Inden du kontakter et byggefirma, er det vigtigt, at du sætter dig godt og grundigt ind i, hvilken oplevelse andre bygherrer har haft med det pågældende byggefirma og håndværkerne. Det handler nemlig ikke udelukkende om, hvad byggefirmaet praktisk og teknisk set kan levere, men også om hvilken service de kan tilbyde. Har de en god situationsfornemmelse? Stemmer deres opfattelse af takt og tone overens med dine forventninger?

Serviceniveauet betyder noget

En undersøgelse, som er udarbejdet af Dansk Byggeri i samarbejde med Forbrugerrådet, viser, at en god service forbedrer din byggeproces. Det viser sig også, at de danske forbrugere gør krav om at få klar besked fra håndværkere, fordi serviceniveauet har en stor indflydelse på, hvilket indtryk man får af byggeforløbet.

Fra den første kontakt og til det færdige arbejde skal du som bygherrer samarbejde med byggefirmaet og dets håndværkere. En god service betyder, at der er større chance for et godt samarbejde mellem jer.

For at det skal være en god service, bliver der især lagt vægt på udtryk som ’hensyn’, ’kommunikation’ og ’klar besked’.

Læs mere om byg sommerhus

Skriftlig aftale

Når du laver en aftale omkring opførsel og hensynstagen, handler det dybest set om, at du afstemmer dine egne forventninger med håndværkernes. På den måde undgår du, at der opstår misforståelser og stridigheder, som i værste fald kan føre til juridiske efterspil. Sørg for, at aftalen er skriftlig, så du altid kan gå tilbage i papirerne og se, hvad aftalen er. Det er vigtigt, at du skriver alt ned, også selvom det kan virke skørt at notere reglerne for rygning og toiletbesøg. De følgende punkter bør du blandt andet have med:

  • Rengøring: Hvor tit skal håndværkerne gøre rent efter deres arbejde (hver dag eller efter endt uge)? Hvad betyder ’rengøring’?
  • Regler i forhold til rygning, toiletbesøg og frokostpauser
  • Særlige hensyn: Skal håndværkerne være opmærksom på naboer eller husdyr i nærområdet?

Som bygherrer bør du altid fortælle naboer, og dem der bor omkring dig, omkring dit byggeprojekt, og hvor lang tid det kommer til at vare. Herudover er det vigtigt, at du undersøger, hvilke regler der er for støj og larm fra byggepladser i den pågældende kommune, hvor du bygger sommerhus. Du kan finde alle oplysninger omkring støjgrænser på kommunens hjemmeside.

To håndværkere der går rundt i et sommerhus, de arbejder på

Samarbejde er løsningen

Når alle forventninger omkring takt og tone er afstemt, giver det grobund for et godt samarbejde mellem dig og håndværkerne. Det betyder også, at håndværkerne vil have et godt indtryk af dig og dit hjem som en god arbejdsplads.

Det er altså vigtigt, at både du og håndværkerne er glade i samarbejdet og forstår hinanden.

Læs også: Dine samarbejdspartnere

Afhold byggemøder

Det tager lang tid at bygge et nyt sommerhus, og derfor går der også lang tid fra det første møde med håndværkerne til det sidste møde, hvor sommerhuset står klar. Derfor er det en god idé løbende at afholde byggemøder, hvor bygherre, rådgiver og håndværkerne deltager. 

En rådgiver kan hjælpe dig med at styre byggemøderne, hvor du forsøger at finde ud af, hvordan situationen ser ud. Hvad er status? Og hvordan går tidsplanen? Hvad er næste skridt?

Til en start kan du arrangere et byggemøde om ugen, og senere hen kan du afholde byggemøder lidt sjældnere, alt efter hvad behovene er.

Hvis der bliver foreslået ændringer under byggemøderne, er det vigtigt, at du udarbejder en skriftlig arbejdsseddel, som viser præcist, hvad det er, der skal ændres i forhold til, hvad den oprindelige plan var. Der skal noteres, hvordan ændringerne vil påvirke tidsplanen, prisen og lignende.

 

Læs de mest populære artikler i vores årsmagasin Læs årsmagasinet gratis her

Bestil på print 249,00 kr. (ekskl. levering)