Afstand til skel: Regler ved tilbygninger

Der følger en række regler med det skel, der trækker stregen mellem dit og mit, herunder tilbygningens afstand til skel. Kommer din nye tilbygning i karambolage med reglerne for skel, kan konsekvenserne være alt fra sure naboer til knuste boligdrømme.

Et hegn der holder den rigtige afstand til skel og dermed ikke skaber nabokonflikt.

Det er ikke sikkert, at du som grundejer kan pege på den streg i sandet, hvor grænsen mellem din og naboens grund går. Når du bygger nyt, og hvis du senere vil bygge til, er det vigtigt at kende skellets grænser, så du kan holde styr på afstand til skellet. En opmåling af en landinspektør koster mellem 4.000 og 9.000 kroner, og det er godt givet ud. Ud over at definere skellet gør han dig opmærksom på, hvilke servitutter og andre særlige regler du skal overholde, når du bygger på grunden. 

Find skellet, inden du bygger til 

Når landinspektøren har registreret, hvor skellet går, kan du kigge nærmere på reglerne for byggeri i skel. Først når du har styr på reglerne og skelgrænserne på din grund, kan du placere tilbygningen på grundtegningen. Her skal du blandt andet være opmærksom på, at der er forskellige regler for tilbygningens afstand til skel. Her får du et kort resumé af reglerne for afstand til skel.

Udhusbebyggelse

I boligområder må du gerne bygge udhusbebyggelse tættere på skel end 2,5 meter, så længe du sørger for, at:

  • Byggeriet maks. er 2,5 meter højt.
  • Den samlede længde af alt byggeri mod naboskel og sti maks. er 12 meter.
  • Byggeriet ikke har vinduer og døre mod naboskel og sti.
  • Vand fra byggeriets tag bliver på din grund, når det regner.

På fritidsgrunde skal du som udgangspunkt placere al ‘udhusbebyggelse’ med mindst fem meters afstand til skel. Hvis du følger de tre punkter herover, må du placere ‘udhusbebyggelse’ 2,5 meters afstand fra skel.

Læs også artiklen: Ét eller flere plan 

Hegn 

Når det kommer til hegn (i alle former fra hæk til stakit), er der også regler for placering og afstanden til skel.

  • Eget hegn: Sætter du et hegn op på din private grund mindre end 1,75 meters afstand fra skel, må det være op til to meter højt plus afstanden til skel.
  • Fælles hegn: Ved fælles hegn bestemmer du og din nabo i fællesskab, hvor højt I vil have hegnet. Hvis I ikke kan blive enige om højden, bestemmer hegnsynet. Du kan kontakte dem gennem din kommune.

Oversigt: Se Danmarks bedste byggefirmaer her

Vejbyggelinjer

Hvis du bor ud til en offentlig vej, er der sandsynligvis særlige regler for, hvor tæt på vejen du må bygge. Kontakt kommunen, hvis du vil vide, om der er vejbyggelinjer på din grund, og hvis du vil søge om dispensation fra dem.

Linjer for beskyttelse

Linjerne beskytter elementer af natur- og kulturmæssig værdi. Eksempler på beskyttede elementer er fortidsminder, kirker, skove, sten- og jorddiger, strand, åløb og søer. Se Danmarks Miljøportals hjemmeside, hvis du vil vide, om der er beskyttelseslinjer på din grund. 

Læs også artiklen: Love og regler om byggeri 

Videre søgning

Nu har du fået et indblik i reglerne omkring skel og særlig omkring afstand til skel – men artiklen går ikke i detaljer omkring alle reglerne for bebyggelse og skel. Læs mere om byggeri i skel på din kommunes website, og husk på at lokalplaner og servitutter altid kan påvirke de generelle regler for, hvad du må på din grund.

 Få mere viden om tilbygning

 

Hvad synes du om denne artikel?

Læs de mest populære artikler i vores e-magasin

Bestil på print

249,00 kr. (ekskl. levering)

NaturErhvervstyrelsen, http://naturerhverv.dk/
Faaborg-Midtfyn Kommune, http://www.fmk.dk/borger/ 
Slagelse Kommune, https://www.slagelse.dk/borger 
Vejle Kommune, http://www.vejle.dk/ 
Bygningsreglementet http://bygningsreglementet.dk/

Durian Media og Kommunikation
Dalgas Avenue 40
8000 Aarhus C

Få et overblik over de bedste byggefirmaer

Klik her