Renovering - Betaling af håndværkere og byggefirmaer

Du bør altid indgå en klar aftale om betaling, inden du lader håndværkeren påbegynde en renovering. Aftalen skal være skriftligt og tydeligt beskrive, hvordan betalingen skal foregå. På den måde undgår du nemmest, at der opstår uenigheder.

Der findes flere typiske betalingsmåder indenfor byggebranchen. Din betaling til håndværkeren kan være: Fast pris med evt. en betalingsplan, efter regning/efter medgået tid eller I følge en prisliste.

Fast pris og betalingsplan – sådan foregår det

Den typiske afregningsform hos håndværkere og byggefirmaer er efter aftale om en fast pris på hele renoveringen. Hvis det er et stort projekt, vil I også, inden påbegyndelse, lave en plan for, hvornår betaling af rater skal ske.

Nogle af fordelene ved denne betalingsform er: 

Udførte opgaver ved hver betalingstermin 

Du kan i aftalen om betalingsplan også bestemme, hvilke opgaver der skal være udført, når denne betaling falder. Fokuser på, hvad der SKAL være udført og ikke, hvad der forventes udført til betalingsterminerne.

Håndværkeren kan ikke forlange ekstra betaling 

Der kan ikke forlanges yderligere betaling for de opgaver, der allerede er aftalt i tilbuddet og som er med i den givne pris. Håndværkeren skal selv dække tabet ind, hvis de aftalte opgaver bliver dyrere og tager længere tid at udføre.

Ved denne afregningsform bør du dog være opmærksom på:

Ekstraregninger kan forekomme ved ændringer i renoveringen

På trods af, at du vælger fast pris, kan der i nogle tilfælde komme ekstraregninger på din renovering. Det sker f.eks., hvis du er nødt til at foretage ændringer eller vil have lavet opgaver, som ikke var inkluderet i det oprindelige tilbud. Det kunne f.eks. være ved skift af tag, hvis det opdages, at der er rådne spær under dit tag. Så skal disse skiftes, før det nye tag kan færdiggøres.

Du bør sætte ekstra til side for at have luft i budgettet

Mange og især større renoveringer ramler ofte ind i uforudsete udgifter. Det er naturligvis fordi, at man ikke kan forudsige alt, hvad der sker under et byggeprojekt. Derfor er det en god idé at have lidt ekstra penge i budgettet. Det gælder specielt ved byggerier f.eks. en renovering, hvor du skal ind i husets eksisterende konstruktioner. Her er der, i modsætningen til et nybyggeri, langt større risiko for, at der opstår problemer eller at der må foretages ændringer i den oprindelige plan for byggeriet.

Læs også artiklen: Byggebudget

Oversigt: Se Danmarks bedste byggefirmaer her

Sådan betaler du ”efterregning”

En anden afregningsform er ”efterregning”. Det betyder, at du betaler byggefirmaet for de helt konkrete timer, som de udfører arbejde for dig i. Det kaldes af nogle også for ”betaling efter medgået tid”. Nogle af de ting, som du skal overveje omkring ”efterregning” betalingsformen er:

Undgå ”efterregning” ved store byggeprojekter

Det er ikke fornuftigt at vælge denne afregningsform, når der er tale om større byggeprojekter f.eks. en helt ny tilbygning eller en stor renovering. Her vil det give mere mening at få en fast pris på opgaven, så du er sikker på prisen på forhånd. 

Giver mening, når omfanget af opgaven er svært at bestemme 

Ikke alle opgaver er lige nemme at give en pris på. Derfor giver det i nogle tilfælde bedst mening for både håndværker og kunde at foretage afregningen efter medgået tid.

Et eksempel kunne være en ældre bolig, hvor alt el skal renoveres, men der ikke findes nogen registrering eller konkret beskrivelse af arbejdet. En fast pris ville i sådanne tilfælde blive høj. Netop fordi håndværkeren må medregne risici og ekstra udgifter til, hvad der normalt ville dukke op i sådan en renoveringsopgave. Det er måske ikke tilfældet, at arbejdet er så omfattende, og derfor vil man som kunde ende med at betale for meget for arbejdet.

I stedet giver det mening at vælge betaling ”efterregning” og kun betale håndværkeren for de reelt forbrugte timer. Alternativt kan man også få en byggerådgiver til at registrere og udfærdige en beskrivelse af opgavens omfang, inden man efterspørger en fast pris. 

håndværker som udfører en renoveringsopgave som han skal betales for

Spørg alligevel ind til en anslået pris

Selvom du vælger betaling pr. time, der forbruges, kan du alligevel godt spørge håndværkeren om et anslået tidsforbrug. F.eks. hvor mange timer, der som minimum skal bruges og hvor mange timer, der maksimalt forventes at blive brugt. 

Overvej ”efterregning” ved mindre byggeopgaver

For mange små byggeopgaver giver det god mening at vælge ”efterregning”. Du bør dog altid aftale et anslået antal timer og en fast timepris med håndværkeren, inden opgaven påbegyndes. Du kan med fordel også aftale, at firmaet skal informere dig, hvis det forventede antal timer overskrides.

Kræv udspecificering af opgaver inden arbejdet påbegyndes 

Betaling ”efterregning” inkluderer ikke kun en timepris på håndværkerens tid. Du bør huske på, at du også kan komme til at betale for andre services. Det kunne være kørsel, materialelevering, bortkørsel af jord eller affald og reparationer på værksted. Du bør altid bede håndværkeren udspecificere disse udgifter, inden du accepterer tilbuddet.

Få altid en udspecificeret regning 

Efter arbejdet er udført og du skal til at betale, skal du kræve en udspecificeret regning. Så du netop kan se, hvilke udgifter håndværkeren kræver betaling for og om dette er rimeligt. F.eks. kan du bede firmaet lave en daglig timeseddel og vedlægge den med regningen. En god idé er også at løbende holde øje med og notere, hvad der sker i arbejdsprocessen – både i forhold til hvilke opgaver der udføres, hvornår der er håndværkere på pladsen samt materialelevering mm.  

Sådan betaler du håndværkeren ifølge en prisliste 

En tredje måde for betaling af håndværker under en renovering, er betaling efter en prisliste. Nogle gange forelægger der en fast prisliste. Den form bruges ikke så ofte, men er f.eks. meget anvendt ved malerarbejde. Det kan dog også fungere ved, at du får tilbud med separate priser på forskellige dele af opgaven. På den måde kan du f.eks. vælge opgaver fra, hvis du ikke har råd til dem alligevel. Det kan f.eks. være mindre detaljer på en renovering. 

Malerarbejde og prislister 

Indenfor denne branche findes der en vejledende prisliste fra Centralforeningen af Malermestre i Danmark, som er lavet i samarbejde med konkurrencerådet. Denne prisliste indeholder vejledende priser, f.eks. hvad det koster at male 10 kvm. Hvis det angives på din regning, at arbejdet udføres efter gældende prisliste, så er det denne, der henvises til.

Andre opgaver med betaling efter prisliste 

Har du et maks. budget for, hvad din ombygning må koste? Men har du kun fået faste tilbud, som er for høje til dit budget? Så kan det give mening at få nogle separate priser på dele af opgaven og finde ud af, hvad du kan trække ud af tilbuddet. Det kunne være detaljer som loft til kip, ovenlys, massivt trægulv osv. 

Husk, at håndværkeren ved større byggeprojekter hver måned (min. én gang pr. måned) har ret til betaling for de opgaver, der er blevet udførte – også selvom der sker ændringer.

Indgår aftale om betaling af håndværkere

Sådan aftaler du betalingsform med håndværker eller entreprenør

Du bør altid sørge for at have en klar aftale om betalingsmåde, før renoveringen sættes i gang. Hvis betalingen skal ske af flere omgange, bør der også aftales rater for denne. Alt dette skal aftales for netop at have klare forudsætninger og undgå typiske forvirringer og uoverensstemmelser mellem dig som kunde og håndværkeren.

Drejer det sig om en mindre renovering, giver det fin mening at aftale, at der betales, når arbejdet er færdigt og godkendt af dig. 

Er der tale om en større renovering f.eks. over flere måneder? Så har byggefirmaet ret til at modtage betalingen i rater – min. én gang om måneden. Det er både for det udførte arbejde og de forbrugte materialer. Dette gælder, hvis I vælger at følge AB92 (standardaftale i bygge- og anlægsbranchen). 

Det er altid fornuftigt at anvende et standardaftalesæt som dette eller f.eks. AB18 eller AB-forbruger, når der indgås aftaler med håndværkere. Disse vil i langt de fleste tilfælde have taget højde for konflikter undervejs i byggeprocessen.

Hvornår skal du stille sikkerhed for din betaling?

Skal du have sat gang i en større renovering? Så kan byggefirmaet eller håndværkeren i visse tilfælde kræve, at du stiller sikkerhed for betaling.

Hvad siger reglerne?

Reglerne om sikkerhedsstillelse kan findes i AB 18, som er almindelige standardbetingelser i bygge- og anlægsbranchen. Disse gælder for både arbejde og leverancer og er almindelige at bruge ved større renoveringer. Drejer det sig om en mindre renovering for private, kan man med fordel bruge AB-forbruger – disse regler er specielt udformet til private forbrugere. Regelsættene er kun gældende, hvis det fremgår i byggekontrakten.

Garanti gennem din bank

Du vil almindeligvis skulle stille sikkerhed via en garanti gennem din bank. Denne garanti skal formentlig være på betaling for 3 måneders byggearbejde eller min. 15 % af den samlede pris (entreprisesummen). Opstår der yderligere opgaver under renoveringen, kan byggefirmaet også kræve, at garantien forhøjes. 

Håndværker skal også stille sikkerhed for udførsel

Det er ikke kun dig som kunde, der skal give garantier. Det er også rimeligt, at håndværkeren skal stille sikkerhed for, at arbejdet udføres. Det vil typisk være med 15% af byggesummen. Garantien gives typisk gennem banken eller via et forsikringsselskab.

Forpligtet til at betale – hvornår?

Som udgangspunkt er du forpligtet til at betale raterne af din betaling efter de gældende terminer i betalingsplanen. Dette gælder naturligvis kun, hvis arbejdet ligeledes er blevet udført ifølge denne plan. Bliver det forsinket? Så kan du faktisk tilbageholde betaling, indtil delen af arbejdet er udført – og det er vigtigt, at du gør! 

Kontroller løbende kvalitet før betaling

Lige som du skal sikre, at arbejdet er udført til tiden, bør du også løbende under renoveringen kontrollere kvaliteten af arbejdet. Du skal kun betale, hvis du kan godkende det. Det kan være besværligt senere hen at klage over, det du har betalt for. 

[d_box heading=”Før du betaler, skal du være opmærksom på:” align=”right”]

  1. At få dokumentation på, at de er bestilt
  2. At sikre de bliver leveret på din adresse
  3. (ellers er de ikke dine!)

[/d_box]

Få dokumentation når du forudbetaler

Håndværkeren kan kræve, at du forudbetaler materialeudgifter.

Materialerne er din risiko, indtil de bliver leveret. Derfor er det ikke ualmindeligt at være tilbageholdende med forudbetaling for dem. Det kan f.eks. også ske, at byggefirmaet går konkurs, før materialerne er leveret. Så kan du, selvom du har forudbetalt til byggefirmaet, stadig hænge på udgiften for f.eks. døre og vinduer til en tømmerhandel. Denne vil naturligvis vil forsøge at inddrive andre skyldige beløb fra byggefirmaet først. 

Bed altid om en slutopgørelse 

Efter endt arbejde og aflevering af det endelige projekt, vil du modtage en slutopgørelse fra håndværkeren. Den vil indeholde det resterende beløb og eventuel afregning for ekstra arbejde. Det er vigtigt at bede om denne, da håndværkeren ikke kan kræve andre betalinger efter en endelig slutopgørelse – medmindre der er en speciel aftale om dette.

Betal først, når du har godkendt arbejdet 

Er der små fejl eller mangler, vil man almindeligvis betale størstedelen af regningen og kun tilbageholde beløbet for de opgaver, der ikke er udført ordentligt.

Du bør aldrig betale slutopgørelsen, før du har sikret dig, at arbejdet er udført fyldestgørende, og du har tjekket for fejl og eventuelle mangler.

Finder man store fejl eller mangler, bør man vente med en endelig aflevering af projektet. Det kan f.eks. være, hvis køkkenet eller badeværelset ikke er færdiggjort ordentligt og bygningen derfor ikke kan tages i brug. 

Når du har klaget eller gjort byggefirmaet opmærksom på fejlen, er det vigtigt at få dokumentation for dette på skrift. Denne får du nemlig brug for, hvis sagen skal tages videre senere. 

Fejl og mangler – hvor mange penge må du tilbageholde?

Opdager du fejl eller mangler, eller er der en del af renoveringsprojektet, der ikke er udført som aftalt? Så skal du nægte at betale det resterende beløb for opgaven.

Når du tilbageholder beløbet, har du nemlig en bedre chance for at motivere håndværkeren til at rette op på problemet. Som udgangspunkt må du kun nægte at betale det beløb, som svarer til manglen eller det arbejde, der endnu ikke er udført. Således at du kan få en anden håndværker til at udføre det. Den resterende regning, på det der er udført optimalt, skal du betale.

Ofte opstår konflikterne, fordi der ikke har været en klar aftale på forhånd. Når konflikten er opstået, skal du selv forsøge at løse den først med håndværkeren. Herefter kan du indgive en klage til Byggeriets Ankenævn.

Håndværkerregningen er for høj – hvad kan jeg gøre?

Har du modtaget en regning på din renovering, som ikke matcher, det du aftalte med håndværkeren? Det behøver du ikke at acceptere. Der er flere løsninger på problemet.

Betal kun for reelt ekstra arbejde 

Måske har du rent faktisk fået udført flere opgaver, end du oprindeligt aftalte med håndværkeren og fik tilbud på? I sådan et tilfælde skal du naturligvis betale den ekstra regning. Det kan også være, hvis du har accepteret ændringer undervejs i projektet og er blevet gjort opmærksom på en forhøjet pris.

Gælder den ekstra regning en højere pris på materialer, bør du kun acceptere, hvis der er taget forbehold for prisstigninger i byggefirmaets tilbud.  

Løs problemet med andres hjælp

Det er ikke altid, at du kan nå til enighed med håndværkeren om den for høje regning. Du kan typisk løse problemer med betaling i en garantiordning, hvis byggefirma eller håndværker er medlem af sådan en. 

Det er også muligt at klage over byggefirmaet til Byggeriets Ankenævn. Det kan du gøre, hvis du ikke selv har kunnet løse problemet med håndværkeren. Ankenævnet kan dog ikke klare større tvister; disse skal du gå videre i retten med.

Sådan undgår du at få en ekstraregning på din renovering

Omtrent halvdelen af de sager, der behandles i Håndværkets Ankenævn, er grundet i, at der er opstået utilfredshed med prisen. Derfor er det en god idé at skabe klare rammer om prisen for netop at undgå dette. Sørg f.eks. for: 

  • At få klarlagt hele omfanget af projektet inden start på renoveringen
  • At aftale en fast pris, som nedskrives sammen med en klar projektbeskrivelse
  • At være klar på højere regninger, hvis du selv ønsker ændringer i løbet af byggeprocessen. Sørg for at få disse skrevet ned sammen med et overslag på prisændringen.
  • At hyre en faglig rådgiver til at hjælpe dig med gennemgang af renoveringsprojektet. Denne kan også afklare uenigheder og afholde byggemøder med håndværkerne.

  

 

 

Læs de mest populære artikler i vores e-magasin

Bestil på print

249,00 kr. (ekskl. levering)

Min side

Durian Media og Kommunikation
Dalgas Avenue 40
8000 Aarhus C

Få et overblik over de bedste byggefirmaer

Klik her