Hegnsloven - Kend reglerne og undgå konflikter

Hegn lyder umiddelbart ganske fredeligt, men faktisk er hegn en af de hyppigste årsager til uvenskab naboer imellem. Undgå nabokonflikter ved at holde dig til reglerne indenfor hegnsloven, som du kan læse om her.

Konflikt mellem to naboer, der kunne være undgået med kendskab til hegnsloven.

Når man snakker hegn, så dækker det både over hegn, hæk, plankeværk og mur. Mange boligejere og nybyggere opstiller typisk hegn, fordi de ønsker privatliv, eller for at undgå at børnene forvilder sig ud på vejen, hvis de leger i haven. Men inden du opstiller et hegn, så er der nogle hegnregler, du bør kende til. Vi fremhæver nogle af de vigtigste i artiklen her.

Regler og retningslinjer for eget hegn

Når du opstiller eget hegn, så skal det være placeret langs skellet af din grund, men det må ikke stå længere fra skellet end 1,75 meter. Som udgangspunkt skal højden på hegnet være 1,8 meter, og hvis der er afstand til skellet, så kan den afstand også bruges i højde. Det vil sige, at hvis hegnet står placeret langs skellet, men 0,5 meter fra det, så må den halve meter lægges oven i højden, så højden må være 2,3 meter. Hegnet må dog ikke forulempe et fælleshegn eller være til gene for naboen. Derudover gælder det, at det er dit ansvar at vedligeholde hegnet, ligesom du også er ansvarlig for de økonomiske udgifter. Sørg også for, at hegnet passer til omgivelserne.

Hvis du vil opstille et hegn ud mod en vej, sti eller plads, så gælder mange af de samme regler. Dog kan det tilføjes, at porte, låger med mere ikke må åbne ud mod veje eller stier, hvor andre færdes.

Ofte går det meget smertefrit, når du opstiller hegn på egen grund. De fleste konflikter opstår, når det kommer til fælleshegnet, hvor I er to om at bestemme.

Læs også artiklen: Skel 

Oversigt: Se Danmarks bedste byggefirmaer her

To grunde, et fælleshegn

Er du nybygger, betyder det i de fleste tilfælde også, at naboen er ny. Det er værd at have et godt forhold uden konflikter til sin nabo, da I formentlig kommer til at bo side om side en årrække fra nu.

Hegnet, der adskiller din og naboens grund, betegnes som et fælleshegn. Sådan et kan opstilles mellem grundene, men det kræver, at både du og din nabo er enige om det. Når I har besluttet jer for, at I begge gerne vil have hegn op, så skal skellinjen klarlægges. Hvis I ikke kan nå til enighed, så kan I imod betaling kontakte en landinspektør, som kommer ud og fastlægger skellet mellem grundene.

Der gælder mange af de samme regler for et fælleshegn, som der gør, hvis du opstiller eget hegn. Fælleshegnet skal passe ind i omgivelserne og tydeligt adskille de to grunde. Som udgangspunkt skal hegnet være 1,8 meter og maksimum 2 meter, men i tilfælde af at I begge ønsker en anden højde, så er det også tilladt. Hvis I ikke kan blive enige, så kan Hegnsynet fastlægge højden. Det er dog ikke en gratis affære, da det koster omkring 2000 kroner. Både arbejdet, vedligeholdelsen og økonomien forbundet med hegnet skal deles ligeligt mellem dig og din nabo.

I villakvarterer ses det ofte, at nabogrundene adskilles fra hinanden af en hæk. Er du nybygger i et nybyggerkvarter, så kan du regne med, at der går et par sæsoner, før hækken har vokset sig stor nok til at afskærme og adskille to grunde. Et alternativ til at starte fra bunden er, at I køber en hæk, der allerede har en god højde.

Indre hegn

Et andet sted, du måske overvejer at opstille hegn, er omkring eller i forbindelse med terrassen. Mange synes, det er rart, at der er privatliv omkring terrasse, hvis man enten soler sig, har gæster eller noget tredje.

Opstiller du hegn, der er placeret mere end 1,5 meter fra skellet, så betegnes det som et indre hegn, og det er ikke omfattet af hegnsloven. Det betyder derfor, at du selv må bestemme både højde og udseende.

Men selvom hegnsloven ikke gælder, så skal du stadig forholde dig til naborettens regler. Her gælder det, at træ og beplantning ikke må være til gene eller fare for personsikkerhed og bygningsskader. Et godt råd er dog at matche hegnet til boligen, så der er en rød tråd. 

Gode råd

Det er altid værd at undersøge om kommunen har nogle faste retningslinjer for hegn, som du skal overholde. Det kan du undersøge i lokalplaner, som du finder på din kommunes hjemmeside.

Når du har styr på din grundejerforening og de kommunale lokalplaners bestemmelser samt de vigtigste regler i hegnsloven, så er det tid til at vælge dit hegn. Der er et hav af muligheder, både når det kommer til udseende, prisklasser og niveauet for vedligeholdelse. Gå på opdagelse og bliv inspireret i dit lokale byggemarked eller på nettet.

Læs også artiklen: Havetendenser der hitter 

Hvad synes du om denne artikel?

Læs de mest populære artikler i vores e-magasin

Bestil på print

249,00 kr. (ekskl. levering)

Hegnloven


Durian Media og Kommunikation
Dalgas Avenue 40
8000 Aarhus C

Få et overblik over de bedste byggefirmaer

Klik her