Der findes to skattebegreber, du skal kende. Det ene er ejendomsværdiskatten, og det andet er ejendomsskatten, der også bliver kaldt for grundskylden. 

Ejendomsværdiskat

Ejendomsværdiskatten beregnes ud fra ejendommens værdi – fastlagt efter SKATs offentlige vurdering. ”Ejendomsværdiskatten udgør én procent af ejendomsværdien op til 3.040.000 kroner og tre procent af resten, hvis ejendomsværdien er højere”. Således står det beskrevet sort på hvidt på SKATs hjemmeside. Denne skat betales til staten.

Boligskattereformen, der blev vedtaget i maj 2017, betyder, at det skattestop på ejendomsværdiskatten, der har været siden 2002, bliver opløst. Derfor vil boligejerne fra 2024 komme til at betale ejendomsværdiskat af boligens reelle og tidsvarende værdi. Læs mere om de nærmere omstændigheder ved boligskattereformen på www.skat.dk.

Læs også artiklen: Typer af boliglån

Ejendomsskat / grundskyld

Det giver næsten sig selv, at der her er tale om en skat, som enhver husejer betaler af den grund, hvorpå huset ligger. Grundskylden beregnes som en andel af ejendommens grundværdi, og er en skat, der betales til den kommune, hvori ejendommen ligger.

Det er SKAT, der fastlægger grundværdien og herefter den enkelte kommune, som regulerer, hvor stor en promilledel af din grund, du skal betale ejendomsskat af. Promilledelen skal være mellem 16 promille og 34 promille af grundværdien. Hvis for eksempel din kommune har en grundskyldspromille på 18 promille, betyder det, at du skal betale 1,8 procent af grundværdien – herudover fratrækkes fradrag i grundskylden. 

Helt aktuelt blev der i maj 2017 vedtaget en ny skattereform angående ejendomsskatterne, som skulle være trådt i kraft fra 2021, men som nu er udskudt til 2024. Det vil kort og godt betyde, at grundskatten øges i byområderne, mens den bliver en smule billigere på landet. Læs mere om de nærmere omstændigheder ved boligskattereformen på www.skat.dk

Hvornår skal jeg betale ejendomsværdiskat som nybygger?

I skal som udgangspunkt ikke betale ejendomsværdiskat af jeres bolig, før den er helt færdigbygget. Hvornår det er, er op til vurderingsmyndighederne at vurdere.

Alle ejendomme vurderes per 1. oktober hvert andet år, og det er derfor også 1. oktober, der er skillelinjen for, om du skal betale ejendomsværdiskat i indkomståret eller ej, jævnfør følgende på revisionsvirksomheden Deloitte’s hjemmeside:

”I undgår at skulle betale ejendomsværdiskat i hele indkomståret 2023, hvis jeres nybyggede hus er meldt færdigbygget efter den 1. oktober 2022, og I derfor også først er flyttet ind i huset efter denne dato. Ejendomsværdiskatten vil således først blive opkrævet fra og med indkomståret 2024”.

Med hensyn til grundskylden skal den altid betales, så snart man ejer en grund. Lige meget om der er bygget på den eller ej. 

Læs også artiklen: Start- og færdigmelding af byggeriet

Har du stadig spørgsmål til ejendomsværdiskat?

Vi har lavet en artikel, som heder Q&A om ejendomsværdiskat. Her besvarer vi de mest hyppige og vigtige spørgsmål, samt kommer med et eksempel, der kan hjælpe dig med de vigtigste beregninger vedr. ejendomsværdiskat.

Læs de mest populære artikler i vores årsmagasin Læs årsmagasinet gratis her

Bestil på print 249,00 kr. (ekskl. levering)