Hvad skal en entreprenør give tilbud på?

En entreprenør har en vigtig rolle i byggeprocessen. Få styr på rollen fra starten, så du undgår uforudsete udgifter.

En entreprenør står for noget af det vigtigste i forbindelse med dit byggeri. Nemlig at det hele glider, som det skal, og han kan i princippet være bindeled mellem arkitekt, dig, kommunen og mange andre instanser. Men det afhænger af, hvilken entreprise du vælger. Få et tilbud på de forskellige løsninger og se, om det kan betale sig at vælge den ene entrepriseløsning frem for den anden.

Hvilken entreprise?

Ved en totalentreprise står entreprenøren for stort set alt. Altså også for udarbejdelsen af projektmaterialet, byggestyringen og samtlige byggeopgaver, så det, bygherren køber, reelt er et færdigt resultat, typisk til en bestemt tid. 

Ved hovedentreprise er det derimod bygherren, der udarbejder projektmaterialet og ofte også står for bygherretilsynet, mens hovedentreprenøren på baggrund heraf skal levere resultatet, og selv styre og føre tilsyn med sine underentreprenører (fagentreprenører). 

Ved fagentreprise er det bygherren eller bygherrens rådgivere, der udarbejder projektmaterialet, står for tilsynet og styringen af hele byggesagen og alle entreprenører. Entreprenørerne skal så kun udføre det resultat, deres fagentreprise omfatter. 

Læs mere i artiklen: Entrepriseformer: Hvad er forskellen?

 

Oversigt: Se Danmarks bedste byggefirmaer her

 

Herudover skal du have detaljerne om projektet og dets omfang på plads. De handler om bygherrens krav til kvalitet, materialevalg og udførelse, tidspunktet for byggeriets, påbegyndelse og afslutning, vilkår for betaling og sikkerhedsstillelse samt en finansieringsplan.

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed fra 1992 også kaldet AB 92. Det er ikke en egentlig lov, men nogle af byggeriets parter aftalte fælles vilkår. De gælder kun, hvis I aktivt har aftalt at følge dem. AB 92 er dog så almindeligt brugte, at de kan betegnes som entrepriserettens færdselslov.

en entreprenør der hopper foran et hus i dagslys

Hvad skal en entreprenør give tilbud på?

En entreprenør skal levere en detaljeret beskrivelse af byggeriet og dets omfang. Han skal kende dine krav til kvalitet, materialevalg og udførelse, aftaletidspunktet for byggeriets påbegyndelse og afslutning, jeres aftalte vilkår for betaling og sikkerhedsstillelse samt en finansieringsplan.

Har I aftalt at følge AB 92, skal udbudsmaterialet fra den valgte entreprenør også indeholde en tidsplan, oplysninger om eventuelle fortidsminder eller forurening eller blød bund på ejendommen og oplysninger om, hvorvidt han vil have en garanti for, at du leverer udbudsmaterialet tilbage.

Læs mere i artiklen: Kom godt fra start – så kommer du godt i mål

 

 

Regningen

Få også styr på betalingen og måden, regningen skal udformes på. Er der tale om reelt regningsarbejde er det bygherren, der bærer hele risikoen for byggeopgaven indtil den er fuldført, det kan blandt andet være problemer, der opstår undervejs. Entreprenøren kan fakturere alle timer, materialer og øvrigt arbejde til byggeriet, med tillæg af en sædvanlig avance, der typisk ligger på 8 – 12 %. Samtidig skal bygherren betale entreprenørens fulde regning, medmindre at du som bygherre efterfølgende via syn og skøn beviser, at forskellen mellem regningen og det udførte arbejdes omfang og kvalitet er urimeligt stor.

Læs mere i artiklen: Betalingsmodeller

 

 

Hvad synes du om denne artikel?

Læs de mest populære artikler i vores e-magasin

Bestil på print

249,00 kr. (ekskl. levering)

BoligAssistancen, www.boligassistancen.dk

Min side

Durian Media og Kommunikation
Dalgas Avenue 40
8000 Aarhus C

Få et overblik over de bedste byggefirmaer

Klik her