Alt du skal vide om ventilationsanlæg i dit nybyggeri

Siden 2012 har det været lovpligtigt, at der skal være ventilationsanlæg i alle former for boliger. Derfor vil man altid støde på et ventilationsanlæg i et nybyggeri.

ventilationsanlæg i huset

Ventilationen har grundlæggende til formål at fjerne forurenet luft og tilføre ny, frisk luft. Med andre ord sikrer ventilationen et sundere klima. Ventilation er særlig vigtig i rum som eksempelvis køkken, bad og toilet. Disse rum er ofte mere fugtige end andre rum i boligen, og derfor er de også mere forurenede. Konsekvensen ved for fugtige rum er, at risikoen for skimmelsvamp stiger, og med tiden kan der komme fugt- og rådskader. Derfor er ventilationen i din nye bolig meget vigtig.

Former for ventilation

Der findes forskellige former for ventilation. Når man snakker om naturlig ventilation, så betyder det udluftning gennem vinduer og døre. I ældre boliger kan naturlig ventilation også forekomme som resultat af boligens revner og utætheder, som får luft til at sive ind og ud. Disse utætheder findes ikke i samme grad i nybyggerier, og derfor er det særligt vigtigt at være opmærksom på ventilationen i din bolig.

En anden form for ventilation er mekanisk ventilation. Denne form er kendetegnet ved, at man får installeret et ventilationssystem i boligen, som ved hjælp af en eldrevet ventilator sikrer, at der kommer frisk luft i boligen, imens den forurenede luft bliver udskiftet. Mekanisk ventilation er eksempelvis en emhætte i køkkenet eller et udsugningsanlæg på badeværelset.

Den sidste form for ventilation er hybrid-ventilation, som er en kombination af de to ovenstående. Hydbrid-ventilation er den mest hyppige form for ventilation, hvor luften i boligen ventileres ved at have vinduer og døre åbne eller udluftningsventiler i vinduerne og samtidig have et eldrevet ventilationssystem som eksempelvis et udluftningssystem på badeværelset.

Der findes mange ventilationsanlæg på markedet, og filtrene til ventilationsanlæggene er derfor også meget forskellige i størrelsen.

Mens de mest gængse ventilationsanlæg er Nilan, Danfoss, Dantherm og Genvex, findes der stadig et hav af andre brands, som monterer og producerer et sådan anlæg. Der er derfor en række ting, man med fordel kan være opmærksom på, når man skal vælge et ventilationsanlæg til sit nybyggeri.

Og det er klart, at jo mere populært et ventilationsanlæg er, des nemmere er det, at finde filtre til dit ventilationsanlæg.

Oversigt: Se Danmarks bedste byggefirmaer her

Hvordan du vælger det rigtige filter til dit nye ventilationsanlæg

Valget af filtre kommer meget an den enkeltes behov. Man kan vælge imellem:

  • Standardfilter (G4)
  • Mellemfint filter (M5)
  • Pollenfilter (F7)
  • Kulfilter (F7)

Standardfiltre er det filter man skal anskaffe sig, hvis man alene ønsker at få de store støvpartikler filtreret før de kommer ind i huset. Disse fås både som måtter og kassettefiltre. Om du skal have filtermåtter eller et filter med ramme omkring, kommer an på dit ventilationsanlæg.

Mellemfine filtre filtrerer en anelse finere partikler end standardfiltre, og du får altså en smule sundere indeklima ved at vælge et mellemfint filter.

Pollenfiltre er, som navnet antyder, det perfekte filter til pollenallergikere – men fordi det hedder et ”pollenfilter”, betyder det ikke, at de kun kan bruges, hvis man har pollenallergi. Det er også et ideelt filter til alle, der ønsker en ekstra høj filtreringsgrad og et meget sundt indeklima.

Kulfilter kan filtrere lige så fine partikler som et pollenfilter og adskiller sig derudover ved, at kunne opfange grimme lugte. Det er derfor et ideelt filter, hvis man bor i nærheden af huse med brændeovne, meget trafik, landbrug eller andre steder, hvor der kan være lugtgener.

At vælge det rigtige filter kommer altså meget an på det behov, den enkelte familie har.

Husk: Altid at købe 2 nye filtre – et til indsugning og et til udsugning. Det er ligesom med lygter på en bil, der skal købes både for- og baglygter.

Så ofte skal du skifte filtrene i dit ventilationsanlæg

Ligesom med støvsugerposer, skal et filter skiftes når der er ved at være opsamlet for meget støv. Det skyldes at:

  • Mængden af støv øger strømforbruget
  • Stor mængde støv i filteret er ligeså slemt som intet ventilationsanlæg
  • Jo renere et filter er, des bedre indeklima får du

Hvor ofte skal jeg skifte filter?

  • Standardfiltre (G4), bør skiftes hver 3-4 måned
  • Mellemfint filter bør skiftes hvert 4-5 måned
  • Pollenfilter og kulfilter bør skiftes 1-2 gange om året  

Forstå kravene til ventilation i dit nybyggeri

Ligesom mange andre nybyggere, så er du måske også på bar bund i forhold til reglerne til ventilation i boligen. Vi har samlet reglerne til dig, og forsøgt at forklare dem, så de er lettere at forstå. Det er bygherrens ansvar, at byggeriet lever op til kravene, men efter overdragelsen er det dit ansvar. Ligesom du også er ansvarlig for, at dit nybyggeri er lovligt over for kommunen.

1. ”Bygninger skal ventileres. Ventilationssystemer skal projekteres, udføres, drives og vedligeholdes, så der i benyttelsestiden opnås tilfredsstillende luftkvalitet og fugtforhold”.

Med ventilationssystemer menes der både naturlig ventilation, mekanisk ventilation og hybrid ventilation. Uanset ventilationssystem så har de til formål at sikre tilfredsstillende luftkvalitet og fugtforhold i boligen.

2. ”Tilførsel af udeluft skal tilvejebringes gennem åbninger direkte til det fri eller med ventilationsanlæg med indblæsning og forvarmning af indblæsningsluften”.
Det betyder, at der skal være ventilationsåbninger i dit nybyggeri, der har direkte adgang til det fri. Det kan for eksempel være i form af udluftningsventiler eller styrede vinduer. Det sikrer, at udeluften tilføres kontrolleret, så den luft, der kommer ind i boligen, er mindst mulig forurenet.

3. ”Ved tilførsel af luft og ved fjernelse af luft skal det rum, hvor personer opholder sig i længere tid, sikres, at der i opvarmningsperioden ikke optræder træk i opholdszonen”.
Reglen sikrer, at der ikke optræder for meget træk i opholdsrummet. Et opholdsrum er et rum i boligen, hvor personer opholder sig i længere tid.

4. ”Overføring af luft fra et rum til et andet må ikke ske fra mere til mindre luftforurenede rum.”

5. ”Ventilationsanlæg og ventilationsåbninger direkte til det fri skal være konstrueret og installeret, så de ikke tilfører de ventilerede rum stoffer, herunder mikroorganismer, som gør indeklimaet sundhedsmæssigt utilfredsstillende”.
Grundlæggende skal ventilationsanlæggene eller ventilationsåbninger installeres, så de ikke tilfører forurenende stoffer eller luft til boligen. Dette er bygherrens ansvar, når ventilationsanlægget eller ventilationsåbningerne anlægges.

Du kan læse mere om regler på Bygningsreglementets hjemmeside her

Læs også artiklen: Test tætheden af dit nybyggeri

Hvad synes du om denne artikel?

Læs de mest populære artikler i vores e-magasin

Bestil på print

249,00 kr. (ekskl. levering)

Durian Media og Kommunikation
Dalgas Avenue 40
8000 Aarhus C

Få et overblik over de bedste byggefirmaer

Klik her