Love og regler for tilbygninger

En tilbygning kan virke som et hurtigt og overskueligt byggeprojekt, men der er nogle forbehold, du skal tage. Der er nemlig en del love og regler for tilbygninger, som du som boligejer skal sørge for, at du til enhver tid overholder. På Dit Nybyggeri har vi lavet en gennemgang af, hvilke lovgivninger og reglementer du skal holde særligt øje med, før du starter dit byggeprojekt.

Stempel for at love og regler for tilbygninger er overholdt

Som husejer er du ene og alene ansvarlig for, at dit hus overholder de love og regler, der gør sig gældende. Når du skal i gang med en tilbygning, kan det derfor være en idé, at du samarbejder med en byggerådgiver, som kan fortælle dig, hvad du må og ikke må i forbindelse med et byggeprojekt. Det gælder, uanset hvor stor eller lille en udbygning, der er tale om.

Hvilke regler for tilbygning findes der? 

Der findes nogle helt overordnede regler for tilbygninger, som er beskrevet i byggeloven. Ligesom alle andre love gælder det, at du skal overholde byggeloven. På den måde sikrer du dig også, at din tilbygning bliver lavet, så den har sundhed og sikkerhed i orden. Udover byggeloven er der noget, der hedder bygningsreglementet. Dette reglement gælder både, hvis du skal bygge nyt, tilbygninger, ændre i anvendelse af byggeriet, renovere eller skifte noget ud. Du skal eksempelvis bruge bygningsreglementet, hvis du vil bygge et ekstra badeværelse til huset eller ved parcelhus tilbygning. Her findes der nemlig nogle krav til blandt andet om vandtæthed og fugt, som du skal opfylde. 

Oversigt: Se Danmarks bedste byggefirmaer her

Tilbygning regler: du skal følge planloven

Planloven indeholder nogle regler for, hvordan og hvor du må bygge din tilbygning, så det er mest hensigtsmæssigt i forhold til områdernes udvikling, samfundets interesser og bevarelsen af natur og miljø. Det er vigtigt, at du ikke overskrider denne lov, da det kan have konsekvenser for din tilbygning.

Du skal følge lokalplanen inden du bygger

Opsøg lokalplanen hos kommunen

Hver kommune har en lokalplan, som handler om, hvor og hvor meget du må bygge i de enkelte områder. Den opstiller nogle regler om, hvad du præcist må og ikke må bygge i den zone, du befinder dig i. Det kan være meget specifikt, eksempelvis i form af hvilke materialer du må bruge, eller hvilke løsninger rent byggeteknisk, du må gå med. Lokalplanen er altså mere konkret, og indeholder typisk strengere krav, end hvad du finder i bygningsreglementet. Du kan oftest finde lokalplanen på den enkelte kommunes hjemmeside.

Regler for byggetilladelse

Det er faktisk ikke alle byggerier, der kræver en byggetilladelse, inden du kan gå i gang. Langt de fleste gør dog. Hvis du vil bygge nyt, bygge om eller til eller udvide det nuværende areal til beboelse kræver det, at du har en byggetilladelse fra kommunen. Det vil altså sige, at hvis du bygger en tilbygning, skal du søge om en byggetilladelse, inden du begynder at bygge. Hvis du i forvejen ved, at du ikke kan overholde de regler, der er, skal du søge om dispensation, når du ansøger om din byggetilladelse. Det foregår alt sammen digitalt på kommunens hjemmeside. Der vil altid stå, hvilke oplysninger og dokumenter du skal sende med. Det kan eksempelvis være beregninger på den tilbygning, du ønsker at opføre. Du skal desuden også melde det, hvis du vil nedrive en tilbygning.

Normalvis kræves et gebyr for at få en kommunal byggetilladelse. Det varierer fra kommune til kommune, hvor højt dette gebyr er. Husk du først må begynde på tilbygningen, når kommunen har givet dig tilladelse hertil.

Ydermere skal Kulturstyrelsen give tilladelse til alle ændringer og ombygninger, hvis dit hus er fredet. Dette skyldes, at bevaringsværdige bygninger bliver administreret af kommunerne. Dermed kan kommunen faktisk opstille krav til, hvad der må ændres ved huset. Findes en lokalplan for området, kan sådanne regler for specifikke bygninger være beskrevet.

Skal du påbegynde nedrivning eller renovering, skal du ligeledes undersøge kommunens regler for håndtering af affald. Har det krævet byggetilladelse at opføre det, du ønsker at nedrive, skal du altså søge om tilladelse for at rive det ned igen. Slutteligt skal du undersøge regler for byggeaffaldshåndtering, inden du begynder at smide ud.

Det er meget få byggeprojekter, du ikke behøver en byggetilladelse til. Hvis du ikke udvider det eksisterende areal på boligen, men blot laver nogle ændringer inden for de vægge, der er i huset, behøver du ikke en byggetilladelse. Uanset hvad du skal lave på huset, er det dog altid en god idé at undersøge, om det kræver en byggetilladelse. Der kan nemlig være visse undtagelser, eller du kan overse noget. Derudover skal du være opmærksom på, at du skal anmelde nedrivning af bygninger. Er huset bevaringsværdigt, fredet eller i bestemmelse med lokalplanen, kan det nemlig betyde, at yderligere tilladelse til nedrivning af bygningen eller dele af bygningen er nødvendig.

Hvad skal du overholde, når du bygger en tilbygning?

Du skal som det første have førnævnte byggetilladelse fra kommunen. Det kan være nødvendigt at få hjælp fra en byggerådgiver med beregninger, som du skal lægge ved tilladelsen. Hvis lokalplanen ikke skærper reglerne, skal du også sikre dig, at du ikke overskrider bebyggelsesprocenten. Den ligger på 30 procent i områder med parcelhuse. Derudover er der krav om, hvor høj tilbygningen må være, hvordan afstanden skal være og andre bestemmelser, som du kan finde i bygningsreglementet. Er du i tvivl om, hvordan du finder frem til bebyggelsesprocenten, skal du blot tage det samlede etageareal og gange det med 100. Herefter dividerer du tallet med arealet af grunden. Du skal også være opmærksom på, hvilke energikrav der er til tilbygninger.

Må jeg selv lave en tilbygning?

Det kan være, at du gerne vil spare nogle penge ved selv at gå til hånde med byggeriet. Dog er der nogle krav til, hvad du selv må udføre. Du må gerne laver alt murer- og tømrerarbejdet selv, og du må også gerne male selv. I forhold til hvis der skal installeres vvs og el, skal du være opmærksom på, at en noget af arbejdet skal gøres af en autoriseret og professionel installatør. Så husk at tjekke, hvad du selv må og ikke må undervejs i byggeprojektet. 

Læs også artiklen: Gør det selv: dette skal du huske

Love og regler om støj ved tilbygninger

[d_box heading=”Du kan som regel finde reglementerne på kommunens hjemmeside.” align=”right”]

Der findes også nogle krav om, hvor meget byggeriet må larme, og hvornår det må larme. Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvilke regler der gælder. 

Udover at du skal sætte dig ind i reglerne omkring støj, er det også god stil, hvis du giver informationen videre til dine naboer. De kan blive påvirket af, at det larmer, når du går i gang med byggeriet. Ved at fortælle dem åbent om, hvad der skal foregå, tager du hensyn til dem, og på den måde kan du undgå, at der opstår nabostridigheder.

BBR-Loven

BBR-loven betegner regler for skiltning, adressering og areal samt koordinering af videregivelse af ejendomsdata. Som fastejendomsejer er det din pligt at berette retmæssige oplysninger til BBR. Dette gøres via kommunen.

Læs også artiklen: Hvad skal du huske, før du bygger en tilbygning? 

  

Læs de mest populære artikler i vores e-magasin

Bestil på print

249,00 kr. (ekskl. levering)

Min side

Durian Media og Kommunikation
Dalgas Avenue 40
8000 Aarhus C

Få et overblik over de bedste byggefirmaer

Klik her