Fejl og mangler | Dit Nybyggeri
Fejl og mangler

Fejl og mangler

Det har været en lang proces fra start til slut, men nu er datoen rundet, hvor dit nye hus skal stå færdigt. Men er alt nu, som det skal være?

Du har lavet en aftale med entreprenøren, dit typehusfirma og håndværkerne om, at dit nye hjem skal være indflytningsklart til en bestemt dato. Datoen kan godt have rykket sig lidt undervejs, og inden alle parter for alvor kan overdrage nøglen til jer, skal I sammen gennemgå alt fra ende til anden for fejl og mangler.

Afleveringsforretning

Det hedder en afleveringsforretning, når bygherren mødes med håndværkeren eller entreprenøren for at gennemgå huset, inden det bliver afleveret. Hvis bygherren gerne vil have en ekstra sikkerhed, kan han hyre en byggesagkyndig eller anden fagperson, som kan være med til mødet og hjælpe med, at alt er, som det skal være. 

Læs også artiklen: Afleveringsforretningen

Men hvad er fejl og mangler?

”En fejl eller mangel kan ikke entydigt defineres. Betegnelsen fejl eller mangel er en retlig bedømmelse. Det er således en relativ kompleks vurdering. Hvad der for en husejer må anses for en fejl, er ikke nødvendigvis en juridisk fejl eller mangel, såfremt man ud fra en sagkyndig vurdering finder, at huset er opført håndværksmæssigt korrekt,” siger Thomas Schioldan Sørensen, advokat og partner i Advokatfirmaet Rödstenen.

Han har set flere eksempler på sager omkring uenigheder om fejl og mangler, der er endt i voldgiftsretten eller for en domstol, og derfor understreger han, at bygherren står bedst, hvis han har en fagperson med til afleveringen. Men samtidig opfordrer han til, at bygherren holder øje undervejs i byggeriet og gør opmærksom på løbende fejl og mangler.

 ”Det har den fordel, at nybyggeren dermed har reklameret over forholdet, ligesom entreprenøren får mulighed for under selve byggeprocessen at udbedre forholdet, hvilket oftest vil være den billigste løsning for entreprenøren. Dermed er entreprenøren ligeledes tilskyndet til at udbedre fejlen,” siger advokat og partner Thomas Schioldan Sørensen. 

Læs også artiklen: Skødet - dit ejerbevis

Alt på skrift

Det er en god idé at lave en skriftlig liste over fejl og mangler ved gennemgangen. Fejl og mangler kan for eksempel være forkert hældning på gulvet, maling der er løbet, forkert bordplade eller manglende fuger. Og så er der de usynlige mangler som forkert afløbstilslutning, manglende isolering og lignende.

Man kan inddele fejl og mangler i:

  • Arbejde i dårlig håndværksmæssig kvalitet
  • Arbejde der ikke er udført i henhold til det aftalte
  • Manglende leverancer
  • Synlige mangler
  • Skjulte fejl og mangler 

Det er også en god idé at få en pris på de forskellige fejl og mangler, så du ved det, hvis du er nødt til at få en anden håndværker til at udføre arbejdet.

KILDE:
Advokatfirmaet Rödstenen, www.rodstenen.dk