Indhent tilbud på renovering af hus

Tilbud eller overslag? Hvad er forskellen egentligt? Arbejde udført ”efterregning”, hvad vil det sige? Hvordan får du skruet det bedst håndværkertilbud på renovering sammen? Hvad skal den indeholde? Få svar på alle dine spørgsmål i denne artikel.

Her bliver der indhentet et tilbud på en renovering

Tilbud vs. overslag og ”efterregning” – hvad er forskellen? 

Der findes tre typiske måder, som håndværkere bruger til at give dig en pris på renoveringen og fakturere deres arbejde efter. Disse kaldes for tilbudoverslag og betaling ”efterregning”. Men hvornår bruger man egentlig hvilke? 

Tilbud

Et tilbud fra en håndværker er en bindende pris på dit givne projekt. Det kan være skriftligt eller mundtligt. Men det første giver mest mening, da det kan være svært at bevise, hvad en mundtlig aftale har indeholdt. Spørg derfor altid efter tilbuddet på din Renovering på skrift, så er der aldrig nogen tvivl.

Tilbuddet på din renovering indeholder typisk en udførlig beskrivelse af omfanget af håndværkernes arbejde:

 • Arbejdsopgaver der bliver udført
 • Aftalt kvalitet, materialer osv.
 • tegninger eller lign.

Du kan som kunde ikke forvente, at der vil blive udført opgaver, der ikke er præciseret i tilbud, til tilbuddets aftalte pris. Derfor er det vigtigt at huske, at informere håndværkeren om alle de ting, der skal udføres. Så du får det mest præcise tilbud på din renovering som muligt. 

En god idé er at hente flere skriftlige tilbud ind, på din renovering, fra forskellige håndværkere. Det er let at gøre, hvis du har en præcis idé om, hvilket arbejde der skal udføres. Så du kan give håndværkeren en omfattende opgavebeskrivelse og få et realistisk pristilbud på dette.

Overslag

Imodsætning til tilbuddet så er et overslag på renovering aldrig bindende. Håndværkeren forpligter sig ikke til at udføre opgaven og har heller ikke bestemt en fast pris. Du kan dermed ikke være sikker på, hvad opgaven vil komme til at koste.

Prisoverslag kan dog være nødvendigt at bruge til visse opgaver, f.eks. hvis det er svært at definere tidsforbruget på opgaven. I stedet for en fast pris vil du så betale for:

 • Materialer
 • Forbrugte timer (til fast timepris)

Den endelig pris på opgaven kan således variere fra overslaget, hvis der bruges færre eller flere timer end beregnet. Overslaget er nemlig ikke bindende, og det kan komme til at koste både mindre eller mere end anslået.

Selvom regningen må afvige fra overslaget, må det ikke være i sådan en grad, at det virker urimeligt. Finder håndværkeren ud af, at han har vurderet fuldstændig forkert med prisoverslaget på din renovering. Så skal han informere dig, inden han fortsætter med opgaven.

Et prisoverslag anvendes almindeligvis, når det er svært at definere opgavens omfang. Det kan være i mange tilfælde, men f.eks. hvis du skal have en håndværker til at reparere spær, der er blevet rådne. Udefra kan det pga. taget være svært at se, hvad omfanget er af skaderne på den underliggende konstruktion er. Derfor må en håndværker i sådan en situation give et skøn over, hvor meget der skal repareres.

Oversigt: Se Danmarks bedste byggefirmaer her

”Efterregning” – hvad betyder det?

Når du får udført håndværkerarbejde, hvor du betaler ”efterregning” eller ”medgået tid”, betyder det, at du betaler for de timer, der er brugt på at udføre arbejdet. Det kan f.eks. være inkl. kørsel og tid på værksted.

Man vil dog almindeligvis udregne prisen baseret på tidsforbruget + forbrugte materialer.

Det er en afregningsform, der typisk bruges til mindre reparationer. Hvis det kun tager få timer, giver det ikke den helt store mening at sætte sig ned og udarbejde et tilbud. Dog kan det give mening at få håndværkeren til at anslå et realistisk tidsforbrug og fastsætte aftale en gældende timepris. Så du ikke bliver unødvendigt overrasket.

”Efterregning” kan også bruges, hvis det drejer sig om en kompleks opgave, hvor det er svært at vurdere tidsforbruget. Her sætter man typisk en aftalt maks. pris på opgaven. 

Ordrebekræftelse – hvad skal jeg se efter?

I løbet af din renovering vil du modtage ordrebekræftelser, der skal godkendes. Det er f.eks. når håndværkeren har bestilt nye vinduer eller døre til dit renoveringsprojekt. Du skal selv godkende enhver ordrebekræftelse. Denne bør derfor læses grundigt, inden du underskriver den. Således sikrer du nemlig, at håndværkeren bruger de materialer, som I har aftalt. Havde I f.eks. aftalt grå vinduer og er dem du modtager så hvide, skal du selvfølgelig ikke skrive under, men i stedet kontakte håndværkeren. 

[d_box heading=”Bliv enig med håndværkeren om:” align=”right”]

 1. Omfanget af opgaven
 2. Kvaliteten af arbejdet
 3. Tidshorisonten for arbejdet

[/d_box]

Hvad skal jeg have klar, inden jeg indhenter et tilbud på renovering?

Inden du kontakter en håndværker, skal du være sikker på, hvilke opgaver der skal udføres og hvad du forventer af det endelige resultat. Det gør det langt lettere at indhente et realistisk tilbud, og du spilder hverken håndværkerens eller din egen tid med uklare idéer.

Indhenter du tilbud fra håndværkere, hvilket du bør gøre, skal du sørge for at få et skriftligt tilbud. Det vil sige beskrivelser og evt. tegninger. Med disse er det langt lettere at sammenligne forskellige tilbud.

Hvor mange tilbud på min renovering bør jeg indhente? 

Du kan som privatperson indhente alle de tilbud, du ønsker. Men det er en god idé at begrænse sig til 2-3 tilbud. Start gerne med at indhente 2 tilbud på din renovering og vurder så, om de er tilsvarende i pris. Er det tilfældet, kan du nok godt regne med dette prisniveau for netop din opgave. Hvis ikke og tilbuddene er vidt forskellige, er det meget fornuftigt at indhente et tilbud mere for at have en klar idé om, hvad en realistisk pris på renoveringsprojektet egentlig er. 

Begynder du at indhente endnu flere tilbud, kan det tage for meget tid at gennemgå dem. Du skal også tænke på, at håndværkeren bruger tid og energi på at lave et seriøst tilbud til dig.

En person der sidder og noterer tilbud på renovering af hus

Skal jeg betale for at få et tilbud fra en håndværker?

En håndværker vil i nogle tilfælde kræve betaling for at udregne et tilbud til dig. Dette skal dog være aftalt på forhånd. Der findes også håndværkere, der tager betaling for tilbuddet, hvis de ikke vælges til opgaven. Men dette skal igen også være aftalt, inden tilbuddet afgives. Hvis ikke der er nogen aftale, kan du blot nægte at betale for det indhentede tilbud.

Hvordan sammenligner jeg flere tilbud på renovering fra håndværkere?

For at kunne sammenligne dine indhentede tilbud på din renovering, skal du sikre dig:

 • At de omfatter de samme ydelser
 • At de omfatter de samme materialer

Hvis dette er opfyldt, kan du blot sammenligne priserne direkte.

Men der kan også være afvigelser. Den ene håndværker kan måske ikke levere lige den rustfri bordplade, som du ville have. I stedet har han givet et tilbud på f.eks. en laminatplade. Hvis materialerne varierer på denne måde med henholdsvis dyrere og billigere materialer, er tilbuddene ikke direkte sammenlignelige.

Det er sværere at gennemgå tilbud på denne måde. Men det er dog nødvendigt, hvis du vil finde ud af, hvem der har det bedste tilbud og pris. 

Hvis du dog ikke synes, at du kan overskue at gennemgå tilbuddene og lave forhandlinger med håndværkerfirmaet, så kan du hyre professionel hjælp. Det kunne være en arkitekt, ingeniør eller en bygningskonstruktør. 

Hvornår udløber tilbuddet fra en håndværker 

Tilbuddet gælder med det samme, du modtager det. Men det har typisk en udløbsdato. Det skal fremgå på selve tilbuddet og kan være alt fra én til tre måneder. Hvis aftalen indgås med det frivillige regelsæt AB-forbruger eller AB92, vil det gælde i 20 arbejdsdage. Som kunde kan du også selv give et bud på, hvor længe tilbuddet på renoveringen skal gælde og prøve at få håndværkeren til at acceptere det.

Hvad skal en god håndværkeraftale indebære?

Håndværkeraftalen er det vigtigste dokument(er). Det bruges i alle slags byggesager, både store og små. Denne aftale danner ramme for, hvordan arbejdet skal udføres. Det er et juridisk dokument, der beskriver den aftale, der er indgået mellem håndværker og kunde. Aftalen skal indeholde disse aspekter:

Hvem er de involverede i aftalen?

Der skal være adresse og andre kontaktinformationer på de personer, der er omfattet af aftalen. Herunder også byggepladsens adresse. Byggefirmaets CVR-nr. er noget af det vigtigste at få på aftalen, da det juridisk afgør, hvem der kan holdes ansvarlig for arbejdet.

Aftalens indhold – hvilke dokumenter?

Der skal både være selve tilbuddet på din renovering fra håndværkeren, eventuelle forbehold og tegninger i forhold til dette. Derudover kommer også kundens arbejdsbeskrivelse. Denne indeholder, 1) hvad der skal udføres, 2) hvad kvaliteten skal være; herunder materialer og 3) om kunden selv leverer noget til projektet.

Forskellige dokumenter på tilbud og aftaler omkring renoveringen

Pris, betaling og sikkerhedsstillelse

Der skal være en oversigt over den samlede pris, eventuelle rater og om der forelægger en fast pris. Hvis der er accepteret et tilbud, så er prisen som udgangspunkt fast. Der oplyses også, om der afregnes i rater, pr. måned (aconto) eller i én samlet betaling. Timepriser bør også oplyses i tilfælde af ekstra og uforudset arbejde. Her kan også angives, om der skal være nogen sikkerhedsstillelse fra den ene eller fra begge parter.

Tidshorisont

Der skal angives, hvornår renoveringen påbegyndes og hvornår det skal stå færdigt – evt. med en udførlig tidsplan.

Plan for ændringer og ekstraarbejde

Det bør nedskrives, hvordan ændringer skal håndteres. Der bør både være en plan for ændringer i forhold til arbejdsopgaver, leverancer, deadline og betaling.

Ansvar og praktiske forhold

Alle praktiske opgaver bør være uddelegeret i aftalen. Er det kunden eller håndværkeren, der er ansvarlig? For f.eks.: byggetilladelse, forsikringer, styring af byggepladsen, arbejdstid, nøgler, oprydning (og byggeaffald), skure til mandskab osv. Desuden er det typisk påkrævet, at kunden undersøger særlige forhold, f.eks. i forhold til servitutter på matriklen eller lokalplaner i området.

Hvad med reklamation og garanti?

Dokumenter bør vise, om håndværkeren er medlem af specielle garantiordninger f.eks. i dennes branchetilknytning. Det skal også klargøres, hvordan fejl og mangler vil blive udbedret – under og efter renoveringen. Hvor længe giver håndværkeren garanti? Der bør stå, hvordan tvister og konflikter skal afgøres. 

Hvem er ansvarlig for forsikringer? 

[d_box heading=”Husk underskriften! Begge parter skal underskrive, og der skal fremgå en dato.” align=”right”]

Som bygherre er det nødvendigt at have en entrepriseforsikring. Som entreprenør er det vigtigt at have en ansvarsforsikring – og en byggeskadeforsikring ved et større renoveringsprojekt. Du bør altid tage kontakt til dit forsikringsselskab, inden du påbegynder et større håndværkerprojektet i din bolig. For at sikre dig selv og få en god aftale med håndværkeren, er det fordelagtigt at bruge et aftalegrundlag som f.eks. AB 92 eller AB-Forbruger. Disse er vedtaget i samarbejde mellem flere offentlige myndigheder og organisationer. Med disse er du dækket godt ind.

Dog er det naturligvis nødvendigt at tilpasse kontrakten til den præcise opgave, som aftalen vedrører. Som forbruger giver det også god mening at søge professionel rådgivning. Håndværkere kan have forbehold, som kan være sværere at forstå.

Kan der være forbehold i aftaler med håndværkere?

I næsten alle renoveringer, store som små, vil håndværkeren have forskellige forbehold. Det kan være standardforbehold fra håndværkerens brancheforening, men også konkrete forbehold i forhold til den givne opgave.

Standardforbehold – hvad er det?

Disse er grundlæggende vilkår, som er gældende for alle de aftaler, håndværkeren indgår. Det kan f.eks. være:

 • Et forbehold for prisreguleringer
 • Et forbehold mod, at snerydning eller anden friholdelse af byggepladsen skulle være inkluderet i tilbuddet
 • Et forbehold for forsinkelser pga. uforudsete situationer

Det er typisk forbehold, som du kan acceptere uden at søge rådgivning.

Håndværkerens individuelle forbehold

Udover standardforbeholdene kan håndværkerfirmaet også opsætte deres egne forbehold. Disse kan være lidt sværere at forstå. Det kan f.eks. være:

 • Et forbehold mod at stille sikkerhed
 • Et forbehold i forhold til pris, hvis der er konstruktioner, der ikke kan ses på husets tegninger

Disse forbehold er typisk noget, som håndværkeren bruger til at helgardere sig selv mod ekstra hæftelser og udgifter. Det er meget normalt, at der foreligger sådanne forbehold. For dig som kunde kan det dog have en indflydelse på selve tilbudsprisen. Det gør, at du får svært ved at sammenligne dine indhentede tilbud på din renovering.

Konsekvenserne kan også være svære at gennemskue for dig som kunde og boligejer. Det kræver ofte hjælp fra fagfolk at forstå, hvad de betyder og hvad det kan komme til at give af ekstra udgifter.

Skal jeg søge rådgivning, inden jeg laver en aftale?

Det er op til dig selv at vurdere, om du har brug for rådgivning fra en bygningskonstruktør, ingeniør, arkitekt eller advokat. 

Drejer din renovering sig om en forholdsvis stor opgave, er det naturligvis altid fordelagtigt og pengene værd at betale for faglig og professionel rådgivning. Det kan være afgørende for, om du vælger et godt tilbud, får et tilfredsstillende forløb og et optimalt, endeligt resultat på dit renoveringsprojekt.

Allervigtigst er rådgivningen nok, for den aftale du indgår. Hvis aftalen er transparent og efter dine ønsker, undgår du formentlig konflikter og problemer under byggeriet.  

Risikoen ved en ikke-skriftlig og for upræcis aftale

Det er altid risikabelt at indgå en enten mundtlig eller en upræcis aftale. Det gælder i alle brancher. Men specielt i byggebranchen kan den klare og skriftlige aftale med håndværkeren få din renovering til at forløbe så optimalt som muligt. Den forhindrer også, at alt for mange uenigheder opstår omkring udførsel, kvalitet og pris.

Med en fornuftig og præcis aftale på skrift, som foreligger før renoveringens start, undgår du at skulle bekymre dig eller ærgre dig, fordi konflikten opstår. Misforståelse og uklare aftaler er typisk det, der giver problemer i renoveringsprojekter.

En mundtlig aftale er lige så bindende, som en skriftlig er. Dog er det op til dig selv at bevise, hvad der er blevet aftalt. Dette er rent praktisk helt umuligt. En skriftlig aftale er derfor utrolig vigtigt. Online kommunikation i f.eks. e-mails er lige så gældende som fysiske papirer. Du skal dog kunne bevise, at den anden part har læst mailen. Det kan du kun, hvis du har få en bekræftelse på aftalen tilbage på mail.

 

Læs de mest populære artikler i vores e-magasin

Bestil på print

249,00 kr. (ekskl. levering)

Min side

Durian Media og Kommunikation
Dalgas Avenue 40
8000 Aarhus C

Få et overblik over de bedste byggefirmaer

Klik her