Byggeskadeforsikring: Alt du skal vide om byggeskadeforsikring

Skal du have opført et byggeri, der lovligt kan bruges som helårsbolig? Hvis helårsboligen opføres af en professionel bygherre, skal der tegnes en byggeskadeforsikring.

Læs, hvordan forsikringen beskytter dig mod omfattende skader – og få eksperttips til, hvordan du undgår store ekstraudgifter.

Der kan ske skader under en renovering, derfor er det vigtigt med en Byggeskadeforsikring

7 vigtige fakta om byggeskadeforsikring

 • Byggeskadeforsikringen dækker helårsboliger opført efter 1. april 2008.
 • Den professionelle bygherre skal tegne og betale forsikringen – som selvbygger behøver du ikke en forsikring.
 • Forsikringen løber i ti år og følger boligen.
 • Byggeskadeforsikringen dækker kun omfattende skader, der er opstået i byggeprocessen.
 • Bygningen kontrolleres på to obligatoriske eftersyn.
 • Med en byggeskadeforsikring kan der være penge at spare på andre boligforsikringer.
 • Byggeskadeforsikringen dækker kun færdigt byggeri. Du bør derfor få en skriftlig garanti af bygherren for, at byggeriet bliver færdigt.

Forstå begreberne

 • Professionel bygherre – også bare kaldet bygherre. Bygherren er den person – eller det firma – der er ansvarlig for byggeprocessen.

 • Forbrugeren er den person, der har bestilt byggeriet.
 • Helårsboliger må lovlig bebos året rundt.
 • Omfattende skader er skader, der afkorter bygningslevetiden – eller begrænser brug af bygningen.

Byggeskadeforsikringen dækker helårsboliger opført efter 1. april 2008

Forsikringen er obligatorisk ved opførelse af nybyggeri, der lovligt kan bruges til helårsbeboelse.
Som forbruger er du dækket af forsikringen, hvis du investerer i:

 • En ny ejerlejlighed
 • Et nybygget parcelhus eller typehus
 • Et nyt rækkehus
 • Den ene del af et nyt dobbelthus.

Særlige regler for udlejningsejendomme

Byggeskadeforsikringen er som udgangspunkt også obligatorisk, hvis ejendommen skal udlejes. Bemærk dog, at ejendomme, der skal bruges til udlejning, er undtaget fra kravet om byggeskadeforsikring fra 1. juli 2016.

Spørg dit forsikringsselskab, hvis du er i tvivl.

Forsikringen dækker ikke bygninger, der ikke lovligt kan bruges hele året.

Det gælder fx feriehuse, fritidshuse og timesharelejligheder.

Hvis du er selvbygger

Hvis du er selvbygger, behøver du ikke byggeskadeforsikring.
Se skemaet, hvis du er i tvivl, om dit byggeprojekt kræver byggeskadeforsikring – og hvem der skal betale.

Oversigt over hvornår byggeskadeforsikring er nødvendigt og hvem der er ansvarlig

Tip:

Med en byggeskadeforsikring kan du ofte spare penge på forsikringer

Hvis der er en omfattende byggeskade, dækker byggeskadeforsikringen altid før din ejerskifte-, bolig- og husforsikring. 

Derfor kan du ofte spare penge på de andre forsikringer på huset. 

Det samme gælder, hvis du opretter en ejerskifteforsikring ved salg af huset.

Tag en snak med dit forsikringsselskab – det kan godt betale sig.

Den professionelle bygherre skal tegne og betale forsikringen

Det er bygherren, der har ansvaret, og du skal altså intet betale direkte.
Men som forbruger betaler du indirekte til forsikringen, da præmien ofte bliver lagt oven i prisen på byggetilbuddet.

Som en tommelfingerregel kan du forvente, at det koster cirka 1.5 % af den samlede pris inklusive grund.

Eksempel:

1,5% af boligens samlede pris (inkl. grund).

Hvis boligen koster 2,5 mio. kr., vil byggeskadeforsikringen koste cirka 40.000 kr.

Få mere viden om ombygning.


Byggeskadeforsikringen løber i ti år og følger boligen

Forsikringen træder i kraft, når byggeprojektet overleveres til dig som forbruger.

Den løber i ti år, og byggeskader kan anmeldes i hele forsikringens løbetid.

Hvis du flytter fra din helårsbolig, overtager den nye ejer forsikringen.

Hvis du selv flytter ind i en helårsbolig, der er bygget efter 1. april 2008, får du selvfølgelig også overdraget byggeskadeforsikringen på boligen.


Forsikringen dækker kun omfattende byggeskader

Forsikringen dækker ikke alle skader, men kun omfattende byggeskader.

En omfattende skade afkorter bygningens levetid – eller begrænser brug af bygningen

Eksempler på omfattende skader, som dækkes, hvis de anmeldes i forsikringens løbetid:

 • En sætningsskade ved revne i væg eller fundament, som opstår på grund af dårlig fundering
 • Skimmelsvamp, der dækker mere end 400 kvadratcentimeter
 • Et utæt tag
 • Skæve gulve på grund af sætningsskader.

Eksempler på byggeskader, som forsikringen ikke dækker:

 • Skæve gulve eller vægge, der ikke skyldes dårlig fundering eller ustabile bærende konstruktioner
 • Skader, der skyldes slid eller alder
 • Gulve, der knirker på grund af forkert fastgørelse til underlag.

Du kan se flere eksempler på dækningsberettigede skader i Vejledning om Byggeskadeforsikring.

Hvis skaden er dækningsberettiget, får du dækket dine ”rimelige og nødvendige udgifter” til at konstatere og udbedre skaderne.


Bygningen kontrolleres på to obligatoriske eftersyn

Loven kræver, at der holdes to byggeeftersyn i forsikringens ti-årige løbetid.

Du får en indkaldelse til eftersyn af dit forsikringsselskab.

Til eftersynene gennemgås boligen af dig selv sammen med en uvildig byggesagkyndig og en repræsentant for bygherren.

Det første eftersyn foretages tidligst, 5 måneder efter at forsikringen er trådt i kraft.

Det næste eftersyn skal tidligst ske, 4 år efter at forsikringen er trådt i kraft.

Efter tilsynene skal fejl registreres og indberettes. Det er den byggesagkyndiges ansvar.

Sådan er processen:

 • Den byggesagkyndige sender en indberetning til forsikringsselskabet over fejl og mangler
 • Forsikringsselskabet laver en oversigt over fejl, som forsikringen dækker
 • Du får selv tilsendt både indberetningen og forsikringsselskabets skadeoversigt
 • Forsikringsselskabet sender kopier til den professionelle bygherre. Desuden sender forsikringsselskabet kopier til de håndværkerfirmaer, som har udført det arbejde, hvor fejlen er.

Skader skal anmeldes straks

Hvis du selv opdager en skade, skal du anmelde den til forsikringsselskabet straks.

For hvis du venter for længe med at anmelde skaden, kan ventetiden forværre skaden.
Derfor risikerer du, at forsikringsselskabet ikke vil dække omkostningerne.

Ved afslag kan du klage til Ankenævnet for Forsikring

Hvis du får afslag på dækning af en skade, kan du indsende en klage til Ankenævnet for Forsikring.


Bygningen må ikke tages i brug, før byggeskadeforsikringen er i orden

Her kan du læse, hvordan ibrugtagningstilladelsen bliver godkendt, så du og din familie kan flytte ind.

 1. Den professionelle bygherre skal sende ansøgning om byggetilladelse og dokumentation for forsikringstilbud til kommunen
  Hvis kommunen ikke har modtaget dokumentation for forsikringstilbud, skal kommunen kontakte bygherren.
  Når kommunen har modtaget de rigtige papirer, registrerer kommunen forsikringsselskabet i BBR (Bygnings- og Boligregistret).

 2. Kommunen kan først godkende ibrugtagningstilladelsen, når byggeskadeforsikringen er oprettet og betalt
  – Hvis forsikringen ikke er i orden, afviser kommunen ansøgning om ibrugtagningstilladelse.
  – Hvis forsikringen er i orden, registrerer kommunen datoen for forsikringens ikrafttrædelse på BBR. Nu kan kommunen godkende ibrugtagningstilladelsen, så du kan flytte ind.

 3. Kommunen kan udstede bøder til bygherren, hvis forsikringen ikke er i orden.
  Læs også artiklen: Renovering af dit hus, hvilke love og regler gælder?


3 råd, der sikrer dig mod store udgifter ved bygherrens konkurs

Det sker desværre nu og da, at en bygherre går konkurs undervejs i et byggeprojekt.

Det kan hurtigt blive dyrt for dig som forbruger.

Heldigvis kan du sikre dig mod store udgifter ved at følge 3 simple råd:

 • Vær særligt opmærksom på, at byggeskadeforsikringen kun dækker færdigt byggeri.
 • Før du underskriver en byggekontrakt, bør du få en skriftlig garanti af bygherren, for at byggeriet bliver opført.
 • Du skal ikke betale forud, medmindre du får en garanti. Vent med at betale, til byggeriet er klar til indflytning.


Sådan gør du, hvis bygherren allerede er gået konkurs

Hvis den professionelle bygherre allerede er gået konkurs, skal du tage stilling til forsikringen.

Mulighederne afhænger af, hvornår konkursen opstår.

 1. Bygherren er gået konkurs, før byggeskadeforsikring træder i kraft
  Hvis bygherren går konkurs før aflevering – altså før forsikringen er trådt i kraft – har du to muligheder.

  – Hvis en ny professionel bygherre overtager byggeprojektet, skal bygherren tegne en ny byggeskadeforsikring.
  – Hvis du selv overtager byggeprojektet, behøver du ingen byggeskadeforsikring.

 2. Bygherren er gået konkurs, efter at byggeskadeforsikring er trådt i kraft
  Hvis den professionelle bygherre indgiver sin konkurs, efter at byggeriet er overleveret til dig – men før forsikringen træder i kraft – skal forsikringsselskabet lade forsikringen træde i kraft. Det har ingen betydning, om præmien er betalt.

Oversigt: Se Danmarks bedste byggefirmaer her

Undgå store ekstraudgifter, hvis entreprenøren går konkurs, før byggeriet er færdigt

I DR-programmet Kontant: ”Arkitekttegnet mareridt” fortæller flere familier, at de har store problemer, fordi den professionelle bygherre gik konkurs midt i deres byggeprojekt. Samtidig oplever de, at forsikringsmægleren fralægger sig ansvaret.

Problemerne er opstået, fordi forsikringen ikke dækker, før byggeriet er klar til indflytning.

Men heldigvis kan du beskytte dig mod den ærgerlige situation ved at følge nogle simple råd:

 • Vær opmærksom på, at byggeskadeforsikringen først dækker, når byggeriet er færdigt.
 • Bed entreprenøren om en skriftlig garanti for, at byggeriet bliver opført.
 • Hvis du ikke kan få en garanti, bør du ikke indgå aftaler, hvor du skal betale, før byggeriet er klar til brug.

FAQ om byggeskadeforsikring

Hvad dækker en byggeskadeforsikring?

Den dækker omfattende skader, der opstår i opførelsen af en helårsbolig opført efter 1. april 2008.

Er en byggeskadeforsikring lovpligtig?

Ja, byggeskadeforsikring er lovpligtig for professionelle bygherrer, som opfører en helårsbolig efter 1. april 2008. Der er dog særlige regler for udlejningsejendomme.

Kan man undgå byggeskadeforsikring?

Ja, hvis du er selvbygger, behøver du som udgangspunkt ingen forsikring.

Hvad dækker forsikring ikke?
Forsikringen dækker kun omfattende skader, der opdages i en tiårig periode, efter at forsikringen er trådt i kraft.

Den dækker ikke skader, der ikke forkorter bygningens levetid eller begrænser brugen af bygningen.

Forsikringen dækker heller ikke ufærdigt byggeri.

Læs de mest populære artikler i vores e-magasin

Bestil på print

249,00 kr. (ekskl. levering)

Min side

Durian Media og Kommunikation
Dalgas Avenue 40
8000 Aarhus C

Få et overblik over de bedste byggefirmaer

Klik her