Ventilation er nøglen til sundt indeklima

Som nybygger skal du holde dig til Bygningsreglementets bestemmelser omkring indeklima, hvor der stilles krav til ventilation i byggeriet. Kravene skal sikre, at dit nye hus har et passende sundhedsmæssigt niveau.

Ventilation med illustreret lufttilstrømning og luftudstrømning, som sørger for sundt indeklima i boligen.

Ventilationen har grundlæggende til formål at fjerne forurenet luft og tilføre ny, frisk luft. Med andre ord sikrer ventilationen et sundere klima. Ventilation er særlig vigtig i rum som eksempelvis køkken, bad og toilet. Disse rum er ofte mere fugtige end andre rum i boligen, og derfor er de også mere forurenede. Konsekvensen ved for fugtige rum er, at risikoen for skimmelsvamp stiger, og med tiden kan der komme fugt- og rådskader. Derfor er ventilationen i din nye bolig meget vigtig.

Former for ventilation

Der findes forskellige former for ventilation. Når man snakker om naturlig ventilation, så betyder det udluftning gennem vinduer og døre. I ældre boliger kan naturlig ventilation også forekomme som resultat af boligens revner og utætheder, som får luft til at sive ind og ud. Disse utætheder findes ikke i samme grad i nybyggerier, og derfor er det særligt vigtigt at være opmærksom på ventilationen i din bolig.

En anden form for ventilation er mekanisk ventilation. Denne form er kendetegnet ved, at man får installeret et ventilationssystem i boligen, som ved hjælp af en eldrevet ventilator sikrer, at der kommer frisk luft i boligen, imens den forurenede luft bliver udskiftet. Mekanisk ventilation er eksempelvis en emhætte i køkkenet eller et udsugningsanlæg på badeværelset.

Den sidste form for ventilation er hybrid-ventilation, som er en kombination af de to ovenstående. Hydbrid-ventilation er den mest hyppige form for ventilation, hvor luften i boligen ventileres ved at have vinduer og døre åbne eller udluftningsventiler i vinduerne og samtidig have et eldrevet ventilationssystem som eksempelvis et udluftningssystem på badeværelset.

Læs også artiklen: God isolering giver økonomisk gevinst

Oversigt: Se Danmarks bedste byggefirmaer her

Forstå kravene til ventilation i dit nybyggeri

Ligesom mange andre nybyggere, så er du måske også på bar bund i forhold til reglerne til ventilation i boligen. Vi har samlet reglerne til dig, og forsøgt at forklare dem, så de er lettere at forstå. Det er bygherrens ansvar, at byggeriet lever op til kravene, men efter overdragelsen er det dit ansvar. Ligesom du også er ansvarlig for, at dit nybyggeri er lovligt over for kommunen.

1. ”Bygninger skal ventileres. Ventilationssystemer skal projekteres, udføres, drives og vedligeholdes, så der i benyttelsestiden opnås tilfredsstillende luftkvalitet og fugtforhold”.

Med ventilationssystemer menes der både naturlig ventilation, mekanisk ventilation og hybrid ventilation. Uanset ventilationssystem så har de til formål at sikre tilfredsstillende luftkvalitet og fugtforhold i boligen.

2. ”Tilførsel af udeluft skal tilvejebringes gennem åbninger direkte til det fri eller med ventilationsanlæg med indblæsning og forvarmning af indblæsningsluften”.
Det betyder, at der skal være ventilationsåbninger i dit nybyggeri, der har direkte adgang til det fri. Det kan for eksempel være i form af udluftningsventiler eller styrede vinduer. Det sikrer, at udeluften tilføres kontrolleret, så den luft, der kommer ind i boligen, er mindst mulig forurenet.

3. ”Ved tilførsel af luft og ved fjernelse af luft skal det rum, hvor personer opholder sig i længere tid, sikres, at der i opvarmningsperioden ikke optræder træk i opholdszonen”.
Reglen sikrer, at der ikke optræder for meget træk i opholdsrummet. Et opholdsrum er et rum i boligen, hvor personer opholder sig i længere tid.

4. ”Overføring af luft fra et rum til et andet må ikke ske fra mere til mindre luftforurenede rum.”

5. ”Ventilationsanlæg og ventilationsåbninger direkte til det fri skal være konstrueret og installeret, så de ikke tilfører de ventilerede rum stoffer, herunder mikroorganismer, som gør indeklimaet sundhedsmæssigt utilfredsstillende”.
Grundlæggende skal ventilationsanlæggene eller ventilationsåbninger installeres, så de ikke tilfører forurenende stoffer eller luft til boligen. Dette er bygherrens ansvar, når ventilationsanlægget eller ventilationsåbningerne anlægges.

Du kan læse mere om regler på Bygningsreglementets hjemmeside her

Læs også artiklen: Test tætheden af dit nybyggeri

Læs de mest populære artikler i vores e-magasin

Bestil på print

249,00 kr. (ekskl. levering)

Energistyrelsen

Bygningsreglementet

SparEnergi.dk / Energistyrelsen

Foreningspanelet (forsidebillede øverst)

Min side

Durian Media og Kommunikation
Dalgas Avenue 40
8000 Aarhus C

Få et overblik over de bedste byggefirmaer

Klik her