Forskring af nybyggeri

Uheld eller skader kan forekomme under et byggeri. Skal byggefirmaet tegne en byggeforsikring eller påhviler dette ansvar bygherren ? Det afhænger af kontraktforholdet dvs. hvilket af de aftaleforhold der ligger som grundlag for samarbejdet, omkring dit nybyggeri. Det kan du læse mere om i denne fase.