Tilbygning eller 1. sal, hvad skal du vælge?

Skal du vælge en tilbygning eller en 1. sal, hvis du gerne vil have flere kvadratmeter? Og hvad er muligt for dig?

Her ser man nogen som har valgt at lave en tilbygning frem for 1. sal.

Går du med overvejelserne om at bygge til for at få flere kvadratmeter, er der gode muligheder for at udnytte førstesalen. Dette gælder især for dig, der alligevel står overfor en udskiftning af tagkonstruktionen og på den måde, kan undgå en tilbygning.

Der findes ikke ét svar på, hvad der er det bedste valg for dig, og om det er bedst at få en 1. sal for at udvide arealet af din bolig. Den bedste løsning afhænger af forskellige forhold såsom arkitektur, den økonomiske situation, lovgivning og statiske overvejelser. Derfor bør du altid overveje følgende, inden du begynder planlægningen af din 1. sal:

  • Kan din bolig bære en 1. sal?
  • Hvor meget ekstra plads har du egentlig brug for?
  • Hvilken løsning er bedst i forhold til at bibeholde boligens oprindelige arkitektur?
  • Grundens størrelse sammenlignet med en eventuel 1. sal.
  • Boligens placering på grunden
  • Er der begrænsninger i forhold til byggeregler og en eventuel lokalplan, du skal tage hensyn til?
  • Hvilken løsning er bedst rent økonomisk for dig?
  • Er der god udsigt fra den nye 1. sal?
  • Giver 1. salen dig nogle gode muligheder for at skabe en spændende bolig med en optimal pladsløsning sammenlignet med en tilbygning? 

Hvad er billigst? 

Det er svært at sige, hvad der er den bedste løsning for dig, hvis vi udelukkende ser på det ud fra et økonomisk aspekt. Erfaring viser, at det typisk vil have de samme omkostninger at bygge til din bolig og udnytte din 1. sal. Dog afhænger dette af din bolig og grunden.

Ser vi på prisen for en tilbygning, vil den typisk koste dig omkring 20.000 kroner pr. kvadratmeter. Skal du have et badeværelse i din tilbygning, kan du regne med at betale mellem 200.000 til 250.000. Et køkken koster omkring 150.000 til 200.000 kroner, men dette afhænger i særdeleshed af, hvor du køber dit køkken.

Ser vi på kvadratmeterprisen for en 1. sal, kan du slippe afsted med denne på 15.000 pr. kvadratmeter. Dertil skal du dog ofte have ekstra forstærkning samt et nyt tag. Dette vil ofte koste 60.000-150.000 kroner. Har du planer om at tilbygge en kvist, en balkon, ovenlys eller lignende, skal du medregne dette i prisen.

Ofte vil en ny 1. sal komme til at koste omkring 2 millioner kroner, når der hverken er badeværelse eller køkken, og hvor den måler omkring 100 kvadratmeter i grundplan.

Prisen vil i begge tilfælde afhænge af dit valg af materialer, og hvor meget af arbejdet du selv kan udføre.

Skal taget skiftes på din bolig, vil du altid have denne udgift, og derfor kan det betale sig at byge en 1. sal. På den måde slår du begge udgifter sammen, og dette kan gøre det en smule billigere for dig.

Byggeri af 1. sal i etaper

Der er særligt én stor fordel ved en 1. sal. Her kan du nemlig bygge i flere etaper, så du ikke behøver tage det i ét ryk. Det kan nemlig være en dyr post, men ved at dele det op får du mere luft i budgettet.

Den første etape bør bestå i at skifte taget og etablere den nye tagkonstruktion med nye spær. På den måde kan du være sikker på, at der bliver skabt de rette forudsætninger såsom en god rumhøjde. Du skal ligeledes sørge for, at alt udvendigt arbejde gøres færdigt. Her er der tale om tagbelægning, ovenlys, klargørelse af kvist og lignende.

Anden etape består derimod af at udføre alt det indvendige arbejde. Det er alt fra elinstallationer, vægge og lofter til ruminddeling og lignende. Du skal være opmærksom på, at det ofte bliver dyrere at dele projektet op, da du altid skal tænke på forberedelser til anden etape, når du er i gang med den første.

For at gøre det nemmest for dig selv skal du få udarbejdet en plan over byggeprojektet. Her skal du samle så mange detaljer som muligt.

tilbygning af en 1. sal

Hvad kræver løsningerne byggeteknisk?

Rent byggeteknisk vil det altid være nemmere at udføre en tilbygning, da den er uafhængig af den nuværende konstruktion. Derimod kan en 1. sal være langt mere udfordrende, og du skal derfor have en ingeniør til at undersøge og beregne for dig fra begyndelsen. Her skal der regnes på, om din bolig kan bære den ekstra vægt fra en ny etage. Her vil det typisk være nødvendigt med en forstærkning af fundament eller murværk.

Trappen til din 1. sal er også vanskelig i og med, at du skal finde plads til denne. Trappen binder de to etager sammen, og derfor er det nødvendigt med en central placering grundet trafikken op og ned.

Uanset om du vælger det ene eller det andet, skal du være helt sikker på, at selve jordbunden kan bære det nye byggeri. Dette kan undersøges med en jordbundsundersøgelse, som du kan få foretaget af en geotekniker. 

Det er også vigtigt, at du får afklaret byggetekniske spørgsmål så hurtigt som muligt. Disse skal være afklaret, inden du går i gang med byggeriet, så du ikke taber penge på dette.

Viser det sig, at dit projekt ikke er muligt ud fra et byggeteknisk synspunkt, kan du altid se lyst på det i forhold til, at du nåede at stoppe projektet inden igangsættelse. Dog hører det sjældenhederne til, at din bolig ikke kan bære en 1. sal.  

Krav til isolering

Der er krav til isolering i begge tilfælde. Her kræves der en bestemt tykkelse på husets isolering og til isoleringsevnen for bestemte materialer samt vinduer og døre.  

Oversigt: Se Danmarks bedste byggefirmaer her

Badeværelse og køkken  

Har du planer om at etablere et køkken, et badeværelse eller begge dele på din nye 1. sal, skal du være opmærksom på, at der skal føres en række installationer gennem stueplanet. Det er nemt at føre både vand og varme op, men placeringen af den nye faldstamme er yderst vigtig. Dette kan være dyrt og besværligt, og derfor kan det være nødvendigt at flytte rundt på rørsystemer i stueetagen. 

Disse udfordringer vil du ikke opleve i en tilbygning, og derfor kan det være lettere på dette område.

Hvilke krav stiller de 2 løsninger til indretningen?

Du skal i første omgang sørge for at overveje, hvilke kvaliteter din bolig har. Er der en god udsigt, som du kan nyde med en 1. sal? Er der bedre mulighed for udnyttelse af grunden, hvis du bygger til? Bygger du en tilbygning eller 1. sal, vil det medføre større projekter i din nuværende bolig. Derfor skal du også forvente, at rum som køkken og badeværelse måske skal fjernes eller rykkes rundt, hvis du bygger til.

En 1. sal kan medføre, at der skal bygges om i det rum, hvor trappen skal fastsættes. Trappen vil tage en god portion plads, og denne skal placeres centralt i din bolig. Trappens placering er afgørende for dens funktion, og hvis den ikke placeres korrekt, vil dette svække 1. salens funktion.

Med en 1. sal er det samtidig nødvendigt at have øje for, hvilke funktioner denne skal opfylde for dig. Du kan selv lege med en planløsning, som fungerer for dig, hvor du eksempelvis rykker stuen ovenpå. Dette kan især være en god idé, hvis du har en god udsigt, som du vil nyde.

Hvilken løsning er bedst ud fra et arkitektonisk synspunkt?

Når det kommer til, hvad der er bedst rent arkitektonisk, handler det i særdeleshed om, hvordan din nuværende bolig er udformet. Det samme gælder for grundens muligheder, størrelse og lignende i og med, at de to løsninger stiller vidt forskellige krav.

En 1. sal

Ændrer du tagkonstruktionen og bygger en 1. sal på din bolig, vil boligens indvendige karakter ændre sig. Et eksempel kan være en bungalow fra 30’erne, der pludselig får et tag, der bliver rejst op med gavle og kviste.

Husets arkitektur og type vil ændre sig, når du bygger en 1. sal, og det betyder både fordele og ulemper. Nogle boliger kan med fordel ændres, hvis det er med arkitektonisk snilde. Andre boliger vil ikke kunne klare en 1. sal, fordi det vil gå ud over arkitekturen og dens oprindelige udtryk. 

Til et mere anonymt hus vil en 1. sal derfor være et godt valg. Her kan du give boligen et nyt og mere særligt udtryk med en 1. sal og samtidig gøre boligen mere moderne. Du kan skabe et mere lyst og åbent hus, hvor der kan laves dobbelt loftshøjde i de centrale rum. 

Tilbygning 

Et hus ændres mest ved at få en 1. sal, og derfor skal du overveje det ekstra meget, hvis du ejer et arkitektonisk mesterværk eller en bevaringsværdig bolig. Her vil det typisk være bedre med en tilbygning, men det kan dog være svært at ramme boligens oprindelige stil. Dette gælder især for ældre huse.

Er huset ikke noget særligt rent arkitektonisk, kan det være en god idé at vælge en tilbygning og få en facaderenovering i samme omgang. Dette kan gøres ved at skifte tag, få nye vinduer eller efterisolere og skabe en rød tråd mellem bygningerne.

I stedet for at få tilbygningen til at ligne det oprindelige byggeri, kan det være en god idé at lege med kontrasterne. Her kan du eksempelvis lave en moderne tilbygning i andre materialer, som vil spille godt sammen med et ældre byggeri.

Det er godt at genbruge elementer fra den oprindelige bolig såsom materialer, detaljer og farver. På den måde får du nemt skabt en god sammenhæng mellem de to bygninger. 

For nyere huse er det lettere at få det hele til at hænge sammen. Her er der typisk tale om parcelhuse fra 60’erne eller 70’erne.

En tilbygning som er en del af haven

Hvad er bedst i forhold til haven? 

En 1. sal har den store fordel, at du ikke skal inddrage noget af haven. Bygger du i højden, vil det dog kunne betyde mere skygge i haven, men du kan samtidig udnytte muligheden for at etablere en fantastisk tagterrasse. 

En tilbygning vil derimod tage en del plads i haven, og derfor skal du ofte bruge en del af grunden til formålet. Det vil ofte være den solrige del, da det typisk er her, hvor man gerne vil bygge til grundet sollyset. Er din grund ikke stor, kan det derfor blive trangt. Fordelen er til gengæld, at din tilbygning vil være midt i den gode have med mulighed for døre, der kan åbnes direkte ud til haven.

Hvad siger lovgivningen?

Kigger vi nærmere på lovgivningen for, hvad du har mulighed for at bygge på din grund, er der nogle begrænsninger. Lovgivningen er overordnet den samme, men alligevel er det ofte drømmen om en 1. sal, der kommer i konflikt med lovgivningen. Dette er særligt reglen i bygningsreglementet, der sætter grænser for højden på din bolig. 

Også lokalplaner og lignende kan være med til at sætte en stopper for dit projekt. Derfor skal du altid sikre dig, at du kommer i kontakt med din kommune for at undersøge, om det er muligt at bygge den tiltænkte 1. sal.
 

 

Hvad synes du om denne artikel?

Læs de mest populære artikler i vores e-magasin

Bestil på print

249,00 kr. (ekskl. levering)

Billedekilde: 

1: Velux

Durian Media og Kommunikation
Dalgas Avenue 40
8000 Aarhus C

Få et overblik over de bedste byggefirmaer

Klik her