Hvornår skal du vælge ABT 93?

Regelsættet ABT 93 kan tages i anvendelse, når der er tale om en totalentreprise. I denne artikel kan du blive klogere på, hvad det betyder i praksis.

mand og dame sidder bag en rude og diskuterer ABT 93

En kontrakt skal sikre, at nybyggeriet bliver færdigt til den aftalte tid, kvalitet og pris. Dermed kan man argumentere for, at kontrakten er det vigtigste punkt, når du skal bygge et nyt hus.

Kontrakten skal indgås mellem dig som bygherre og det eller de byggefirmaer, som skal udføre for byggeriet.

Men hvor skal du begynde? Et godt sted at starte er ved først og fremmest at beslutte, hvor meget du selv vil involvere dig i byggeprojektet, og hvor meget du gerne vil overlade til andre.

Afhængigt af hvilken entrepriseform, du vælger, findes der flere typer regelsæt, som kan udgøre fundamentet for din byggekontrakt. De to overordnede regelsæt er henholdsvis AB 92 og ABT 93.

Læs også artiklen: Entrepriseformer: Hvad er forskellen?

Hvad er ABT 93?

I denne artikel fokuserer vi på ABT 93-regelsættet, som kan tages i anvendelse, når der er tale om en totalentreprise. 

ABT 93 er en forkortelse af Almindelige Betingelser for Totalentreprise, og det kan bruges til at danne grundlag for kontrakten med den totalentreprenør, som påtager sig hele eller en stor del af projekteringen af opgaven samt selve byggearbejdet.

I regelsættet, der blev udfærdiget af Boligministeriet i 1993 (deraf navnet), findes der en række punkter, som du med hjælp fra din rådgiver kan benytte til at udforme byggekontrakten.

Punkterne handler blandt andet om økonomisk sikkerhedsstillelse og forsikring hos henholdsvis bygherre og entreprenør.

Endvidere indeholder regelsættet punkter omkring dato og metode for betaling, dato for aflevering af byggeriet, samt aftaler forsinkelse, forlængelsesfrist og om hvordan eventuelle uoverensstemmelser og tvister om eksempelvis mangelfuldt arbejde skal håndteres af parterne.

I denne forbindelse er det vigtigt at bide mærke i, at ABT 93 ikke er en selvstændig kontrakt, men altså et regelsæt, som kan gøres gældende af parterne efter individuel aftale – såfremt der altså er tale om en totalentreprise. 

Læs også: Byg nyt hus

Oversigt: Se Danmarks bedste byggefirmaer her

Hvad er forskellen på ABT 93 og AB 92?

Ved første øjekast kan de to regelsæt ligne hinanden en del, men forskellen er, at ABT 93 – som bygger ovenpå de forhold, der er gældende i AB 92 – fokuserer på de forhold, der konkret har med totalentreprise at gøre.

Den typiske anvendelse af totalentreprise – og dermed ABT 93 – forekommer ved typehuse, hvor bygherren efter eget ønske vælger til og fra ud fra en række standarder.  

Hvad er lighederne mellem ABT 93 og AB 92?

De to regelsæt er ens på mange punkter, hvilket primært skyldes, at ABT 93 er en form for overbygning på AB 92 med tilføjelser omkring totalentreprise.

Ingen af regelsættene er egentlige lovregler, men, som det fremgår af navnet, er det regelsæt, som man kan udforme sin byggekontrakt ud fra. 

Både ABT 93 og AB 92 er såkaldte ’agreed documents’. Det betyder, at de er udarbejdet på en måde, så hverken bygherre eller entreprenør forfordeles med hensyn til rettigheder.

Læs også artiklen: Når byggeriet ikke går som forventet

Hvad synes du om denne artikel?

Læs de mest populære artikler i vores e-magasin

Bestil på print

249,00 kr. (ekskl. levering)

Min side

Durian Media og Kommunikation
Dalgas Avenue 40
8000 Aarhus C

Få et overblik over de bedste byggefirmaer

Klik her