Byggeriet

Næstsidste fase omfatter selve byggeriet. Der er en række ting, du skal huske, når byggeriet går i gang. Det er for eksempel vigtigt, at du startmelder byggeriet og færdigmelder det, når sidste hånd er lagt på værket.

Du kan holde snor i byggeriet og få overblik ved at lave en detaljeret tidsplan og løbende holde byggemøder, hvor du kan følge med i, hvordan byggeriet skrider frem. Du kan også overveje, om du har brug for at alliere dig med en tilsynsførende til at udføre tilsynene for dig, da det netop kan være tidskrævende, kræve erfaring og kendskab til branchen.

en tilbygning med fejl og mangler.

Fejl og mangler i din tilbygning

Det har været en lang proces fra start til slut, men nu er datoen rundet, hvor din nye tilbygning skal stå færdig. Men hvad gør du, hvis din tilbygning indeholder…

Mand ligger på knæ og tegner op med en hammer ved siden af sig vedrørende fem-årsgennemgang af din tilbygning.

Fem-årsgennemgang af din tilbygning

Det er nu fem år siden, at dit byggeri stod færdigt. Det betyder, at fem-årsgennemgangen af din tilbygning skal foretages. Fem-årsgennemgangen er din sidste mulighed for at få udbedret eventuelle…

En tilsynsmand med en gul vest, står med en blok papir der vedrører eftersyn af din tilbygning.

Tjekliste: Eftersyn af din tilbygning

Med denne tjekliste i hånden under eftersyn af din tilbygning ved du, hvilke bygningsdele der skal efterses under både ét års- og femårs-gennemgangen. Her guider vi dig igennem de vigtigste…

Tilbygning som er ved at blive bygget op med mursten, hvor en tilsynsførende hjælper til

Få hjælp fra en tilsynsførende

Spar dig selv for ærgrelse, fejl og ekstra mandetimer ved at alliere dig med en tilsynsførende. Han letter processen for dig, når du skal bygge til.

tømre som er ved at spænde store stolper sammen

Vigtigheden af klar kommunikation

Det kan ikke understreges nok, hvor vigtigt det er med klar kommunikation i tilbygningsprocessen. Hensynsfulde håndværkere forbedrer din byggeproces, men der kan være mange forskellige opfattelser af, hvad der skal…

En håndværker som holder tidsplanen for tilbygningen

Tidsplan for din tilbygning

Formålet med en tidsplan for din tilbygning er at skabe overblik og styring over byggeriet. Tidsplanen skal være realistisk, for skrider den, kan det blive både dyrt og besværligt.

Et hus med tilbygning der holdes i hænderne, hvor der er tegnet en byggeskadeforsikring til tilbygninger.

Byggeskadeforsikring til tilbygninger

Det er altid en rigtig god idé at tegne en byggeskadeforsikring, og den er i de fleste tilfælde obligatorisk. Men der findes også en byggeskadedatabase over skader, som forsikringen ikke…

Bygherrer der prøver at få overblikket under et af deres mange byggemøder.

Afholdelse af byggemøder

Ved at afholde byggemøder med jævne mellemrum, får du som bygherre hjælp til at styre byggeprojektet og følge med i processen. Samtidig fremmer møderne dialogen mellem dig og håndværkerne.

Durian Media og Kommunikation
Dalgas Avenue 40
8000 Aarhus C