Ydervægge i boligen

Boligens ydervægge har både betydning for husets æstetik udadtil, men også om funktion og vedligehold. Og så kan der også være visse restriktioner i dit nybyggerkvarter med klare regler for hvilken type ydervægge, du må vælge. Desuden betyder udviklingen af byggematerialer generelt, at en væg i dag, er meget mere end blot en væg.

Bolig med fine ydervægge

Som det står nævnt på danskbyggeskik.dk’s anvisning om ydervægge har ydervæggens fornemste funktion altid været at; ”danne adskillelse mellem bygningens indre og det fri. Ydervæggen benyttes dels som betegnelse for den samlede vægkonstruktion og dels som betegnelse for konstruktionens indvendige overflade, idet der i sidste tilfælde kun tænkes på væggens funktion som rumbegrænsning.” Derudover skal ydervæggen beskytte mod ydre påvirkninger fra vejr og vind samt overføre belastningen fra boligens dæk og tag til fundamentet.

Materialeoptimering

Først de seneste år er der kommet lige så meget fokus på ydervæggens æstetik som dens funktion, mens funktionen samtidig også er blevet mere avanceret i forhold til byggematerialer og energikrav.

”Der er generelt sket en udvikling med nye materialer og andre sammensætninger af materialer. Ydermere er der sket en skærpelse af energikrav med en forøgelse af isoleringstykkelser. Der er udviklet en del nye materialer, og der arbejdes i dag med murværk, beton, træ, tyndplade-profiler og puds. De sammensættes på forskellige måder og fremstår dermed visuelt anderledes. Det er dog stadig i høj grad de energimæssige og brandmæssige krav, der er afgørende,” fortæller bygningskonstruktør Hans Elming, der driver virksomheden Elming Byggerådgivning samt underviser på VIA University College.

Læs også artiklen: En jungle af mure

Oversigt: Se Danmarks bedste byggefirmaer her

Varmetab og brandkrav

Hans Elming fremhæver, at der især stilles krav til varmetab og brandkrav i det danske klima – det handler blandt andet om isoleringen i husene og materialevalget til eksempelvis boligens ydervæg. Bygningsreglementet har udgivet pjecen om brandsikring af byggeri og kravene er blandt andet, at væggene skal forhindre spredning af ild og røg i den tid, som det tager at evakuere huset. Ligeledes skal alle overflader udføres, således at de ikke bidrager til spredning af brand.

I forhold til væggene kan det blandt andet dreje sig om en vis form for beklædning, der er brandhæmmende. I forhold til varmetab beregnes husets U-værdi, hvilket handler om, hvor meget varme der trænger ud igennem én kvadratmeter af konstruktionen ved en temperaturforskel på én grad af den udvendige og indvendige side af konstruktionsdelen og her spiller isolering og materialer især ind. De moderne lavenergi- og passivhuse har stort set intet varmetab, og her spiller måden, hvorpå væggene er konstrueret, ind. I Bygningsreglementet er der visse krav til energiforbrug, og i forhold til huse, som er bygget efter 2010, er der helt specifikke individualiserede regler, som det er en god idé at få din bygningskonstruktør eller arkitekt til at hjælpe med at gennemskue.   

ydervaegge i boligen har stor betydning

Værd at overveje

”Inden du tager beslutningen om, hvilken type ydervæg du skal vælge, er det en god idé at opstille en vægtning indeholdende: vedligehold, økonomi, bygbarhed og æstetik. Ud fra den vægtning kan du vurdere, hvad der hænger bedst sammen, men i Danmark er der især tradition for at bygge vægge af murværk,” siger Hans Elming.

Som med meget andet med dit nybyggerprojekt handler det om en vurdering af personlige forhold, smag og funktion – også i forhold til hvor du kan spare, og hvor du skal lægge de større poster i projektet. Men generelt skal du ikke spare på husets bærende skelet, men derfor kan du godt spare på, om stenene for eksempel er håndlavede eller maskinproducerede og altid spørge en rådgiver til råds.

”Bygherrens ønsker og krav skal indarbejdes i den endelige løsning. Men som udgangspunkt bør man som rådgiver foreslå kendte og afprøvede løsninger,” siger Hans Elming. Derfor kan man sagtens lege med både materialer og udseende, da der er et væld af muligheder i dag. ”I dag bygges der en del med nye former, farver og udtryk af mursten og fugefarver og enkelte teglværker eksperimenterer med andre murstensmål. Desuden er præfabrikerede træelementer så småt ved at vinde frem,” siger Hans Elming. Men husk desuden altid at læse områdets lokalplaner godt igennem, da der kan være helt specifikke krav til farve og type af ydervæg.

Få mere viden om husdesign

 

Hvad synes du om denne artikel?

Gode råd og leverandøranbefalinger

FBA Huse

Durian Media og Kommunikation
Dalgas Avenue 40
8000 Aarhus C

Få et overblik over de bedste byggefirmaer

Klik her