Den digitale ejendomsdatarapport indeholder cirka 50 oplysninger fra offentlig data om grund og eventuel ejendom. Du skal bruge rapporten, når du overvejer at købe en grund eller ejendom. Den samler oplysninger om grunden fra mange forskellige registre, og den giver dig blandt andet indblik i retningslinjer for byggeri, jordforurening og byggelinjer på grunden. Du kan købe rapporten for 325 kroner ved at logge ind på boligejer.dk.

På Geodatastyrelsens digitale matrikelkort kan du se vejledende skelgrænser, vejrettigheder, fredsskov, forurenede og strandbeskyttede områder. Her står grundens matrikelnummer også. Du kan også selv søge dig frem til den digitale version her. Det er sælgers ansvar, at du får et fysisk matrikelkort.

Hvis der er en grundejerforening i det lokalområde, hvor du gerne vil bo, skal du sørge for at kende dine udgifter og pligter på forhånd. Du skal have oplysningerne om vilkårene i grundejerforeningen af ejendomsmægleren eller sælgeren af grunden.

En tingbogsattest er en kopi af tingbogen på en ejendom eller grund. Den viser ejer og eventuelle servitutter og pantebreve. Den er relevant at undersøge, inden du skriver under på en købsaftale. En uofficiel tingbogsattest koster ikke noget, imens en officiel tingbogsattest med underskrift fra tinglysningen koster 175 kroner. Du kan bestille begge versioner her

Læs også artiklen: Digitale genveje: Byggesagsarkiv og Tinglysningen

For at få din nye grund tinglyst, skal du indsende et skøde til Tinglysningen.

Et skøde er offentliggørelsen af, at du er ejer af grunden. Når det bliver tinglyst, kommer det i Tingbogen, og så er du registreret som grundens ejer. Imens skødet bliver lavet, og før det er godkendt af dig og sælger, kalder man det et betinget skøde. Når I har underskrevet skødet, kalder man det et endeligt skøde.

Købsaftalen er din og sælgers kontrakt, og den fungerer som selve beviset på din købte grund. Når du og sælger har underskrevet aftalen, kan du indsende skødet til Tinglysningen.

Læs også artiklen: Skødet - dit ejerbevis

Mand underskrive en købsaftale der er en af de vigtige byggedokumenter

Entreprisekontrakten er din skriftlige aftale med entreprenøren. Entreprisekontrakter bygger ofte på standardaftalen AB-forbruger, som tager hensyn til både dig og byggefirmaet. Den er dog sjældent fyldestgørende, så I skal selv tilføje specifikke aftaler for dit byggeri.

Læs også artiklen: Sådan laver du en ordentlig købsaftale

Behandlingstiden af ansøgning om byggetilladelse varierer fra kommune til kommune. For at kommunen kan godkende dit byggeri, skal du blandt andet indsende flere tegninger som plantegning og tegning af placering af huset som en del af ansøgningen. Uden byggetilladelsen kan du ikke påbegynde dit byggeri, og fordi nogle kommuner har lang behandlingstid på ansøgninger, er det vigtigt, at du sender ansøgningen, så du har de nødvendige byggedokumenter klar. I de fleste kommuner betaler du et gebyr til kommunen for deres behandling af din sag, og det bliver oftest udregnet efter en fast timepris. Du søger om byggetilladelse på www.bygogmiljø.dk.

Læs de mest populære artikler i vores årbog Læs årbogen gratis her

Bestil på print 249,00 kr. (ekskl. levering)