Fundamenter: Hvad skal du vide?

Et fundament er det, der skal bære og stabilisere tilbygningen. Fundamentet er placeret ved og under jordoverfladen. Soklen er ikke det samme som et fundament, da soklen er placeret over jordoverfladen, mens fundamentet er usynligt. Selvom man ikke kan se fundamentet, er det nok den vigtigste konstruktion i en hvilken som helst bygning. Hvis ikke du har et sikkert fundament, kan tilbygningen tage skade og i værste tilfælde styrte sammen.

sådan støbes et fundament

Fundament opbygning, sådan laves det

Man støber fundamenter i beton på det sted, hvor selve tilbygningen skal stå. Mere konkret graver man ned til det jordlag, der er bærende, hvorefter man kan støbe fundament, som kan placeres på laget.

Man graver mellem 70 og 120 centimeter ned i jorden i en rende eller enkelte huller. Herefter støber man fundamentet ned i enten renden eller hullerne. Dybden er således, fordi det gør, at fundamentet er sikret mod frost. Hvis fundamentet ikke har den rette dybde, kan tilbygningen risikere at bevæge sig, når det er vinter, fordi vandet i jorden fryser og dermed udvides.

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt, at man graver over 300 centimeter ned i jorden. Det er for eksempel, hvis undergrunden har en dårlig bæreevne. Du kan få hjælp fra en kvalificeret fagperson til at bestemme dybden.

Læs også: Få styr på dit budget for din tilbygning

Nedenfor beskriver vi en række forskellige typer af fundament.

Punktfundamenter

Denne form for fundament er støbt i enkelte huller under din tilbygnings bærende vægge og andre konstruktioner. Det betyder, at din tilbygning hviler på specifikke steder. Det er praktisk at benytte sig af punktfundamenter, hvis man skal lave en tilbygning på noget jord, som har en dårlig bæreevne. Det kan hurtigt blive dyrt og meget besværligt, hvis man skal grave en rende på to til tre meters dybde.

Oversigt: Se Danmarks bedste byggefirmaer her

Et stribefundament

Stribefundamentet bliver også kaldt for randfundament. Der graves en rende langs med tilbygningens rand, hvori fundamentet støbes.

Denne form for fundament er den mest anvendte, når man for eksempel skal bygge et almindeligt enfamiliehus. 

Stribefundamentet foregår ved, at man graver en rende, hvor yder- og indervæggene skal være. Herefter støber man fundamentet ned i renden.

Det er afgørende, at stribefundamentet er lige så bredt som selve ydervæggen. Samtidig er det også vigtigt, at der ikke bliver gravet ned under det eksisterende fundament, som bærer det originale hus. Hvis man gør dette, kan man risikere, at der destabiliseres når man skal bygge fundament.

Terrændækket

Soklen eller terrændækket er placeret ovenpå selve fundamentet. Et terrændæk sikrer, at der ikke trænger fugt eller kulde op i bygningen.

Det kan også lade sig gøre at konstruere en tilbygning med en krybekælder. Det betyder, at der er et mellemrum mellem det nederste gulv i bygningen og jorden. Hvis man vælger denne løsning, kan man risikere at få et større varmetab. Derfor vil man som regel vælge at lave et terrændæk.

Læs også: Jordvarmeanlæg – er det en god idé?
 

Læs de mest populære artikler i vores e-magasin

Bestil på print

249,00 kr. (ekskl. levering)

Min side

Durian Media og Kommunikation
Dalgas Avenue 40
8000 Aarhus C

Få et overblik over de bedste byggefirmaer

Klik her