Weishaupt

Weishaupt-koncernen er blandt de førende virksomheder inden for brændere, kondenserende kedler, varmepumper, solvarme og bygningsautomatik og beskæftiger over 3.700 medarbejdere på verdernsplan.
Max Weishaupt GmbH i Schwendi er den centrale enhed med egen forsknings- og udviklingsafdeling på fabrikken.
Virksomheden blev grundlagt i 1932 og har siden 2009 været et holding-selskab bestående af tre selskaber, som opererer inden for områderne Energi-Teknik, Energi-Indvinding og Energi-Management.

Energi-Teknik: Weishaupt tilbyder et stort udvalg af brændere og komplette varmeanlæg lige fra kondenserende gas- og oliekedler til solvarmeanlæg og varmepumper baseret på vedvarende energi.

Energi-Indvinding: BauGrund Süd har været en del af Weishaupt-koncernen siden 2009 og etablerer jordsonde- og brøndboringer til installering af varmepumper. Med erfaring fra mere end 2 millioner boremeter og med ca. 30 professionelle boreteams er BauGrund Süd en af de førende virksomheder inden for overfladenær geotermi i Europa. BauGrund Süd tilbyder også jordundersøgelser.

Energi-Management: Neuberger Gebäudeautomation har været en del af Weishaupt-koncernen siden 1995 og leverer intelligente løsninger inden for bygningsautomatik. Neuberger leverer effektive og omkostningsbesparende løsninger vedrørende opvarmning, ventilation, køling, belysning, solafskærmning og brandsikring.

MAX WEISHAUPT A/S

Indhent et uforpligtende tilbud eller prisoverslag.

Kataloger / Brochurer

MAX WEISHAUPT A/S

Solen som energikilde

Solen som energikilde

Kondenserende gaskedler

Solvarme

Indhent et uforpligtende tilbud eller prisoverslag

Min side

Durian Media og Kommunikation
Dalgas Avenue 40
8000 Aarhus C

Indhent tilbud

-