Byggeskadeforsikringen dækker, hvis der opstår skader på tilbygningen, som har betydning for tilbygningens levetid og funktionalitet. Efter ét og fem år er der et obligatorisk byggesyn, hvor tilbygningen bliver gennemgået af bygherre, ejer og en byggesagkyndig, og forsikringen træder først i kraft, efter tilbygningen er afleveret til dig. Det er forsikringsselskabet, hvor du har tegnet forsikringen, som står for at foretage synet. 

De store svigt bliver ofte fundet ved afleveringsforretningen eller tidligere, så fejlene kan nå at blive udbedret. Der er dog nogle ting, som først viser sig efter et år, fortæller Morten Bo Klahn, byggesagkyndig og byggerådgiver hos Klahn Arkitekter.

Det er især de udvendige belægninger som facader, hvor det hurtigt ses, hvis der er noget at komme efter. Det er dog vigtigt at få påpeget fejl og mangler ved ét-års-gennemgangen, da byggefirmaet herefter kan sige, at der ikke er noget at gøre, fortæller Morten Bo Klahn, byggesagkyndig og byggerådgiver hos Klahn Arkitekter. Han påpeger også: 

“Byggefirmaet kan kun sige, at der ikke er noget at gøre efter ét-års gennemgangen, såfremt at det er aftalegrundlaget i den konkrete byggesag. Som standard bruger man aftalegrundlaget AB92, når man indgår kontrakt med en entreprenør, hvor der er indskrevet, at der skal afholdes både ét- og fem-årseftersyn. En padang til AB92- er AB-forbrugeraftale, som er målrettet den private bygherre og beskytter denne bedre. Heri er aftalegrundlaget kun etårs-eftersyn som standard, hvis byggebeløbet overstiger 500.000 kroner. Hvis det er under 500.000 kroner, skal det aftales separat som et tillæg til aftalen. Vær opmærksom på, hvilket aftalegrundlag der er gældende for dit byggeri med hensyn til eftersyn af dit byggeri.”

Derfor er forsikringer obligatoriske

”Der er under visse omstændigheder krav om, at der tegnes byggeskadeforsikring, såfremt man benytter et typehusfirma eller en entreprenør til at udføre arbejdet i såkaldt total- eller hovedentreprise. Der skal derimod som udgangspunkt ikke tegnes byggeskadeforsikring, såfremt man måtte indgå aftale med en arkitekt om at tegne tilbygningen, og derefter selv indgår aftaler med de respektive håndværkere, eller hvis man selv laver sin tilbygning,” fortæller Thomas Schioldan Sørensen, advokat og partner i Advokatfirmaet Rödstenen.

Læs også artiklen: love og regler

Det dækker forsikringen

”En byggeskadeforsikring dækker ikke alle skader på en tilbygning. Dækning kan alene påregnes, såfremt byggeskaderne i væsentlig grad har forringet tilbygningen på en måde, hvor brugbarheden er nedsat, eller der kan konstateres forhold, der kan have betydning for ejerens sikkerhed og sundhed, såsom skimmelsvamp,” siger Thomas Schioldan Sørensen.

Når man vurderer, om der er tale om en alvorlig byggeskade, ser man blandt andet på:

  • Om skaderne vil gøre forholdene for beboelse væsentligt dårligere
  • Om skaderne har eller kan få betydning for personers sikkerhed og sundhed
  • Om arbejdet er udført fagmæssigt korrekt, og om de offentlige forskrifter er overholdt

Det dækker forsikringen ikke

”Såfremt byggeskadeforsikringen ikke dækker, kan entreprenøren have pådraget sig et ansvar, såfremt forholdet ikke er udført i overensstemmelse med god håndværksmæssig skik. Det anbefales, at man kontakter en advokat, såfremt der konstateres fejl eller mangler ved byggeriet,” siger advokat Thomas Schioldan Sørensen.

Eksempler, hvor byggeskadeforsikringen ikke dækker:

  • Skævheder i gulve og vægge, der ikke skyldes, at de bærende konstruktioner er ustabile, eller at fundamentet ikke er godt nok.
  • Skader på grund af slid og ælde eller knirkende gulve, som kommer af forkert montering.

På boligejer.dk kan du se en byggeskadedatabase over de fejl og mangler, som byggeskadeforsikringen ikke dækker. 

 

Læs de mest populære artikler i vores årsmagasin Læs årsmagasinet gratis her

Bestil på print 249,00 kr. (ekskl. levering)