Hvad dækker din byggeskadeforsikring?

Det er altid en rigtig god idé at tegne en byggeskadeforsikring, og den er i de fleste tilfælde obligatorisk. Men der findes også en byggeskadedatabase over skader, som forsikringen ikke dækker. Og hvad gør du så?

Et hus med tilbygning der holdes i hænderne, hvor der er tegnet en byggeskadeforsikring til tilbygninger.

Byggeskadeforsikringen dækker, hvis der opstår skader på huset, som har betydning for boligens levetid og funktionalitet. Efter ét og fem år er der et obligatorisk byggesyn, hvor huset bliver gennemgået af bygherre, ejer og en byggesagkyndig, og forsikringen træder først i kraft, efter huset er afleveret til dig. Det er forsikringsselskabet, hvor du har tegnet forsikringen, som står for at foretage synet.

De store svigt bliver ofte fundet ved afleveringsforretningen eller tidligere, så fejlene kan nå at blive udbedret, fortæller Morten Bo Klahn.

”Det er især de udvendige belægninger som facader, hvor det hurtigt ses, hvis der er noget at komme efter. Det er dog vigtigt at få påpeget fejl og mangler ved ét års gennemgangen, da byggefirmaet herefter kan sige, at der ikke er noget at gøre,” fortæller Morten Bo Klahn, byggesagkyndig og byggerådgiver hos Klahn Arkitekter.

Morten Bo Klahn påpeger også:

“Byggefirmaet kan kun sige, at der ikke er noget at gøre efter ét-årseftersynet, såfremt at det er aftalegrundlaget i den konkrete byggesag. Som standard bruger man aftalegrundlaget AB92, når man indgår kontrakt med en entreprenør, hvor der er indskrevet, at der skal afholdes både ét- og fem-årseftersyn. En padang til AB92 er AB forbrugeraftale, som er målrettet den private bygherre og beskytter denne bedre. Heri er aftalegrundlaget kun et års eftersyn som standard, hvis byggebeløbet overstiger 500.000 kroner. Hvis det er under 500.000 kroner skal det aftales separat som et tillæg til aftalen. Så vær opmærksom på, hvilken aftalegrundlag der er gældende for dit byggeri med hensyn til eftersyn af dit byggeri.”

Læs også artiklen: Fejl og mangler

Oversigt: Se Danmarks bedste byggefirmaer her

Hvornår er forsikringen obligatorisk?

”Der er under visse omstændigheder krav om, at der tegnes byggeskadeforsikring, såfremt man benytter et typehusfirma eller en entreprenør til at udføre arbejdet i såkaldt total- eller hovedentreprise. Der skal derimod som udgangspunkt ikke tegnes byggeskadeforsikring, såfremt man måtte indgå aftale med en arkitekt om at tegne huset, og derefter selv indgår aftaler med de respektive håndværkere, eller hvis man selv bygger sit hus,” fortæller Thomas Schioldan Sørensen, advokat og partner i Advokatfirmaet Rödstenen.

Læs også: Byg nyt hus

Hvad dækker forsikringen?

”En byggeskadeforsikring dækker ikke alle skader på et hus. Dækning kan alene påregnes, såfremt byggeskaderne i væsentlig grad har forringet huset for eksempel på en måde, hvor brugbarheden er nedsat, eller der kan konstateres forhold, der kan have betydning for husejerens sikkerhed og sundhed, såsom skimmelsvamp,” siger Thomas Schioldan Sørensen.

Når man vurderer, om der er tale om en alvorlig byggeskade, ser man blandt andet på:

  • Om skaderne vil gøre forholdene for beboelse væsentligt dårligere
  • Om skaderne har eller kan få betydning for personers sikkerhed og sundhed
  • Om arbejdet er udført fagmæssigt korrekt, og om de offentlige forskrifter er overholdt

ødelagt hus hvor en byggeskadeforsikring gælder

Hvad dækker den ikke?

”Såfremt byggeskadeforsikringen ikke dækker, kan entreprenøren have pådraget sig et ansvar, såfremt forholdet ikke er udført i overensstemmelse med god håndværksmæssig skik. Det anbefales, at man kontakter en advokat, såfremt der konstateres fejl eller mangler ved byggeriet,” siger advokat Thomas Schioldan Sørensen.

Eksempler, hvor byggeskadeforsikringen ikke dækker:

  • Skævheder i gulve og vægge, der ikke skyldes, at de bærende konstruktioner er ustabile, eller at fundamentet ikke er godt nok
  • Skader på grund af slid og ælde eller knirkende gulve, som kommer af forkert montering

Boligejer.dk kan du se en byggeskadedatabase over de fejl og mangler, som byggeskadeforsikringen ikke dækker.

Læs også artiklen: Kom godt fra start – så kommer du godt i mål

 

Hvad synes du om denne artikel?

Læs de mest populære artikler i vores e-magasin

Bestil på print

249,00 kr. (ekskl. levering)

Min side

Durian Media og Kommunikation
Dalgas Avenue 40
8000 Aarhus C

Få et overblik over de bedste byggefirmaer

Klik her