Generelle oplysninger

Juridisk navn: DitNybyggeri.dk under Convince ApS
Adresse: Dalgas Avenue 40, 1, 8000 Aarhus C
Cvr-nr.: 34597839
Telefon: +45 31 32 57 02
E-mail: info@ditnybyggeri.dk

Ditnybyggeris Service/tjenester

Målet med Ditnybyggeri.dk er at være det foretrukne ”univers” for nybyggere og nybyggeri.

Ditnybyggeri.dk tilbyder blandt andet en søgefunktion, der skal gøre det lettere og mere overskueligt for den besøgende at navigere i det store udvalg af byggefirmaer, der kan bygge et nyt hus til den besøgende – hvad enten der er tale om helårshuse eller fritidshuse.

Ditnybyggeris samarbejdspartnere reklamerer for egne produkter og services på Ditnybyggeri.dk. Disse tilbyder endvidere egne produkter og services til brugere af Ditnybyggeri.dk på fordelagtige vilkår.

Ditnybyggeri påtager sig intet ansvar for rigtigheden af indholdet på Ditnybyggeri.dk, herunder oplysninger om byggefirmaer og deres indhold. Endvidere påtager Ditnybyggeri sig intet ansvar for produkter eller services fra samarbejdspartnere. Ditnybyggeri kan derfor på ingen måde gøres ansvarlig for eventuelle tab, som besøgende måtte lide ved at have handlet i tillid til oplysninger, produkter eller services afgivet på Ditnybyggeri.dk.

Alle oplysninger om byggefirmaer, der er tilgængelige på Ditnybyggeri.dk, er enten trukket fra byggefirmaernes hjemmesider, fra offentligt tilgængelige databaser eller via oplysninger fra byggefirmaerne selv.

Indholdet på Ditnybyggeri.dk skal ikke anses for rådgivning eller anbefaling af bestemte firmaer, produkter eller andre ydelser.

Oplysningerne på Ditnybyggeri.dk gives “som de er”, og Ditnybyggeri giver ingen erklæring eller garanti, hverken udtrykkelig eller stiltiende. Ditnybyggeri giver ligeledes ingen erklæring eller garanti med hensyn til oplysningernes fuldstændighed, nøjagtighed, tilgængelighed og funktionalitet.

Hvis du som bruger af Ditnybyggeri.dk bliver henvist til tredjeparters hjemmesider, produkter og/eller services, kan Ditnybyggeri ikke gøres ansvarlig for din brug heraf, og din brug vil være reguleret af den pågældende tredjeparts vilkår og betingelser samt persondatapolitik. Ditnybyggeri kan ikke gøres ansvarlig for skade og tab, som måtte være sket i forbindelse brugen af tredjeparters hjemmesider, produkter og/eller services, herunder heller ikke som følge af misvisende informationer i tredjeparters vilkår og betingelser samt persondatapolitik.

Ditnybyggeri formidler kontakt til byggefirmaer og andre tredjeparter

Ditnybyggeri er blot formidler af kontakt til byggefirmaer og andre relevante tredjeparter, herunder eksempelvis finansieringsinstitutter og advokater.

Ditnybyggeri er på ingen måde juridisk aftalepart i forholdet mellem brugere/den besøgende og byggefirmaerne/andre tredjeparter. Det er udelukkende op til dig selv som bruger/besøgende, om du vil indgå aftale med et byggefirma eller en tredjepart, hvortil der er formidlet kontakt via Ditnybyggeri.

Ditnybyggeri kan på ingen måde pålægges nogen forpligtelser eller noget ansvar i forholdet mellem brugeren/den besøgende og byggefirmaerne/andre tredjeparter, herunder heller ikke hvis brugeren måtte lide tab som følge af et aftaleforhold med et byggefirma eller andre tredjeparter, der er præsenteret på Ditnybyggeri.dk.

Ovenstående gælder, uanset om brugeren/den besøgende måtte have fået det indtryk, at Ditnybyggeri har anbefalet et specifikt byggefirma eller en specifik tredjepart.

Fraskrivelse af ansvar

Ditnybyggeri kan ikke pålægges noget ansvar for eventuel skade som følge af din adgang til eller manglende adgang til Ditnybyggeri.dk, eller som følge af, at du stoler på og handler i tillid til oplysningerne på Ditnybyggeri.dk.

Ditnybyggeri har udtrykkeligt fraskrevet sig ethvert ansvar for direkte, indirekte, afledte, tilfældige, følge-, særlige eller andre skader, tabte muligheder, tabt fortjeneste og enhver anden form for tab eller skade. Ansvarsfraskrivelsen omfatter også eventuel skade eller virus, der måtte påvirke dit computerudstyr eller andre ejendele som følge af adgang til eller brug af Ditnybyggeri.dk.

Eventuelle links til andre websites er kun medtaget som en service til brugerne. Ditnybyggeri er uden ansvar for og kontrol over indholdet eller driften af sådanne websites og påtager sig intet ansvar for eventuel skade, der måtte opstå i forbindelse med indholdet eller driften heraf.

Ditnybyggeri forbeholder sig ret til at ændre, modificere, erstatte eller slette dele af indholdet på Ditnybyggeri.dk Derudover forbeholder Ditnybyggeri sig ret til at begrænse adgangen til eller afbryde distributionen på Ditnybyggeri.dk til enhver tid og efter eget skøn.

Ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder

Indholdet af Ditnybyggeri.dk tilhører Ditnybyggeri, medmindre indholdet tilhører de respektive byggefirmaer (fx byggefirmaernes logoer og billeder).

Indholdet er beskyttet af den immaterielretslige lovgivning. Alle varemærker, servicemærker, varebetegnelser, logoer og produkter, der vises på Ditnybyggeri.dk, er immaterialretligt beskyttet og må ikke anvendes uden forudgående skriftligt samtykke fra Ditnybyggeri eller det pågældende byggefirma.

Ophavsrettighederne til data, indhold og information, som bliver vist på denne Ditnybyggeri.dk, tilhører Ditnybyggeri eller det pågældende byggefirma.

Det er ikke tilladt for dig som bruger af Ditnybyggeri.dk at printe, kopiere eller opbevare information/indhold fra Ditnybyggeri.dk til andet end din egen, personlige og ikke-forretningsmæssige brug.

Du må under ingen omstændigheder printe, kopiere, anvende eller opbevare logoer, varemærker, servicemærker mv. eller billeder, der er tilgængelige på Ditnybyggeri.dk.

Information/indhold fra Ditnybyggeri.dk må ikke ændres eller modificeres, uanset om det er i papirs- eller digital form. Ligeledes må information/indhold fra Ditnybyggeri.dk ikke reproduceres, udgives, reformateres eller anvendes på andre hjemmesider.

Alle intellektuelle rettigheder knyttet til Ditnybyggeri.dk tilhører Ditnybyggeri eller det pågældende byggefirma.

Alle rettigheder til indhold og materiale, herunder fotos, som du som bruger af Ditnybyggeri.dk publicerer på Ditnybyggeri.dk eller sender til Ditnybyggeri vedr. Ditnybyggeri.dk, behandles som værende ikke-fortrolige og overdrages fra dig til Ditnybyggeri på publiceringstidspunktet. Som følge heraf vil sådan indhold og materiale, herunder fotos, blive betragtet som Ditnybyggeris ejendom fra publiceringstidspunktet henholdsvis modtagelsestidspunktet. Ditnybyggeri gives dermed evig, ubegrænset, uigenkaldelig, overflyttelig, global og gebyrfri ret og adgang til at bruge, fremvise, dele, sælge, udgive og overføre det pågældende indhold og materiale, herunder fotos, på enhver måde og med et hvilket som helst formål. Dog overdrages byggefirmaernes rettigheder til deres materiale, herunder logoer og fotos, ikke til Ditnybyggeri. Ditnybyggeri har derfor ikke rettighederne til byggefirmaernes materiale, og Ditnybyggeri er således ikke berettiget til andet end at gengive/vise dette materiale på Ditnybyggeris platforme.

Al information og materiale, herunder fotos, der publiceres på Ditnybyggeri.dk eller sendes til Ditnybyggeri vedrørende Ditnybyggeri.dk, behandles som værende ikke fortrolige og kan uden begrænsning eller betaling anvendes og gengives af Ditnybyggeri og vil efter modtagelse blive betragtet som Ditnybyggeris ejendom. Som nævnt ovenfor, overdrages ejendomsretten til byggefirmaernes eget materiale dog ikke til Ditnybyggeri.

Ditnybyggeris ret til at anvende og gengive information og materiale, herunder fotos, gælder både på Ditnybyggeris egne medier og på medier tilhørende tredjeparter, som samarbejder med Ditnybyggeri.

Min side

Durian Media og Kommunikation
Dalgas Avenue 40
8000 Aarhus C