Entrepriseform: Totalentreprise, hovedentreprise & fagentreprise

Tidligt i dit byggeprojekt skal du vælge en konstellation med entreprenør, håndværkere og rådgivere. Du skal gøre dig tanker om, hvem der skal have hvilke ansvarsområder i byggeriet, og hvor meget du selv vil stå for. Mulighederne er mange og tæller alt fra totalentreprise til selvbyg.

To mænd diskuterer forskel på enterpriseformer, og om det skal være totalentreprise eller selvbyg.

Hvad betyder entrepriseform?

Ordet ‘entreprise’ betyder at påtage sig et stykke arbejde. Der findes flere entrepriseformer, hvor forskellen på dem er ansvaret for projektstyringen og arbejdsfordelingen.

Under hver entrepriseform finder du en kort opsummering af, hvilke typiske fordele og ulemper der er ved dem. Brug opsummeringen som en vejledning, der beskriver de mest almindelige entrepriseformer. Da ingen byggeprojekter og nybyggere er ens, kan det være en helt sjette konstellation, der er bedst for dig.

Hvad er totalentreprise?

Hvad betyder totalentreprise? Entrepriseformen er typisk brugt af typehusfirmaer, hvor de som entreprenør har ansvaret for hele byggeriet fra første stregtegning. Ved en totalentreprise står entreprenøren for stort set alt. Altså også for udarbejdelsen af projektmaterialet, byggestyringen og samtlige byggeopgaver, så det, bygherren køber, reelt er et færdigt resultat, typisk til en bestemt tid. 

Fordele med ved totalentreprise er, at det samlede projekt og budget er overskueligt for dig, og at byggefirmaet tager sig af det meste undervejs. En ulempe er, at byggefirmaet også leverer rådgivning, og de er ikke upartiske. Samtidigt er det svært for dig som nybygger at kontrollere kvalitet og pris på materialerne i huset. 

Oversigt: Se Danmarks bedste byggefirmaer her

Hvad er hovedentreprise?

Byggefirmaet er hovedentreprenør, men det er dine rådgivere, der står for projektbeskrivelsen og alle de nødvendige dokumenter, huset skal bygges ud fra. 

Ved hovedentreprise er det bygherren, der udarbejder projektmaterialet og ofte også står for bygherretilsynet, mens hovedentreprenøren på baggrund heraf skal levere resultatet, og selv styre og føre tilsyn med sine underentreprenører (fagentreprenører). 

Entrepriseformen er kendetegnet ved, at hovedentreprenøren er ansvarlig for byggeriet, og en fordel er, at det er ham, der også har ansvaret for at hyre alle håndværkere. Det kan være en ulempe, at mange entreprenører har faste aftaler med underleverandører, så du ikke har indflydelse på, hvem der bygger dit hus.

Læs også artiklen: Nybygger: Prisen kravler lige så stille opad

Hvad er fagentreprise?

Her hyrer du selv alle håndværkere og styrer projektets forløb – eventuelt i samarbejde med en byggerådgiver.

En fordel ved entrepriseformen ‘fagentreprise’ er, at du ofte kan spare penge. Ulemperne er blandt andet, at det kræver mere praktisk kendskab og projektstyring af dig eller din byggerådgiver, og at du ikke er dækket af håndværkernes garantiforpligtelser. Af samme grund fraråder flere byggerådgivere fagentreprisen. 

Medbyg og selvbyg

Hvis du selv vil deltage i byggeriet, flytter de forskellige ansvarsområder sig også. Mulighederne for, hvad du selv kan stå for, varierer fra byggefirma til byggefirma. Det er meget vigtigt, at ansvarsfordelingen er beskrevet ned til mindste detalje.

En fordel ved at gøre noget selv er, at du har større indflydelse på løsningerne i huset. Men det kan også vise sig at være en stor ulempe, at du ikke har en entreprenør med en forsikring, der dækker eventuelle byggetekniske fejl.

Læs også artiklen: Vil du selv tage del i byggeprojektet? Så vær opmærksom på dette 

Hvad laver entreprenøren?

Entreprenøren har en vigtig rolle i byggeprocessen. Få styr på rollen fra starten, så du undgår uforudsete udgifter.

Entreprenøren står for noget af det vigtigste i forbindelse med dit byggeri. Nemlig at det hele glider, som det skal. Entreprenøren kan i princippet være bindeled mellem arkitekt, dig, kommunen og mange andre instanser.

Men det afhænger af, hvilken entreprise du vælger. Få et tilbud på de forskellige løsninger og se, om det kan betale sig at vælge den ene entrepriseløsning frem for den anden.

plantegning over bolig der kan udføres ved totalentreprise eller anden form

Detaljer om projektet 

Du skal have detaljerne om projektet og dets omfang på plads. De handler om bygherrens krav til kvalitet, materialevalg og udførelse, tidspunktet for byggeriets påbegyndelse og afslutning, vilkår for betaling og sikkerhedsstillelse samt en finansieringsplan.

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed fra 1992 også kaldet AB 92. Det er ikke en egentlig lov, men nogle af byggeriets parter aftalte fælles vilkår. De gælder kun, hvis I aktivt har aftalt at følge dem. AB 92 er dog så almindeligt brugte, at de kan betegnes som entrepriserettens færdselslov.

Læs også om byg nyt hus

Hvad skal entreprenøren give tilbud på? 

Entreprenøren skal levere en detaljeret beskrivelse af byggeriet og dets omfang. Han skal kende dine krav til kvalitet, materialevalg og udførelse, aftaletidspunktet for byggeriets påbegyndelse og afslutning, jeres aftalte vilkår for betaling og sikkerhedsstillelse samt en finansieringsplan.

Har I aftalt at følge AB 92, skal udbudsmaterialet fra entreprenøren også indeholde en tidsplan, oplysninger om eventuelle fortidsminder eller forurening eller blød bund på ejendommen og oplysninger om, hvorvidt han vil have en garanti for, at du leverer udbudsmaterialet tilbage.

Læs mere i artiklen: Find den rigtige håndværker og kom godt fra start

Regningen

Få også styr på betalingen og måden, regningen skal udformes på. Er der tale om reelt regningsarbejde er det bygherren, der bærer hele risikoen for byggeopgaven indtil den er fuldført, det kan blandt andet være problemer, der opstår undervejs.

Entreprenøren kan fakturere alle timer, materialer og øvrigt arbejde til byggeriet, med tillæg af en sædvanlig avance, der typisk ligger på 8-12 procent. Samtidig skal bygherren betale entreprenørens fulde regning, medmindre at du som bygherre efterfølgende via syn og skøn beviser, at forskellen mellem regningen og det udførte arbejdes omfang og kvalitet er urimeligt stor.

Læs mere i artiklen: Hvilke betalingsmuligheder har du? 

 

Læs de mest populære artikler i vores e-magasin

Bestil på print

249,00 kr. (ekskl. levering)

BoligAssistancen, ‘BK Guide / Logbog’ af Københavns Erhvervsakademi og VIA University College, Horsens, Trafik- og Byggestyrelsen, Forum Advokater

Min side

Durian Media og Kommunikation
Dalgas Avenue 40
8000 Aarhus C

Få et overblik over de bedste byggefirmaer

Klik her