vigtigt, at der ikke bliver gravet ned under det eksisterende fundament, som bærer det originale hus. Hvis man gør dette, kan man risikere, at man destabiliserer fundamentet.

Terrændækket

Soklen eller terrændækket er placeret ovenpå selve fundamentet. Et terrændæk sikrer, at der ikke trænger fugt eller kulde op i bygningen.

Det kan også lade sig gøre at konstruere en tilbygning med en krybekælder. Det betyder, at der er et mellemrum mellem det nederste gulv i bygningen og jorden. Hvis man vælger denne løsning, kan man risikere at få et større varmetab. Derfor vil man som regel vælge at lave et terrændæk.

Læs også: Jordvarmeanlæg - er det en god idé?
 

Læs de mest populære artikler i vores årbog Læs årbogen gratis her

Bestil på print 249,00 kr. (ekskl. levering)