En grund er ikke bare en grund | Dit Nybyggeri
En grund er ikke bare en grund

En grund er ikke bare en grund

Vejene til dit nye hus er mange, og den grund du vælger, bestemmer hele udgangspunktet for din byggeproces. Derfor hjælper vi dig med at lære tre af de mest almindelige kategorier af grunde at kende.

Vejene til dit nye hus er mange, og den grund du vælger, bestemmer hele udgangspunktet for din byggeproces. Derfor hjælper vi dig med at lære tre af de mest almindelige kategorier af grunde at kende.

Den første kategori er riv ned og byg nyt, den anden er en nyudstykket byggemodnet grund, og den tredje er en ikke-byggemodnet grund. Her skal du især holde øje med, om grunden er byggemodnet. En byggemodnet grund har fået installeret elforsyning, belysning, forberedt afløb og andre lignende forsyninger. Det er vigtigt at understrege, at den ene løsning ikke nødvendigvis er bedre end den anden. Det hele handler om dine prioriteter. Her får du et oprids af, hvad forskellene ved de tre typer grunde kommer til at betyde for dig.

Riv ned og byg nyt

Vælger du at købe et gammelt hus for at rive det ned og bygge et nyt på grunden, vil du mange gange få mulighed for at bygge i etablerede områder, hvor der måske ikke er nogle byggegrunde til salg. En anden fordel ved denne løsning er, at du fra starten har en hæk, som naboen ikke kan se over. Til gengæld skal du være forberedt på, at:

 • Byggeprojektet vil tage længere tid, da det gamle hus skal jævnes med jorden, før dit hjem kan tage form.
 • Det kan være svært at forestille sig dit nye hus på grunden, fordi der står en lettere faldefærdig villa i vejen.
 • Du skal se dig godt for i alle kommunens dokumenter om grunden. Det gælder især lokalplanen, grundens servitutter og Fredningsloven, fordi du i værste fald kan risikere, at du ikke må rive det gamle hus ned. Du kan starte med at søge i den nationale database med fredede huse her og i tinglysningens register over servitutter her

Læs også artiklen: Forbered dig og undgå fire klassiske fejl

Nyudstykket byggemodnet grund

Med en nyudstykket byggemodnet grund kan du gå direkte til udformningen af huset. Du bestemmer selv, hvilke stauder der skal vokse i din have, og hvor æbletræerne skal stå.

Men du skal også vide, at:

 • Der går flere år, før uderummet er færdigt.
 • Du kan ende med at være omringet af konstant byggerod på de omkringliggende grunde i en lang periode.
 • Dine eneste naboer kan blive tomme byggegrunde i flere år.
 • Du kommer muligvis til at bo i et nyt og uetableret lokalområde, hvor du selv skal tage initiativ til vejfesten.

Læs også artiklen: Postnummeret påvirker, hvad du får for pengene

Ikke-byggemodnet grund

Du kan også finde en grund, som endnu ikke er byggemodnet. Prisen er typisk lavere, og du kan finde grunde med helt nye muligheder. Du skal dog være opmærksom på følgende:

 • Det er dit ansvar, at grunden bliver byggemodnet.
 • Det er sværere at overskue totalprisen af dit projekt.
 • Byggeriet kommer til at strække sig over en længere periode, fordi du først skal vente på, at grunden bliver byggemodnet.
 • Det er dig, der skal undersøge reglerne og begrænsningerne for byggeri på grunden.
 • Grunden eksisterer ikke i lokalplanen hos kommunen, og derfor er det sværere at finde frem til tinglyste servitutter og regler for, hvad du må bygge på grunden.

Listen er ikke en komplet oversigt, og vi vil anbefale dig, at du selv fortsætter undersøgelsen. På den måde sikrer du dig, at der ikke er særlige forhold på den grund, du har et godt øje til, der kan ende med at stå i vejen for dine byggeplaner.

KILDER:
Vejle Kommune, www.vejle.dk