Som husejer er du ene og alene ansvarlig for, at dit hus overholder de love og regler, der gør sig gældende. Når du skal i gang med en tilbygning, kan det derfor være en idé, at du samarbejder med en byggerådgiver, som kan fortælle dig, hvad du må og ikke må i forbindelse med et byggeprojekt. Det gælder, uanset hvor stor eller lille en udbygning, der er tale om.

Hvilke love og regler for tilbygninger findes der? 

Der findes nogle helt overordnede regler for byggerier, som er beskrevet i byggeloven. Ligesom alle andre love gælder det, at du skal overholde byggeloven. På den måde sikrer du dig også, at din tilbygning bliver lavet, så den har sundhed og sikkerhed i orden. Udover byggeloven er der noget, der hedder bygningsreglementet. Dette reglement gælder både, hvis du skal bygge nyt, bygge til, ændre i anvendelse af byggeriet, renovere eller skifte noget ud. Du skal eksempelvis bruge bygningsreglementet, hvis du vil bygge et ekstra badeværelse til huset. Her findes der nemlig nogle krav til vandtæthed og fugt, som du skal opfylde. 

Du skal følge planloven

Planloven indeholder nogle regler for, hvordan og hvor du må bygge, så det er mest hensigtsmæssigt i forhold til områdernes udvikling, samfundets interesser og bevarelsen af natur og miljø. Det er vigtigt, at du ikke overskrider denne lov, da det kan have konsekvenser for dit byggeri.

Du skal følge lokalplanen inden du bygger

Opsøg lokalplanen hos kommunen

Hver kommune har en lokalplan, som handler om, hvor og hvor meget du må bygge i de enkelte områder. Den opstiller nogle regler om, hvad du præcist må og ikke må bygge i den zone, du befinder dig i. Det kan være meget specifikt, eksempelvis i form af hvilke materialer du må bruge, eller hvilke løsninger rent byggeteknisk, du må gå med. Lokalplanen er altså mere konkret, og indeholder typisk strengere krav, end hvad du finder i bygningsreglementet. Du kan oftest finde lokalplanen på den enkelte kommunes hjemmeside.

Regler for byggetilladelse

Det er faktisk ikke alle byggerier, der kræver en byggetilladelse, inden du kan gå i gang. Langt de fleste gør dog. Hvis du vil bygge nyt, bygge om eller til eller udvide det nuværende areal til beboelse kræver det, at du har en byggetilladelse fra kommunen. Det vil altså sige, at hvis du bygger en tilbygning, skal du søge om en byggetilladelse, inden du begynder at bygge. Hvis du i forvejen ved, at du ikke kan overholde de regler, der er, skal du søge om dispensation, når du ansøger om din byggetilladelse. Det foregår alt sammen digitalt på kommunens hjemmeside. Der vil altid stå, hvilke oplysninger og dokumenter du skal sende med. Det kan eksempelvis være beregninger på det byggeri, du ønsker at opføre. Du skal desuden også melde det, hvis du vil nedrive en bygning.

De er meget få byggeprojekter, du ikke behøver en byggetilladelse til. Hvis du ikke udvider der eksisterende areal på boligen, men blot laver nogle ændringer inden for de vægge, der er i huset, behøver du ikke en byggetilladelse. Uanset hvad du skal lave på huset, er det dog altid en god idé at undersøge, om det kræver en byggetilladelse. Der kan nemlig være visse undtagelser, eller du kan overse noget. 

Hvad skal du overholde, når du bygger en tilbygning?

Du skal som det første have førnævnte byggetilladelse fra kommunen. Det kan være nødvendigt at få hjælp fra en byggerådgiver med beregninger, som du skal lægge ved tilladelsen. Hvis lokalplanen ikke skærper reglerne, skal du også sikre dig, at du ikke overskrider bebyggelsesprocenten. Den ligger på 30 procent i områder med parcelhuse. Derudover er der krav om, hvor høj tilbygningen må være, hvordan afstanden skal være og andre bestemmelser, som du kan finde i bygningsreglementet. Er du i tvivl om, hvordan du finder frem til bebyggelsesprocenten, skal du blot tage det samlede etageareal og gange det med 100. Herefter dividerer du tallet med arealet af grunden. Du skal også være opmærksom på, hvilke energikrav der er til tilbygninger.

Må jeg selv udføre arbejdet?

Det kan være, at du gerne vil spare nogle penge ved selv at gå til hånde med byggeriet. Dog er der nogle krav til, hvad du selv må udføre. Du må gerne laver alt murer- og tømrerarbejdet selv, og du må også gerne male selv. I forhold til hvis der skal installeres vvs og el, skal du være opmærksom på, at en noget af arbejdet skal gøres af en autoriseret og professionel installatør. Så husk at tjekke, hvad du selv må og ikke må undervejs i byggeprojektet. 

Love og regler om støj ved tilbygninger

Du kan som regel finde reglementerne på kommunens hjemmeside.

Der findes også nogle krav om, hvor meget byggeriet må larme, og hvornår det må larme. Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvilke regler der gælder. 

Udover at du skal sætte dig ind i reglerne omkring støj, er det også god stil, hvis du giver informationen videre til dine naboer. De kan blive påvirket af, at det larmer, når du går i gang med byggeriet. Ved at fortælle dem åbent om, hvad der skal foregå, tager du hensyn til dem, og på den måde kan du undgå, at der opstår nabostridigheder.

Læs også artiklen: Hvad skal du huske, før du bygger en tilbygning?

 

Læs de mest populære artikler i vores årbog Læs årbogen gratis her

Bestil på print 249,00 kr. (ekskl. levering)