Overvejelser inden du køber byggegrunden

Ét af de første og vigtigste skridt på vejen mod at opføre drømmehuset er selvsagt at finde den helt rigtige byggegrund.

en byggegrund fyldt med jord

De fleste starter med at undersøge grundens pris og beliggenhed. Derefter er det vigtigt at undersøge, om det rent faktisk er muligt at bygge sit nye hus på grunden. I bør starte med at overveje de helt lav praktiske forhold.

Sæt jer ved spisebordet med hver jeres papir og skriv stikord ned hver for sig. 

 • Er der gode skoler i nærheden?
 • Hvor nemt er at komme frem med offentlige transport? 
 • Pendler-tid for at komme frem og tilbage fra arbejde 
 • Trafik på vej til skole og fritidsaktiviteter
 • Hvor langt er der til nærmeste indkøb af dagligvarer?
 • Er det rentabelt at bygge nyt hus i området med henblik på videresalg ?

Husets faciliteter

Før I køber en grund eller tager kontakt til byggefirmaet, bør I skrive ned, hvilke krav hele familien har til drømmehuset. Der er mange ting, der skal overvejes. Jo mere præcise I er i jeres beskrivelse af husets form og funktion,  desto nemmere vil det være for arkitekten og byggefirmaet, at gøre jeres drømme til virkelighed. Her følger et udpluk af jeres overvejelser:

 • Hvor stort skal huset være?
 • Skal det være et typehus eller et arkitekttegnet hus?
 • Skal der både være plads til forhave og baghave?
 • Hvilke materialer ønsker I, at huset skal bygges I?
 • Er det vigtigt, at der er indbygget garage eller kan I nøjes med carport?
 • Hvor mange værelser har I brug for nu – og i fremtiden?
 • Er det et krav, at alle m2 ligger i stueplan, eller skal der være flere etager?
 • Hvor mange toiletter skal der være?
 • Skal der være terrasse med både morgensol og aftensol
 • Skal huset være velegnet til kørestol?

Når I har overvejet alt dette og har fundet en interessant byggegrund, er det vigtigt at undersøge, om jeres drømmehus rent faktisk kan realiseres på den pågældende grund.

 • Kan huset placeres, så solen står rigtigt i forhold til en terrasse?
 • Er der træer i nabohaven, der vil ende med at give skygge på jeres grund?
 • Hvordan kan garagen eller carport placeres i forhold til resten af huset?
 • Er det muligt at bygge kælder på grunden?
 • Er der indblik fra naboerne ?

Ydermere, skal I undersøge, om I må placere huset, som I ønsker det, og om der eventuelt skal bygges nyt i det omkringliggende område, som kommer til at påvirke jeres udsigt. Dette undersøger I ved at tage et ekstra grundigt kig på områdets lokalplan og servitutter.

Så længe I ikke har underskrevet en aftale, kan I omkostningsfrit komme med nye ønsker til byggeriet. Har I først underskrevet en aftale med byggefirmaet, og er håndværkerne gået i gang med byggeriet, bliver det til gengæld dyrt måske umuligt, hvis I får lyst til at bygge et ekstra værelse. 

Læs mere om byg nyt hus

Lokalplan og servitutter

Området, hvori grunden er beliggende, vil ofte være omfattet af en lokalplan. Lokalplanen fastlægger blandt andet reglerne omkring omfang, udformning og placering af ny bebyggelse. Ved at undersøge lokalplanen kan I således få en ide om, hvorvidt det er muligt at få opført drømmehuset.

Udover lokalplanen vil de servitutter, der er tinglyst på ejendommen (byggegrunden) også kunne begrænse mulighederne for opførelsen af drømmehuset. Servitutter kan således – ligesom lokalplanen – fastsætte begrænsninger i omfanget, udformningen og placeringen af ny bebyggelse. 

Endelig vil der i situationer, hvor det er kommunen, der er grundsælger, være fastsat frister for, hvornår byggeri på grunden senest skal være igangsat, idet kommunen i modsat fald ofte vil kunne kræve at få grunden tilbage.

I forbindelse med forskellige regler og servitutter, er det fordelagtigt at rådføre sig med en advokat, en byggesagkyndig eller evt. en landinspektør. Det vil også ofte være en stor hjælp at stille spørgsmål til kommunen omkring de rammer, som lokalplanen fastsætter. Kommunen kan ligeledes oplyse præcis hvilken lokalplan, der gælder for et givent område (forudsat at der rent faktisk er vedtaget en lokalplan for området). 

Jura og økonomi 

Der er, som sagt, rigtig mange ting, der skal holdes styr på, når man bygger nyt – og flere af disse ting kan være ganske indviklede, når man ikke har erfaring med byggeprocessen. Hav et sæt ekstra øjne  med, inden papirer skal underskrives, og inddrag gerne en rådgiver med indsigt i nybyggeri.  Om det er bedst at betale i rater eller i slutningen af byggeprojektet afhænger af omstændighederne. Men det er aldrig en god idé at betale en stor rate på forhånd. Undersøg altid byggefirmaets historik og referencer. 

Byggegrundens geotekniske forhold

 • Er grunden forurenet?
 • Risikerer du, at grunden står under vand ved et eventuelt skybrud?
 • Kan du risikere, at der løber vand ind på grunden fra en nabogrund?

Det er meget vigtigt at finde ud af, om grunden er forurenet – og dette er ofte noget, som folk ikke tænker over, før det er for sent. Er grunden forurenet kan det forårsage et meget stort økonomisk problem, og det kan skabe begrænsninger for byggeprojektet, selv efter forureningen er under kontrol. Vi anbefaler derfor, at du læser vores artikel om jordbundsundersøgelser og miljø-/forureningsundersøgelser, hvor vi går meget mere i dybden med dette emne.

Før byggegrunden købes, bør du undersøge, om grunden ligger højt eller lavt, og om der er risiko for oversvømmelse, hvis der kommer skybrud. Dette er et fænomen vi ser oftere og oftere i det danske vejr, og det er vigtigt at tage højde for dette.

Forsikringer kan være dyre lige indtil uheldet er ude. Byggefirmaet tegner typisk en lovpligtig byggeskadeforsikring, men følg gerne op på, at det er gjort og få dokumentation.  Et godt råd som  gælder alle aspekter af jeres byggeprojekt: Vær altid på den sikre side. Tjek hellere tingene en gang for meget end en gang for lidt – og vær ikke bange for at stille dumme spørgsmål – de findes nemlig ikke.

 

Læs de mest populære artikler i vores e-magasin

Bestil på print

249,00 kr. (ekskl. levering)

FBA Huse

Min side

Durian Media og Kommunikation
Dalgas Avenue 40
8000 Aarhus C

Få et overblik over de bedste byggefirmaer

Klik her