Forstå danske bygningsudtryk

Når du begiver dig ud på rejsen, der fører hen til dit nye hus, vil du møde en verden fyldt med fagsprog og indviklede beskrivelser. Det er fremmed land for de fleste, så vi har samlet en miniparlør over de mest benyttede danske bygningsudtryk i byggebranchen, som du kan navigere efter.

Plantegninger med små mennesker der illusterer byggeprocessen

AB92

Et dansk bygningsudtryk for Boligministeriets kontraktformular om “Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge og anlægsvirksomheder”. Betingelserne i kontrakten danner en rettesnor for begge parter, men du skal være opmærksom på, at rettesnoren kun gælder, hvis begge parter har underskrevet kontrakten. Tag udgangspunkt i AB92, hvis du bygger med fag- eller hovedentreprise. Betingelserne i både AB92 og ABT93 er meget generelle, så der er ofte brug for, at I selv skriver tilføjelser ind.

ABT93

Et dansk bygningsudtryk for Boligministeriets kontraktformular om “Almindelige betingelser for totalentreprise”. Vil du bygge med totalentreprise, er det altså ABT93-kontrakten, der kan skabe et fælles grundlag for dig og dit byggefirma. Betingelserne i både AB92 og ABT93 er meget generelle, så der er ofte brug for, at I selv skriver tilføjelser ind.

Afleveringsforretning

Dette bygningsudtryk dækker over overdragelsen af huset og ansvaret fra byggefirmaet til dig. Her gennemgår I sammen fejl og mangler. I aftaler også en dato for, hvornår byggefirmaet skal have udbedret fejlene.

Læs også artiklen: Afleveringsforretningen

Bygningsreglementet / Byggeloven

Byggeloven er til for at sikre, at dit hus bliver opført og indrettet, så det tager hensyn til din sikkerhed og sundhed. 

Oversigt: Se Danmarks bedste byggefirmaer her

Energiramme

Energirammen er et bygningsudtryk, der definerer den mængde af energi, som en bebyggelse maksimalt må benytte til opvarmning, varmt brugsvand og andet forbrug.

Læs også artiklen: Bliv klogere på energiklasser

Entreprise

En aftale mellem bygherre og entreprenør, hvor entreprenøren påtager sig en del af arbejdet med at opføre byggeriet. Ved dette bygningsudtryk skal du være opmærksom på, at der er forskel på, hvor meget denne aftale dækker. Derfor findes der forskellige entrepriseformer. Se “fagentreprise”, “hovedentreprise” og “totalentreprise” nedenfor.

Fagentreprise

Dette bygningsudtryk indikerer, at du selv hyrer alle håndværkere og styrer projektets forløb, eventuelt i samarbejde med en byggerådgiver.

Hovedentreprise

Her er byggefirmaet hovedentreprenør, men det er dine rådgivere, der står for projektbeskrivelsen og alle de nødvendige dokumenter, huset skal bygges ud fra.

Formen er kendetegnet ved, at hovedentreprenøren er ansvarlig for byggeriet. 

Læs også artiklen: Entrepriseformer: Hvad er forskellen? 

Licitation

Et bygningsudtryk for den måde som offentlige bygherrer skal indhente tilbud på. Bygherren beder flere forskellige byggefirmaer om at give et tilbud på en opgave på samme tid. Reglerne for licitation gælder kun offentligt byggeri. Når du som privat nybygger indhenter tilbud fra byggefirmaer, hedder det underhåndsbud, med mindre det gælder ‘særligt store byggerier’.  

Lokalplan

Lokalplanen fastlægger reglerne for bebyggelse på netop din grund udover dem, der er opgivet som standard i bygningsreglementet. Den indeholder en detaljeret fysisk plan, som fastlægger grundens anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, veje, stier, friarealer og andre regler.

Projektering

Kortlægningen af et byggeprojekt i forhold til materialer, tid og byggemetoder. Byggerådgiveren er uddannet til denne opgave.

Servitut

En restriktion for, hvad du må gøre på din grund. Det kan for eksempel være, at du skal bygge med en bestemt farve mursten. Du finder eventuelle servitutter på din grund på tinglysningens website

Tinglysning

Den offentlige registrering af, hvem der har hvilke rettigheder over fast ejendom. Du bliver formel ejer af dit nye hus ved at registrere, eller “anmelde”, skødet på www.tinglysning.dk.

Desuden kan du se, om der er servitutter på grunden, der begrænser dine rettigheder over dit nye hus. 

Læs også artiklen: Digitale genveje: Byggesagsarkivet og Tinglysningen

Totalentreprise

Formen er typisk brugt af typehusfirmaer, hvor de som entreprenør har ansvaret for hele byggeriet fra første stregtegning. Ved totalentreprise sørger entreprenøren også for at finde og koordinere de forskellige håndværkere. 

Tvist

Uoverensstemmelse mellem dig og byggefirmaet om, hvem der er skyld i fejl og mangler.

Underhåndsbud

Måden man indhenter tilbud på som privatperson. Du må indhente så mange tilbud, du vil. Husk dog, at du beder byggefirmaerne om et stykke arbejde, så det mest velsete er at få et begrænset antal firmaer til at lave et tilbud.

Læs også artiklen: Byggerådgiver

 

Hvad synes du om denne artikel?

Læs de mest populære artikler i vores e-magasin

Bestil på print

249,00 kr. (ekskl. levering)

Danske Bygningsudtryk, 2001, Foreningen RealDanmark

Trafik- og byggestyrelsen

Tinglysningsretten

Min side

Durian Media og Kommunikation
Dalgas Avenue 40
8000 Aarhus C

Få et overblik over de bedste byggefirmaer

Klik her