Bliv klogere på radon i tilbygningen

Radon er en radioaktiv gasart, der findes naturligt i jorden. Det er den andenstørste medvirkende årsag til lungekræft, og derfor bør du undersøge, hvordan du bliver beskyttet mod radon i tilbygningen.

Et billede af en fri byggegrund tæt på naturen, der kan give frisk luft imod radon i tilbygningen.

Radon findes i undergrunden og stammer fra det radioaktive grundstof Radium. Radon fremkommer, når radium henfalder. Radon findes overalt i vores undergrund, men specielt i granit og sand. 

Det radioaktive stof er en naturlig gasart, som anslås at være i over 350.000 hjem – dog betyder dette ikke, at 350.000 hjem er farlige at bo i. Tværtimod. Der er nemlig en grænse for, hvor meget radon der må være i en bygning, og denne er opgivet i bygningsreglementet, BR15.

Sådan måler man radon

Radon bliver målt i bq/m3, hvilket betyder, at for hver kubikmeter udsendes der stråling fra 10 radonpartikler. Grænsen for, hvor meget stråling der må være pr. kubikmeter, er 100 bq/m3.

Der er forskel på, hvor nemt radon kan slippe ind i en bolig. Radon kommer fra undergrunden, og kan komme ind i boligen via revner i fundamentet eller revner i undergrunden omkring og under boligen.

Hvis din boligs fundament eller kældervægge eksempelvis er opført i H-blokke, har disse blokke tendens til at have dårlig udfyldte fuger, hvilket kan resultere i, at radonpartiklerne har lettere ved at komme ind i dit hjem.

Grunden til, at radon søger ind i dit hjem, er, at lufttrykket inde i boligen ofte er lavere end i undergrunden. Boligen vil derfor suge luft og partikler op fra undergrunden.

Læs også artiklen: En grund er ikke bare en grund

Oversigt: Se Danmarks bedste byggefirmaer her

Er radon farligt?

Radon er den næstmest hyppige årsag til lungekræft, og det er anslået, at omkring 300 danskere om året bliver ramt af lungekræft forsaget af radon.

Radon påvirker levende celler, når der indåndes de radioaktive partikler, hvilket skader luftveje og lunger. Det antages, at skaden først forekommer mellem 10 og 40 år fra påvirkningen, til at lungekræften konstateres.

Derudover antages radonudsættelsen at være meget værre for rygere, end for personer, der aldrig har røget. Faktisk kan det være op til 25 gange værre for rygere end for ikke-rygere.

Illustration af radon i tilbygningen med forskellig information.

Her findes radon

I hele Danmarks undergrund findes der radon. Mængden varierer fra område til område, og det er umuligt at opdage uden en professionel måling, da man hverken kan se eller lugte radon.

Mængden af radon på din grund afhænger af, hvor i landet du bygger. På Danmarkskortet på www.dingeo.dk finder du radonrisikoen dér, hvor du bor. Søger du på din konkrete adresse på DinGeo’s hjemmeside, finder du frem til en vurdering af, hvor meget radon du kan risikere at finde i jorden. 

Men selv om du kan se en vurdering for din grund og det øvrige lokalområde, skal du være opmærksom på, at en måling med et målefirma af din grund kan afsløre noget andet. 

Derudover er det vigtigt, at du undersøger forholdene på din grund, inden du binder dig. Bygger du en tilbygning oven på jord med for mange giftige kemikalier, kan det i sidste ende være sundhedsskadeligt. For eksempel er tjærestoffer kræftfremkaldende, og bly kan skade hjernen. 

Forureningen kan skyldes tidligere industri- og trafikos, og jorden kan være forurenet med tungmetaller, tjærestoffer, olie, benzin eller klorerede opløsningsmidler. 

Det er derfor vigtigt at være særligt opmærksom på din radonrisiko både før og efter, byggeriet står færdigt. 

Husk den friske luft

Selv i en ny tilbygning kan der være mere radon i luften end ‘Energistyrelsens’ grænseværdi på 100 Bq/m3, men det er der heldigvis råd for. Der er forskellige former for radonsikring, og du kan blandt andet selv påvirke dit indeklima ved at lufte ud tre gange dagligt. 

Sådan sænker du både radonniveauet og risikoen for fugt i tilbygningen. Det bedste middel mod strålingen er en kombination af udluftning, god isolering og et aktivt eller passivt radonsug.

Læs også artiklen: Ventilation er nøglen til sundt indeklima

hænder med hansker holder jord i hånden, hvor man måler radon fra

Sådan måler man radonindholdet

I dag er radonsikring en del af bygningsreglementet, BR15. Kommer din nye tilbygning til at ligge i et område med meget radon i jorden, bør du få foretaget en radonmåling, når tilbygningen står færdigt. Hvis indholdet af radon er over 100 Bq/m3, er din entreprenør ansvarlig for at sænke det. 

‘Energistyrelsen’ har lavet en liste på hjemmesiden www.boligejer.dk med målefirmaer, der måler radonindholdet med sporfilmsmetoden, hvilket Energistyrelsen anbefaler. 

Du skal være udsat for radonstråling i flere år, før risikoen for lungekræft stiger. Der sker ikke noget ved at bo i din nye tilbygning i de to måneder målingen finder sted. 

Forkortelser for forureninger

Der er flere grader af forurening. I første omgang vil du møde én af disse betegnelser, hvis regionerne er opmærksomme på forurening på den grund, du har udset dig: 

  • V1: Jorden på grunden kan være forurenet. 
  • V2: Der er konstateret jordforurening på grunden. 

V’et står for vidensniveau, og kategoriseringen er lavet efter, hvor meget viden regionerne har om forholdene på grunden. Jorden i byzoner er som udgangspunkt lettere forurenet. Afstanden fra jordoverfladen ned til forureningen og koncentrationen af kemikalier er afgørende for, om du skal tage særlige hensyn. 

Er jorden på grunden i kategorien V2, bruger regionerne tre underkategorier til at fortælle, om forureningen betyder noget for dig, der har taget tilbygningen i brug:

  • F0: Forureningen i jorden påvirker ikke din sundhed.
  • F1: Hvis du tager nogle enkle forholdsregler, påvirker forureningen i jorden ikke din sundhed.
  • F2: Forureningen i jorden kan påvirke din sundhed, eller påvirkningen skal undersøges nærmere.

Det er ofte simple forholdsregler som ‘sørg for at plante grøntsager i højbede med ren jord’, og ‘tør altid dine sko af, når du kommer indenfor’, der skal til. Er jorden på din grund betegnet V1 eller V2, skal du også huske at tage kontakt til kommunen, hvis du skal have kørt overskudsjord væk.

 

  

Hvad synes du om denne artikel?

Læs de mest populære artikler i vores e-magasin

Bestil på print

249,00 kr. (ekskl. levering)

Miljøstyrelsen, Danmarks Miljøportal 

Durian Media og Kommunikation
Dalgas Avenue 40
8000 Aarhus C

Få et overblik over de bedste byggefirmaer

Klik her