Byggekontrakten til dit sommerhusprojekt

Det er afgørende, at du skriver selv de mindste detaljer ind i byggekontrakten, inden du underskriver aftalen med byggefirmaet.

En mand som underskriver byggekontrakten til et sommerhusprojekt

Når der skal laves aftaler og kontrakter i forbindelse med et byggeprojekt, er ingen detaljer i petitessestørrelsen. Derimod er det afgørende, at selv de mindste detaljer bliver skrevet ned, så du undgår misforståelser, uoverensstemmelser og i værste fald et juridisk efterspil, der ikke falder ud til din fordel.

Nedenfor kan du læse, hvilke punkter der bør indgå i byggekontrakten, og hvad der er væsentligt at have med inden for hvert punkt. 

Læs også: Kommunikation er afgørende, når du bygger nyt sommerhus

Parterne:

Her skal det fremgå, hvilke parter der er involveret i byggekontrakten. Det er vigtigt at få alle detaljer med om byggefirmaet eller entreprenøren, inklusive dennes navn, CVR-nummer og kontaktoplysninger samt dine egne data og kontaktpersoner.

Beskrivelse af arbejdet: 

I dette afsnit skal byggeprocessen beskrives i korte træk med oplysninger om, hvilke ydelser der skal leveres og i hvilken rækkefølge. Desuden skal det fremgå af dette afsnit, hvor byggeriet finder sted (adresse), og hvilken entrepriseform der er tale om (fag-, hoved- eller totalentreprise).

Læs mere om byg sommerhus

Oversigt: Se Danmarks bedste byggefirmaer her

Aftalegrundlaget:

Det skal her defineres, hvilket regelsæt denne byggekontrakt tager udgangspunkt i (AB 92 eller ABT 93), og det pågældende regelsæt skal vedlægges. Endvidere skal kontrakten inkludere en detaljeret oversigt over tegninger, projektbeskrivelser, eventuelle byggetilladelser, aftaler om tilsynsførelse og byggemøder. Tidsplanen skal også med her, og den skal indeholde de forskellige tidsfrister, som er aftalt mellem parterne (for eksempel deltidsfrist, endelig aflevering med videre).

Entreprisesummen: 

Her skal det fremgå, hvordan parterne er kommet frem til den givne entreprisesum, og der skal vedlægges en detaljeret plan for, hvordan betaling og finansiering skal foregå. 

Forsinkelse og dagbod: 

Dette afsnit skal indeholde detaljer om, hvad der skal ske, såfremt byggeprojektet skulle blive forsinket i forhold til den aftalte tidsplan. Blandt andet skal det fremgå, hvor meget byggefirmaet eller entreprenøren skal pålægges i dagbøder per forsinket arbejdsdag. Også andre relevante erstatningsvilkår skal beskrives her. 

Sikkerhedsstillelser og forsikring: 

Her skal det noteres, hvad de forskellige økonomiske sikkerhedsstillelser er, samt hvilke forsikringer og garantiordninger parterne har indgået. 

Eventuelle forbehold: 

Nogle af detaljerne i en byggekontrakt kan afvige fra standardvilkårene, og hvis det er tilfældet, skal det beskrives her. 

Underskrifter: 

Nederst i dokumentet (inden bilag) skal parterne bekræfte aftalerne i kontrakten med dato og signatur. 

I tilfælde af ænderinger undervejs

Det kan ske, at der bliver behov for at ændre aftalerne undervejs i byggeprocessen. I så fald skal der laves en såkaldt arbejdsseddel, som giver begge parter dokumentation for, hvad ændringerne indebærer. Dette dokument skal også underskrives af de relevante parter.

Aftalesedlen kan findes på www.byggaranti.dk, hvor du også kan downloade formularen AB Forbruger, der er en standardaftale til at udforme byggekontrakten efter.

Læs også: Gode råd til aftaler om dit byggeprojekt

 

 

 

 

Læs de mest populære artikler i vores e-magasin

Bestil på print

249,00 kr. (ekskl. levering)

Min side

Durian Media og Kommunikation
Dalgas Avenue 40
8000 Aarhus C

Få et overblik over de bedste byggefirmaer

Klik her