Aflevering

Her kan du se en oversigt over alle artikler vedrørende afleveringen af det nye sommerhus. Hvad er vigtigt i afleveringsforretningen, og hvad skal I sikre i selv gennemgangen af huset.

Nyt sommerhus bygger i træ, der har haft startmelding og færdigmelding af sommerhusbyggeriet.

Sommerhusbyggeri: Start- og færdigmelding

Når du bygger nyt sommerhus, er det dit eget ansvar at melde til kommunen, hvornår selve byggeriet begynder. Du skal også selv fortælle kommunen, hvornår dit byggeri står færdigt. Læs…

Durian Media og Kommunikation
Dalgas Avenue 40
8000 Aarhus C