Test tætheden af din tilbygning med en blowerdoor test

Din tilbygning skal leve op til de krav, som Bygningsreglementet stiller til boligers tæthed, og derfor skal du bestille en blowerdoor test, inden håndværkerne afleverer huset til dig. Tæthedsprøven, identificerer utætheder, og den kan blandt andet spare dig for skimmelsvamp, varmetab og dårlig komfort. Du er som nybygger ansvarlig for tætheden af din tilbygning og for at kunne dokumentere tætheden overfor kommunen.

To mænd laver en test tætheden af din tilbygning med en blowerdoor test.

Dit byggeri er ved at stå færdigt, men inden du begynder at fylde din nye tilbygning med flyttekasser, så skal tætheden af din tilbygning testes, og det gøres bedst med en tæthedsprøve.

Utætheder kan være dyrt

En tæthedsprøve opdager utætheder, og kan spare dig for varmetab og dårlig komfort, som er nogle af de konsekvenser, utætheder i boligen kan medføre. I værste tilfælde kan konsekvensen ved utætheder være skimmelsvamp. Skimmelsvampen opstår, hvis der er utætheder i byggeriets klimaskærm, og den luft der kommer ind, har et højt vandindhold. Det resulterer i fugtophobninger, som danner det perfekte miljø for skimmelsvamp. Det er vigtigt at få testet tætheden og tætne eventuelle utætheder.

Oversigt: Se Danmarks bedste byggefirmaer her

Hvad er en blowerdoor-test?

Tæthedsprøven er også kendt under navnet blowerdoor-testen. Testen indikerer, hvorvidt byggeriet er tæt eller ej. Det foregår således, at der bliver monteret et specielt apparat med en indbygget ventilator i døråbningen – deraf navnet. Ventilatoren blæser luft ud, og påviser ved hjælp af over- og undertryk, hvorvidt luften siver ind og ud af sprækker og utætheder. 

Hvis det viser sig, at der er utætheder, så bør de naturligvis tætnes, og det kræver, at utæthederne bliver lokaliseret. Der er tre kendte fremgangsmåder, når man skal finde frem til, hvor utæthederne er; termografi, brug af røg eller måling af lufthastigheder. Termografering er den mest anvendte metode til at finde utæthederne. Ved denne metode laver et varmesøgende kamera en termografisk fotografering. Kameraet kan finde frem til utæthederne og påvise, hvor kulden kommer fra.

Læs også artiklen: love og regler

Krav om tæthedsprøve

Ifølge Bygningsreglementet skal alle nybyggerier, som en tilbygning, have foretaget en tæthedsprøve for at sikre, at byggeriet lever op til de krav, der er til tætheden. Når du bygger til, er det dit ansvar, at testen bliver foretaget, så energiforbruget kan fastlægges. Det gør du ved at kontakte en fagmand, der kan udføre tæthedsprøven.

Ifølge Energistyrelsen skal du altid have dokumentation for tætheden, hvis din tilbygning er opført efter lavenergiklasse 2015 eller bygningsklasse 2020. Du er som nybygger ansvarlig for din tilbygnings tæthed og for at kunne fremlægge dokumentation i fem år, efter afleveringen af tilbygningen har fundet sted. Hvis du ikke kan dokumentere, at bygningen lever op til kravene om tæthed, så kan kommunen kræve byggeriet lovliggjort eller anføre manglen i BBR-meddelelsen. 

Ifølge BedreBoligliv.dk ligger den gennemsnitlige pris for en blowerdoor-test mellem 7.500 til 10.000 kroner, hvis du skal have et firma til at foretage testen. Prisen inkluderer ikke nødvendigvis, at firmaet finder frem til, hvor utæthederne er, så det vil i nogle tilfælde blive lagt oveni prisen.

Læs også artiklen: Start- og færdigmelding af byggeriet af tilbygning

 

 

Hvad synes du om denne artikel?

Læs de mest populære artikler i vores e-magasin

Bestil på print

249,00 kr. (ekskl. levering)

Kilder: Energitjenesten

Min side

Durian Media og Kommunikation
Dalgas Avenue 40
8000 Aarhus C

Få et overblik over de bedste byggefirmaer

Klik her