Skøde – dit ejerbevis

Et skøde er dit bevis for, at du rent juridisk ejer din ejendom – det er derfor et af de vigtigste dokumenter, du får lavet som husejer.

To bygherrer er ved at få overrakt et skøde - skødet, som er deres ejerbevis på deres nye hus.

Hver enkelt ejendom – ældre som nyopført – står registreret i Danmarks Tingbog, der er en database over ejerskab af fast ejendom. Et skøde er det skriftlige bevis på, at du er den retmæssige ejer af din ejendom. Købsaftalen er din aftale om købet, men skødet er din endelige kvittering. Går du ud af en dagligvarebutik med dine varer, kan du egentlig ikke bevise, at det er dine varer uden en kvittering, selvom du netop har betalt dem – det er sådan et skøde fungerer. 

Rent historisk stammer skødet helt tilbage til 1100-tallet, hvor sælgeren bogstavelig talt kastede noget af jorden fra sin ejendom over i køberens skød og dermed symbolsk gjorde overdragelsen offentlig. Senere er aftalen heldigvis blevet lidt mere formaliseret og digitaliseret. 

Læs også: Byg nyt hus

Tingbogen

Hver eneste ejendom i den nu elektroniske tingbog har sin helt egen side. Her står oplysninger om ejendommens areal og opførelsesår, eventuelle servitutter samt en hæftelsesrubrik, hvor ejendommens pantehæftelser og de udlæg, der måtte være i ejendommen, er opført.

Tinglysningsafgiften er 0,6 procent af købesummen plus en fast afgift på 1.660 kroner. 

Til registreringen i tingbogen knytter der sig desuden en aktmappe, hvor genparter af dokumenter indført i tingbogen findes. En dommer kan udstede en bekræftet kopi af registreringen; en såkaldt tingbogsattest.

Når skødet er skrevet og godkendt, skal alle betale en tinglysningsafgift på skødet, som er en fast afgift til staten – den kan man ikke komme udenom. 

Læs også artiklen: Afleveringsforretningen

Skødet ved nybyggeri

Det anbefales ikke, at man skriver et skøde, før man har fået boligens ibrugtagningstilladelse. Skødet indeholder de helt basale oplysninger om nybyggeriet, herunder navn på sælger og køber, ejendommens adresse, købesum og pantehæftelser, servitutter, den offentlige ejendomsvurdering og ibrugtagningsdato.

Når skødet er tinglyst, sender købers advokat meddelelse herom til banken, så et lån kan endeligt istandsættes.

Fremgangsmåden i forhold til nybyggeri er, at hvis du køber en grund, som du vil bygge på senere, laves der en købsaftale på det, og derefter tinglyses der skøde på køb af grunden. Ofte er der en entreprisekontrakt med fra en bygherre, hvor man køber et hus, der skal bygges på grunden bagefter, som det er tilfældet ved køb af et typehus.

Læs også artiklen: PARLØR: Forstå din entreprenør 

Få advokathjælp

Det er en rigtig god idé at få en advokat til at udforme dit skøde, og det er godt givet ud, så du sikrer dig, at alle detaljer er med. Derfor skal boligadvokaten også med ind over din købsaftale helt fra starten.

Advokaten vil ofte råde dig til at få et såkaldt advokatforbehold skrevet ind i købsaftalen, inden du skriver under. Det betyder, at din bolighandel først er bindende, når din boligadvokat har godkendt handlen i sin helhed. 

Læs også artiklen: Det skal du huske, når du laver aftaler om byggeprojektet 

Oversigt: Se Danmarks bedste byggefirmaer her

 

Hvad synes du om denne artikel?

Læs de mest populære artikler i vores e-magasin

Bestil på print

249,00 kr. (ekskl. levering)

Durian Media og Kommunikation
Dalgas Avenue 40
8000 Aarhus C

Få et overblik over de bedste byggefirmaer

Klik her