Vigtigheden af klar kommunikation

Det kan ikke understreges nok, hvor vigtigt det er med klar kommunikation i tilbygningsprocessen. Hensynsfulde håndværkere forbedrer din byggeproces, men der kan være mange forskellige opfattelser af, hvad der skal tages hensyn til. Derfor bør du på forhånd lave en skriftlig aftale med håndværkerne om forventninger til takt og tone.

tømre som er ved at spænde store stolper sammen

Som bygherre kan det godt betale sig at sætte sig grundigt ind i, hvilke erfaringer andre bygherrer har haft med et givent byggefirma og dets håndværkere, inden du tager kontakt til dem. For én ting er den praktiske og tekniske kunnen, som byggefirmaet kan levere – noget andet er den kundeservice byggefirmaerne giver.

God service skaber en bedre byggeproces

Danske forbrugere kræver klar besked fra deres håndværkere, da oplevelsen af god service har stor betydning for det samlede indtryk af byggeprojektets forløb. Det viser en undersøgelse, som Dansk Byggeri har foretaget. Undersøgelsen udgør fundamentet til ’Byggeriets Servicekoncept’, som Dansk Byggeri har udarbejdet i samarbejde med Forbrugerrådet. Servicekonceptet er en rettesnor og en huskeliste til, hvordan man skaber det bedste samarbejde mellem bygherre og håndværker – fra den første kontakt til det færdige arbejde. Udtryk såsom hensyn, kommunikation og klar besked går igen i servicekonceptet. 

Oversigt: Se Danmarks bedste byggefirmaer her

Hvad med rengøring, rygning og toiletbesøg?

Det er vigtigt at afstemme forventningerne mellem bygherre og håndværkere, for at undgå misforståelser, stridigheder, uoverensstemmelser og i værste fald juridiske efterspil. Alle elementer i aftalen mellem bygherre og byggefirma bør skrives ned, da mundtlige aftaler kan have bevismæssige udfordringer. 

Her er nogle eksempler på spørgsmål, der bør indgå i aftalen:

  • Skal håndværkerne gøre rent dagligt eller ugentligt og hvad forstår begge parter ved ’rengøring’? 
  • Hvad er reglerne omkring rygning, toiletbesøg og frokostpauser på byggepladsen?
  • Er der andre særlige hensyn i nærområdet, håndværkerne skal tage stilling til som eksempelvis trafik, husdyr eller naboer?

Desuden bør du som bygherre oplyse naboer og andre omkringboende om byggeprojektet og dets varighed. Derudover bør du undersøge kommunens regler for larm og støj fra byggepladser. På kommunens hjemmeside kan du finde oplysninger om, hvad støjgrænserne er i det pågældende område. 

et godt samarbejde og klar kommunikatio er vigtig under en tilbygningsprocess

Et godt samarbejde

Klare aftaler medvirker til et bedre samarbejde mellem dig som bygherre og håndværkerne. Derudover skaber dette et godt arbejdsmiljø for håndværkerne. Det velfungerende samarbejde er således selvforstærkende hos begge parter, hvilket understreger vigtigheden af at have klare, nedskrevne aftaler om alt fra toiletbesøg til støjniveau.

Byggemøder undervejs i processen

Da en tilbygning kan være en længerevarende byggeproces, kan der gå lang tid fra det  indledende møde med håndværkerne til det afsluttende møde. Undervejs er det derfor en god idé at holde regelmæssige byggemøder med deltagelse af bygherre, rådgiver(e) og håndværkere. 

På byggemøderne ser man på, hvad status er og om man følger tidsplanen? I begyndelsen kan byggemøderne arrangeres på ugentlig basis, og senere kan byggemøderne finde sted efter behov.

Hvis du eller de andre parter under byggemøderne kommer med forslag til eventuelle ændringer, skal der udarbejdes en arbejdsseddel, som nøjagtigt dokumenterer, hvad der skal ændres i forhold til den oprindelige plan, samt hvordan det påvirker tidsplanen og prisen med videre.

 

Hvad synes du om denne artikel?

Læs de mest populære artikler i vores e-magasin

Bestil på print

249,00 kr. (ekskl. levering)

Durian Media og Kommunikation
Dalgas Avenue 40
8000 Aarhus C

Få et overblik over de bedste byggefirmaer

Klik her