Love og regler

Kommunen er med til at sikre, at et lokalområdes regelsæt overholdes. Dette kontrollere de igennem byggetilladelsen hvor projektet skal dokumenterer, at regler og love er blevet overholdt. Når de har givet byggetilladelsen er det samtidig en bekræftelse på, at huset er opført indenfor gældende love og regler. I nogle tilfælde kan der søges om dispensation hvilket ofte vil kræve en nabohøring.

Min side

Durian Media og Kommunikation
Dalgas Avenue 40
8000 Aarhus C