Fordelene ved regelmæssige byggemøder

Ved at afholde et byggemøde med jævne mellemrum, får du som bygherre hjælp til at styre byggeprojektet og følge med i processen. Samtidig fremmer møderne dialogen mellem dig og håndværkerne.

Par i gang med et af de mange regelmæssige byggemøder under deres sommerhus byggeprojekt

Der er mange tanker, der fylder i hovedet på nybyggere. Det kan være alt fra, hvordan byggeriet går, om tidsplanen holder, til om der er opstået problemer undervejs. Med byggemøder bliver du jævnligt opdateret på, hvordan byggeriet går, og samtidig er byggemøderne også en god mulighed for løbende dialog mellem dig og håndværkerne. Dialogen skal sikre, at der opstår færre misforståelser, og så kan I drøfte eventuelle problemer i forbindelse med byggeriet løbende. I tilfælde af at der opstår problemer, kan byggemøderne gøre, at I hurtigt finder en løsning, og dermed reducerer dine ekstraomkostninger. 

Læs også: Byg sommerhus

Dagsordenen

Der er ikke nogen regler for, hvor ofte der skal afholdes byggemøder. Det er dog en fordel, hvis I holder et byggemøde med jævne mellemrum, så du lettere kan danne dig et overblik over forløbet. På møderne vil I, som nævnt ovenfor, drøfte eventuelle problemstillinger. Derudover kan dagsordenen også bestå af projektændringer, spørgsmål, status på tidsplan samt koordinering af indsats. Det vil også være under et byggemøde, man indgår og registrerer aftaler, skader og handlinger. Har du nogen indsigelser i forhold til byggeriet, så er formålet også, at du kan nævne dem på møderne. Dagsordenen kan altså være meget forskellig fra møde til møde, ligesom der kan være forskellige tidsintervaller mellem hvert byggemøde.  

Læs også: Kommunikation er afgørende, når du bygger nyt sommerhus

Oversigt: Se Danmarks bedste byggefirmaer her

Husk at tage referat

Efter hvert byggemøde skal der skrives et byggemødereferat. Det er vigtigt, at alle aftaler er skriftlige, da de fungerer som dokumentation for, hvilke aftaler der er indgået. Det er desuden en god idé, at referaterne underskrives af begge parter som en sikkerhedsforanstaltning, hvis der senere opstår uenigheder.

Et byggemødereferat indeholder følgende punkter:

 • Tid og sted
 • Udsendelsesdato
 • Deltagere
 • Bemærkninger til sidste referat
 • Bemærkning til tidsplan
 • Aktuel bemanding
 • Arbejdets stade
 • Spilddage i perioden
 • Spilddage i alt
 • Kontraktforhold
 • Projektændringer
 • Nye eller reviderede tegninger (gældende tegningsliste)
 • Kvalitetssikring og -sikring.

Samt:

 • Kommende arbejde
 • Projektet (afklaring)
 • Eventuelt
 • Dagbodsdage
 • Mer-/mindreydelser (økonomi)
 • Kvalitetssikringsdokumentation, stade
 • Eventuelt. 

  

 

 

 

Hvad synes du om denne artikel?

Læs de mest populære artikler i vores e-magasin

Bestil på print

249,00 kr. (ekskl. levering)

Min side

Durian Media og Kommunikation
Dalgas Avenue 40
8000 Aarhus C

Få et overblik over de bedste byggefirmaer

Klik her