Hvad skal du huske at overveje, inden du køber byggegrunden?

Ét af de første og vigtigste skridt på vejen mod at opføre drømmehuset er selvsagt at finde den helt rigtige byggegrund.

en byggegrund fyldt med jord

De fleste starter med at undersøge grundens pris og beliggenhed. Derefter er det meget vigtigt at undersøge, om det rent faktisk er muligt at bygge sit nye hus på grunden. Allerførst bør I dog overveje de helt lavpraktiske aspekter, som skal være klarlagte, for at byggegrunden kan blive til jeres ønskehjem.

Når I leder efter området, hvor I vil bygge, er der mange faktorer, der skal overvejes, før I køber en byggegrund. Vi anbefaler, at hele husstanden inddrages i processen. Sæt jer ved spisebordet med hver jeres papir og skriv stikord ned hver for sig. 

 • Er der skoler i nærheder, som jeres børn kan gå på?
 • Hvilke overvejelser har I gjort jer i forhold til, hvor nemt det er at komme frem med offentlige transport?
 • Har I overvejet betydningen for familiens trivsel, hvis far eller mor pludselig skal til at pendle en time ekstra hver dag for at komme frem og tilbage fra arbejdet?
 • Hvad betyder det for jer at flytte til et område, hvor jeres børn skal krydse en meget trafikeret vej, hver gang de skal til en fritidsaktivitet?
 • Hvor langt er der til nærmeste handlemuligheder?

Husets faciliteter

Før I begynder at bygge, skal I selvfølgelig også lægge en plan for, hvordan huset skal se ud, når det står færdigbygget. Før I køber en grund eller tager kontakt til byggefirmaet, bør I gøre jer selv den tjeneste at skrive ned, hvilke krav der er til drømmehuset. Der er rigtig, rigtig mange ting, der skal overvejes. Nu mere præcise I er i jeres beskrivelse af husets planlægning, desto nemmere vil det blive for entreprenøren at gøre jeres drømme til virkelighed.

 • Hvor stort skal huset være?
 • Skal det være et typehus eller et arkitekttegnet hus?
 • Skal der både være plads til forhave og baghave?
 • Hvilke materialer ønsker I, at huset skal bygges I?
 • Er det vigtigt, at der er garage?
 • Hvor mange værelser har I brug for nu – og i fremtiden?
 • Er det et krav, at alle m2 ligger i stueplan, eller skal der være flere etager?
 • Hvor mange toiletter skal der være?
 • Skal der være terrasse med morgensol?
 • Skal huset være velegnet til kørestol?

Når I har overvejet alt dette og har fundet en mulig byggegrund, er det vigtigt at undersøge, om jeres drømmehus rent faktisk kan realiseres på den pågældende grund.

 • Kan huset placeres, så solen står rigtigt i forhold til en terrasse?
 • Er der træer i nabohaven, der vil ende med at give total skygge på jeres grund?
 • Hvordan kan garagen placeres i forhold til resten af huset?
 • Er det muligt at bygge kælder på grunden?
 • Kommer naboerne til at kunne kigge lige ind i stuen?

Ydermere, skal I undersøge, om I må placere huset, som I ønsker det, og om der eventuelt skal bygges nyt i det omkringliggende område, som kommer til at ændre jeres udsigt. Dette undersøger I ved at tage et ekstra grundigt kig på områdets lokalplan og servitutter.

Så længe I ikke har underskrevet en aftale, kan I omkostningsfrit komme med nye ønsker til byggeriet. Har I først underskrevet en aftale med entreprenøren, og er håndværkerne gået i gang med byggeriet, bliver det til gengæld dyrt eller måske endda umuligt, hvis I får lyst til at bygge et ekstra værelse. Det lyder trivielt, men vi kan ikke understrege nok, hvor vigtigt det er, at I bruger tid på forberedelsen. 

Lokalplan og servitutter

Området, hvori grunden er beliggende, vil ofte være omfattet af en lokalplan. Lokalplanen fastlægger blandt andet reglerne omkring omfang, udformning og placering af ny bebyggelse. Ved at undersøge lokalplanen kan I således få en ide om, hvorvidt det er muligt at få opført drømmehuset.

Udover lokalplanen vil de servitutter, der er tinglyst på ejendommen (byggegrunden) også kunne begrænse mulighederne for opførelsen af drømmehuset. Servitutter kan således – ligesom lokalplanen – fastsætte begrænsninger i omfanget, udformningen og placeringen af ny bebyggelse. 

Endelig vil der i situationer, hvor det er kommunen, der er grundsælger, ofte være fastsat frister for, hvornår byggeri på grunden senest skal være igangsat, idet kommunen i modsat fald ofte vil kunne kræve at få grunden tilbage.

I forbindelse med forskellige regler og servitutter, er det fordelagtigt at rådføre sig med en advokat, en byggesagkyndig eller evt. en landinspektør. Det vil også ofte være en stor hjælp at stille spørgsmål til kommunen omkring de rammer, som lokalplanen fastsætter. Kommunen kan ligeledes oplyse præcis hvilken lokalplan, der gælder for et givent område (forudsat at der rent faktisk er vedtaget en lokalplan for området). 

Læs også artiklen: Sommerhusgrund

Det økonomiske og juridiske aspekt – og rådgivning undervejs

Der er, som sagt, rigtig mange ting, der skal holdes styr på, når man bygger nyt – og rigtig mange af disse ting er ganske indviklede, hvis man ikke lige af vant til at behandle byggesager. Vi har mange gode råd, men vores bedste er at have et ekstra sæt øjne med, når papirer skal underskrives og hele tiden spørge en rådgiver med indsigt i byggebranchen til råds.

Desuden er det fornuft at sørge for kontraktmæssigt, at du ikke skal have penge op af lommen, før du har modtaget et produkt. Om det er bedst at betale i rater eller i slutningen af byggeprojektet afhænger af omstændighederne. Men det er aldrig en god idé at betale på forhånd, da du så kan ende med at betale for noget, du ikke får. Undersøg altid byggefirmaets historik og referencer. 

Alle de ting, man glemmer at tænke over, som kan skabe store problemer

 • Er grunden forurenet?
 • Risikerer du, at grunden står under vand ved et eventuelt skybrud?
 • Kan du risikere, at der løber vand ind på grunden fra en nabogrund?
 • Har byggefirmaet tegnet den rette byggeskadeforsikring?

Det er meget vigtigt at finde ud af, om grunden er forurenet – og dette er ofte noget, som folk ikke tænker over, før det er for sent. Er grunden forurenet kan det forårsage et meget stort økonomisk problem, og det kan skabe begrænsninger for byggeprojektet, selv efter forureningen er under kontrol. Vi anbefaler derfor, at du læser vores blogindlæg om jordbundsundersøgelser og miljø-/forureningsundersøgelser, hvor vi går meget mere i dybden med dette emne.

Før byggegrunden købes, bør du undersøge, om grunden ligger højt eller lavt, og om der er risiko for oversvømmelse, hvis der kommer skybrud. Dette er et fænomen vi ser oftere og oftere i det danske vejr, og det er vigtigt at tage højde for dette.

Forsikringer er ærgerlige penge at bruge, lige indtil uheldet er ude. Vores bedste råd, som kan gælde alle aspekter af jeres byggeprojekt: Vær altid på den sikre side. Tjek hellere tingene en gang for meget end en gang for lidt – og vær ikke bange for at stille dumme spørgsmål – de findes nemlig ikke.

Alt dette virker måske meget uoverskueligt, men det bliver meget mere uoverskueligt (og dyrt), hvis I har underskrevet byggeaftalen, og efterfølgende finder ud af, at jeres hus ikke kan bygges eller er i fare for at blive beskadiget.

 

Hvad synes du om denne artikel?

Læs de mest populære artikler i vores e-magasin

Bestil på print

249,00 kr. (ekskl. levering)

Min side

Durian Media og Kommunikation
Dalgas Avenue 40
8000 Aarhus C

Få et overblik over de bedste byggefirmaer

Klik her