Bliv klogere på din byggeskadeforsikring

Det er altid en rigtig god idé at tegne en byggeskadeforsikring, og den er i de fleste tilfælde obligatorisk. Men der findes også
en byggeskadedatabase over skader, som forsikringen ikke dækker. Og hvad gør du så?

En byggeskadeforsikring dækker, hvis der opstår skader på sommerhuset, som har betydning for boligens levetid og funktionalitet. Efter ét og fem år er der et obligatorisk byggesyn, hvor sommerhuset bliver gennemgået af bygherren, ejeren og en byggesagkyndig, og forsikringen træder først i kraft, efter huset er afleveret til dig. Det er forsikringsselskabet, hvor du har tegnet forsikringen, som står for at foretage synet.

”De store svigt bliver ofte fundet ved afleveringsforretningen eller tidligere, så fejlene kan nå at blive udbedret. Der er dog nogle ting, som først viser sig efter et år. Det er især de udvendige belægninger som facader, hvor det hurtigt ses, hvis der er noget at komme efter. Det er dog vigtigt at få påpeget fejl og mangler ved ét-års gennemgangen, da byggefirmaet herefter kan sige, at der ikke er noget at gøre,” fortæller Morten Bo Klahn, byggesagkyndig og byggerådgiver hos Klahn Arkitekter. Han påpeger også:

“Byggefirmaet kan kun sige, at der ikke er noget af gøre efter ét-års eftersynet, såfremt at det er aftalegrundlaget i den konkrete byggesag. Som standard bruger man aftalegrundlaget AB92, når man indgår kontrakt med en entreprenør, hvor der er indskrevet, at der skal afholdes både ét- og fem-års eftersyn. En pendant til AB92 er AB-forbrugeraftalen, som er målrettet den private bygherre, og beskytter denne bedre. Heri er aftalegrundlaget kun et ét-års eftersyn som standard, hvis byggebeløbet overstiger 500.000 kroner. Hvis det er under 500.000 kroner, skal det aftales separat som et tillæg til aftalen. Så vær opmærksom på, hvilken aftalegrundlag der er gældende for dit byggeri med hensyn til eftersyn af dit byggeri.”

Læs mere om byg sommerhus

Er forsikringen obligatorisk?

”Der er under visse omstændigheder krav om, at der tegnes byggeskadeforsikring, såfremt man benytter et typehusfirma eller en entreprenør til at udføre arbejdet i såkaldt total- eller hovedentreprise. Der skal derimod som udgangspunkt ikke tegnes byggeskadeforsikring, såfremt man måtte indgå aftale med en arkitekt om at tegne sommerhuset, og derefter selv indgår aftaler med de respektive håndværkere, eller hvis man selv bygger sit sommerhus,” fortæller Thomas Schioldan Sørensen, advokat og partner i Advokatfirmaet Rödstenen.

Fundamentet til et sommerhus

Oversigt: Se Danmarks bedste byggefirmaer her

Det dækker forsikringen

”En byggeskadeforsikring dækker ikke alle skader på et sommerhus. Dækning kan alene påregnes, såfremt byggeskaderne i væsentlig grad har forringet sommerhuset, for eksempel på en måde, hvor brugbarheden er nedsat, eller der kan konstateres forhold, der kan have betydning for sommerhusejerens sikkerhed og sundhed, såsom skimmelsvamp,” siger Thomas Schioldan Sørensen.

Når man vurderer, om der er tale om en alvorlig byggeskade, ser man blandt andet på:

  • Om skaderne vil gøre forholdene for beboelse væsentlig dårligere.
  • Om skaderne har eller kan få betydning for personers sikkerhed og sundhed.
  • Om arbejdet er udført fagmæssigt korrekt, og om de offentlige forskrifter er overholdt.

Det dækker forsikringen ikke 

”Såfremt byggeskadeforsikringen ikke dækker, kan entreprenøren have pådraget sig et ansvar, såfremt forholdet ikke er udført i overensstemmelse med god håndværksmæssig skik. Det anbefales, at man kontakter en advokat, såfremt der konstateres fejl eller mangler ved byggeriet,” siger advokat Thomas Schioldan Sørensen.

Eksempler, hvor byggeskadeforsikringen ikke dækker: 

  • Skævheder i gulve og vægge, der ikke skyldes, at de bærende konstruktioner er ustabile, eller at fundamentet ikke er godt nok.
  • Skader på grund af slid og ælde, eller knirkende gulve som kommer af forkert montering.

På Boligejer.dk kan du se en byggeskadedatabase over de fejl og mangler, som byggeskadeforsikringen ikke dækker.

Læs også: Sådan forholder du dig til fejl og mangler i dit nye sommerhus

 

  

 

Hvad synes du om denne artikel?

Læs de mest populære artikler i vores e-magasin

Bestil på print

249,00 kr. (ekskl. levering)

Durian Media og Kommunikation
Dalgas Avenue 40
8000 Aarhus C

Få et overblik over de bedste byggefirmaer

Klik her